Content Editor

 
MOD mot.sehir.edu.tr


Modern Türkiye Çalışmaları Merkezi; beşeri ve sosyal bilimler kapsamında, Türkiye’nin son iki yüzyılına odaklanarak ülkemizin meselelerini ele alan üstün nitelikli akademik araştırmalarıyla bilgi üretimine destek olmaktadır.

Merkez, bağımsız araştırmadan kaynaklanan güvenilir bilgiye ev sahipliği yaparak dünyadaki araştırmacı toplulukların dikkatini Türkiye Çalışmaları alanına çekmeye çalışmaktadır. Temel hedefi farklı disiplinlerden Türkiye üzerine uzmanlaşan araştırmacı ve bilim insanlarından uluslararası bir ağ oluşturarak cazibe merkezi haline gelmektir. Kurulduğu 2010 yılından bugüne 8 farklı ülkeden 15 misafir araştırmacı çeşitli zamanlarda merkezimizde araştırmalarına devam etmiştir. Merkezimizde TÜBİTAK uluslararası araştırmacı bursiyeri 2 araştırmacı halen çalışmalarına devam etmektedir. Merkez, Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde 2010’dan itibaren Modern Türkiye Çalışmaları Yüksek Lisans Programını yürüterek ulusal ve uluslararası seminer ve konferanslar düzenlemektedir. Yüksek lisans programımız Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Sosyoloji, Tarih, Hukuk, Edebiyat, İletişim, İslami İlimler alanlarından 20’den fazla tam zamanlı öğretim üye ve elemanının yanı sıra diğer bölümler ve kurumlardan gelen öğretim üyesi ve uzman tarafından da desteklenmektedir. Eğitim dili İngilizcedir. Hâlihazırda 30 yüksek lisans öğrencisi bulunmaktadır. Buna ek olarak, Modern Türkiye Çalışmaları Merkezi, çeşitli uluslararası örgüt ve düşünce kuruluşları çalışanlarına ve politika yapıcılara Türkiye hakkında analitik ve derinlikli bilgi sağlayacak kısa dönemli özel programlar ve yaz okulları düzenlemektedir.

Bilgi için mot.sehir.edu.tr adresi ziyaret edilebilir.

Yönetim Kurulu 


Öğr. Gör. Muzaffer Şenel
Müdür Vekili
Lisans: Yakın Doğu Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler
Yüksek Lisans: Marmara Üniversitesi
Doktora: Marmara Üniversitesi (devam)
Mesleki Tecrübeleri: Kocaeli ve Marmara Üniversitelerinde çalıştı. EUROMESCO, TÜBİTAK ve Bölgesel Jean Monnet bursları ile Macaristan, Budapeşte, Teleki Lázsló Enstitüsü (Macaristan Uluslararası İlişkiler Enstitüsü), Dış Politika Araştırmaları Merkezi; Polonya, Krakow, Jagiellonian Üniversitesi, Avrupa Çalışmaları Merkezi ve İngiltere, Oxford Üniversitesi, İslam Dünyası Araştırmalar Merkezi’nde misafir araştırmacı olarak bulundu. Anlayış dergisinde Avrupa Birliği, Türk Dış Politikası ve Kıbrıs üzerine yazılar yazdı.
Araştırma Alanları: Güvenlik-kimlik-düzen ilişkisi, Türk dış politikası, Kıbrıs, Avrupa Birliği siyaseti ve uluslararası ilişkileri, Avrupa Birliği’nin Ortadoğu politikası ve komşuluk siyaseti.

Prof. Dr. Cengiz Kallek
Rektör, Yönetim Kurulu Üyesi
Lisans: Boğaziçi Üniversitesi
Yüksek Lisans: Marmara Üniversitesi
Doktora: Marmara Üniversitesi
Mesleki Tecrübeleri: Malezya’daki Uluslararası İslâm Üniversitesi (IIUM) İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi’nde (1994-96) ve Uluslararası İslâm Düşüncesi ve Medeniyeti Enstitüsü’nde (ISTAC, 1997-99) çalıştı. TDV İslam Araştırmaları Merkezi’nde çalıştı. Fatih Üniversitesi’nde öğretim üyeliği yaptı. 2014 İKDER İslâm ve Ekonomi Ödülünü aldı.
Araştırma Alanları: Fıkıh, tarih, iktisat, siyaset, metroloji.

Prof. Dr. Mesut Yeğen
Yönetim Kurulu Üyesi
Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyoloji
Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyoloji
Doktora: Essex Üniversitesi, Sosyoloji
Mesleki Tecrübeleri: Anadolu Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde öğretim üyeliği yaptı.
Araştırma Alanları: Türk milliyetçiliği, Kürt sorunu ve Türkiye’de yurttaşlık meseleleri.

Yrd. Doç. Dr. Mustafa Özel
Yönetim Kurulu Üyesi
Lisans: Boğaziçi Üniversitesi
Yüksek Lisans: Marmara Üniversitesi
Doktora: Marmara Üniversitesi
Mesleki Tecrübeleri: Bankacılık, dış ticaret ve sanayi sektörlerinde yönetici ve danışman olarak çalıştı.
Araştırma Alanları: İktisat ve iktisadi düşünce tarihi, yöneticilik ve yönetim düşüncesi tarihi, küçük işletme yönetimi, iş ahlakı.


Misafir Araştırmacı Programı 


Türkiye çalışmaları alanında çalışmak isteyen araştırmacılara üniversite kimlik kartı, kütüphane ve diğer araştırma imkânları yanında çalışmalarına uygun bilimsel ortamı sağlamak için tasarlanmıştır. Merkezimizin bu programı, aynı zamanda kurumlar arası ilişkileri geliştirmek ve her geçen gün zenginleşen bilimsel bilgi birikimini paylaşmak amacına yöneliktir.

Misafir araştırmacılar kısa ve uzun dönemler için başvurabilirler.

Modern Türkiye Çalışmaları Merkezi misafir araştırmacı programına, ilgili öğretim üyeleri, kıdemli araştırmacılar, doktora sonrası araştırma yapan araştırmacılar, doktorantlar ve lisansüstü araştırma çalışmaları yapmak isteyen uzmanlar başvurabilirler. 

Merkezde dört çeşit misafir araştırmacı pozisyonu vardır:

 • Misafir kıdemli öğretim üyesi (Visiting Scholars/Researchers)
 • Misafir araştırmacı (Visiting Scholar)
 • Doktora sonrası araştırmacı (Postdoctoral Fellow)
 • Lisansüstü uzman araştırmacı (Visiting Fellow - dissertation research) 

Misafir Araştırmacılardan Beklenenler

Misafir Araştırmacı Programı hem ŞEHİR hem de ziyaretçi araştırmacılar için zengin bir akademik ortam sağlamayı amaçlamakta ve seminerler, konferanslar, tartışmalar vasıtasıyla bilimsel bilgi alışverişinde bulunmalarını hedeflemektedir. Teklif edilen sürenin sonunda, misafir araştırmacılar kendi projeleri ile ilgili bir tebliğ sunacaklardır. İki tarafın da onayladığı durumlarda, misafir araştırmacıların çalışmaları Modern Türkiye Çalışmaları Merkezi yayınları arasından çıkacaktır. 

Başvuru Şartları

Araştırmacıların Misafir Araştırmacı Programı’na başvuru için göndermeleri gereken belgeler şunlardır:

 • Araştırma konusu özeti (research proposal), Modern Türkiye Çalışmaları Merkezinin çalışma kapsamına giren bir alanda olmalıdır;
 • Özgeçmiş
 • Başvuru üst yazısı (kısaca merkeze ve/veya programa neden başvurduğunu anlatan bir iki sayfalık yazı - Cover letter);
 • Varsa yayın örneği
 • Çalışma takvimi

 Gerekli belgeler tamamlandıktan sonra aşağıdaki adrese e-posta ve/veya posta yoluyla gönderilmelidir.

Merkez bünyesine kabul edilen tüm misafir araştırmacılara sunulan imkânlar:

 • Üniversite kimlik kartı
 • Kütüphaneye sınırsız erişim. Kütüphanemiz araştırma konusu ile ilgili talep edilen her türlü kitabı getirebilir.
 • Ortak ofiste tam donanımlı (telefon, kırtasiye vs.) çalışma masası
 • Çıktı ve fotokopi desteği, (Merkez/Üniversite yönetimi tarafından belirlenen bir miktarda)
 • Yemek desteği (Merkez/Üniversite yönetimi tarafından belirlenen bir miktarda)
 • Bilgisayar teknik destek
 • Bilgisayar (imkânlar dâhilinde)
 • Servis (imkanlar dahilinde) 

Yukarıda belirtilen imkanlara ek olarak

 • Merkezde bulunduğu süre dikkate alınarak ve yayın yapmak şartıyla bilimsel toplantılara katılım (konferans, çalıştay vs.) desteği sağlayabilir.
 • Merkezde bulunduğu süre ve araştırması dikkate alınarak asistan desteği (imkanlar dahilinde)
 • Merkezde bulunduğu süre ve araştırması dikkate alınarak sağlık sigortası (Opsiyonlu)
 • Konaklama desteği (imkânlar dâhilinde)
 • Araştırmacının ders vermesi karşılığında asistan ve bilimsel toplantı katılım desteği, Merkez Yönetim Kurulu tarafından yeniden gözden geçirilebilir.

Etkinlikler 


Etkinlikler için görsele tıklayın. 

gr.png


İletişim


İstanbul Şehir Üniversitesi
Batı Kampüsü
Oymacı Sokak
No: 15 34662
Altunizade - Üsküdar - İstanbul

 
Tel: 44 44 0 34 (Türkiye'nin her yerinden ve tüm operatörlerden kod numarası çevirmeden arayınız.)
Faks: 0216 474 53 53

mot@sehir.edu.tr
info@sehir.edu.tr
www.sehir.edu.tr
facebook/IstanbulSehirUniversitesi
twitter/SehirUniversite
youtube/sehiruniversitesi
linkedin/IstanbulSehirUniversitesi
Instagram/SehirUniversite