İstanbul Şehir Üniversitesi Yönetmelikleri

 

İstanbul Şehir Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

İstanbul Şehir Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

İstanbul Şehir Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliği

İstanbul Şehir Üniversitesi Yaşam Boyu Öğrenim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İstanbul Şehir Üniversitesi Modern Türkiye Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İstanbul Şehir Üniversitesi Şehir Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İstanbul Şehir Üniversitesi Yükseköğretim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İstanbul Şehir Üniversitesi Enerji, Çevre ve Toplum Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İstanbul Şehir Üniversitesi Satın Alma ve İhale Yönetmeliği


  İstanbul Şehir Üniversitesi Yönergeleri


  İstanbul Şehir Üniversitesi Önlisans ve Lisans Burs Yönergesi

  İstanbul Şehir Üniversitesi Çift Anadal Programı Yönergesi

  İstanbul Şehir Üniversitesi Yandal Programı Yönergesi

  İstanbul Şehir Üniversitesi Üniversite İçi ve Kurumlar Arası Yatay Geçiş Yönergesi

  İstanbul Şehir Üniversitesi Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi

  İstanbul Şehir Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce Hazırlık Programı Eğitim ve Öğretim ve Sınav Yönergesi

  İstanbul Şehir Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Kabul Yönergesi

  İstanbul Şehir Üniversitesi Erasmus ve Diğer Değişim Programları Yönergesi

  İstanbul Şehir Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Seçmeli Staj Yönergesi

  İstanbul Şehir Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Staj Yönergesi 

  İstanbul Şehir Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Staj Yönergesi

  İstanbul Şehir Üniversitesi Öğrenci Etkinlikleri Yönergesi

  İstanbul Şehir Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yönergesi

  İstanbul Şehir Üniversitesi Yarı Zamanlı Çalışan Öğrenci Yönergesi

  İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphane Yönergesi

  İstanbul Şehir Üniversitesi Satın Alma ve İhale Yönergesi

  İstanbul Şehir Üniversitesi Döner Sermaye Yönergesi

  İstanbul Şehir Üniversitesi Afiş-Poster-İlan Duyuru Yönergesi

  İstanbul Şehir Üniversitesi Yaşam Boyu Öğrenim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönergesi

  İstanbul Şehir Üniversitesi Etik Kurullar Yönergesi

  İstanbul Şehir Üniversitesi Bilimsel Toplantılara Katılımı Destekleme Yönergesi