Content Editor

 
MOD mot.sehir.edu.tr


Modern Türkiye Çalışmaları Merkezi; beşeri ve sosyal bilimler kapsamında, Türkiye’nin son iki yüzyılına odaklanarak ülkemizin meselelerini ele alan  üstün nitelikli akademik araştırmalarıyla bilgi üretimine destek olmaktadır. 
Merkez, bağımsız araştırmadan kaynaklanan güvenilir bilgiye ev sahipliği yaparak   dünyadaki araştırmacı toplulukların dikkatini  Türkiye Çalışmaları alanına  çekmeye çalışmaktadır. Temel hedefi  farklı disiplinlerden Türkiye üzerine uzmanlaşan araştırmacı ve bilim insanlarından uluslararası bir ağ oluşturarak  cazibe merkezi haline gelmektir. 
Merkez,  Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde 2010’dan itibaren Modern Türkiye Çalışmaları Yüksek Lisans Programını yürüterek  ulusal ve uluslararası seminer ve konferanslar düzenlemekte ve rapor ve makaleler yayınlamaktadır. Programımız Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Sosyoloji, Tarih, Hukuk, Edebiyat, İletişim, İslami İlimler alanlarından 20’den fazla tam zamanlı öğretim üye ve elemanının yanı sıra diğer bölümler ve kurumlardan gelen öğretim üyesi ve uzman tarafından da desteklenmektedir. Eğitim dili İngilizcedir. Hâlihazırda 25 yüksek lisans öğrencimiz bulunmaktadır. Buna ek olarak, Modern Türkiye Çalışmaları Merkezi,  çeşitli uluslararası örgüt  ve düşünce kuruluşları çalışanlarına ve  politika yapıcılara Türkiye hakkında  analitik ve derinlikli  bilgi sağlayacak kısa-dönemli özel programlar ve yaz okulları düzenlemektedir.

Yönetim Kurulu 


Prof. Dr. Ümit CİZRE (Müdür)
Lisans eğitimini Londra Üniversitesinde, yüksek lisansını ODTÜ’de, doktorasını Ankara Üniversitesi'nde yaptı. Princeton Üniversitesinde Fulbright Araştırmacısı ve Floransa Avrupa Üniversitesi Enstitüsü Robert Schuman Merkezi’nde araştırmacı ve Princeton Üniversitesinde misafir öğretim üyesi olarak bulundu. SUNY Binghamton Üniversitesinde “Distinguished Scholar for Turkish Affairs” unvanıyla araştırmacı olarak bulundu. Başlıca çalışma alanları, Türkiye’nin demokrasi problemleri, militarizm ve asker-sivil ilişkileridir. Detaylı CV için tıklayınız. 

Dr. Mustafa ÖZEL
Mustafa Özel lisans eğitimini 1980 yılında Boğaziçi Üniversitesi İktisat Bölümünde Yüksek Lisans ve Doktora Eğitimini ise Marmara Üniversitesinde İktisat Bölümünde tamamladı. Bilim ve Sanat Vakfı’nın kurucuları arasında olan Mustafa Özel halen Vakıf Başkanlığı görevini yürütmektedir. Bankacılık, dış ticaret ve sanayi sektörlerinde yönetici ve danışman olarak uzun süre görev yapan Mustafa Özel’in, Dergâh, İzlenim, Kayıtlar, İlim ve Sanat, İslam, Yedi İklim, İktisat ve İş Dünyası dergilerinde yazı ve çevirileri yayınlanmıştır. Detaylı CV için tıklayınız. 

Prof. Dr. Mesut YEĞEN

Mesut Yeğen Sosyoloji Bölümü'nde öğretim üyesidir. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nden lisans (1986) ve yüksek lisans (1989), Essex Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nden doktora (1994) derecesini aldı. Anadolu Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde öğretim üyeliği yaptı. Türk milliyetçiliği, Kürt sorunu ve Türkiye'de yurttaşlık meseleleri üzerine çalışmaktadır. Detaylı CV için tıklayınız

Prof. Dr. Burhanettin DURAN

Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde lisans eğitimini tamamladı (1993). Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nden yüksek lisans (1994) ve doktora (2001) derecelerini aldı. Sakarya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde bölüm başkanlığı yaptı. 2006 yılında doçent, 2013 yılında profesör oldu. İslamcılık, Türk dış politikası, Türk düşünce hayatı ve Türk siyasi hayatı alanlarında uzman olan Duran, 19. Dönem Türk Parlamento Tarihi (Yasama, Yürütme ve Biyografi: 3 cilt) kitabını yazmıştır. Ayrıca, Dünya Çatışma Bölgeleri (2 cilt) (Nobel Yayınları, 2004 ve 2010), Dönüşüm Sürecindeki Türkiye (Alfa Yayınları, 2007), Ortadoğu Yıllığı 2008 (Küre, 2009), Türk Dış Politikası Yıllığı 2009, 2010 ve 2011 (SETA) kitaplarının editörleri arasındadır. Duran’ın çalışmaları, Journal of Muslim Minority Affairs, Middle Eastern Studies, Journal of Balkan and Near Eastern Studies, Insight Turkey, the Muslim World, Sivil Toplum, Liberal Düşünce, Bilgi, Avrupa Günlüğü, Secular and Islamic Politics in Turkey: The Making of The Justice and Development Party, Internationale Wirtschaftsorganisationen. Entsteheung-Struktur-Perspektiven, European Integration and Turkey, Emergence of a New Turkey: Islam, Democracy and the Ak Parti, Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce gibi dergi ve derlemelerde yayımlandı.  Detaylı CV için tıklayınız​.

Öğr. Gör. Muzaffer ŞENEL (Müdür Yardımcısı)

Lisans eğitimini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Yakın Doğu Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümünde burslu olarak tamamladı. Aynı bölümde lisansüstü eğitimine devam etti. Yüksek lisans derecesini Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü, Avrupa Birliği Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler Bölümünden “European Union Politics towards the Middle East since 1980” başlıklı teziyle aldı. Kocaeli Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler (2000–2002) ve Marmara Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (2002-2010) bölümlerinde araştırma görevlisi olarak çalıştı. EUROMESCO, TÜBİTAK ve Bölgesel Jean Monnet bursları ile Macaristan, Budapeşte, Teleki Lázsló Enstitüsü (Macaristan Uluslararası İlişkiler Enstitüsü), Dış Politika Araştırmaları Merkezi; Polonya, Krakow, Jagiellonian Üniversitesi, Avrupa Çalışmaları Merkezi ve İngiltere, Oxford Üniversitesi, İslam Dünyası Araştırmalar Merkezinde misafir araştırmacı olarak bulundu. Anlayış dergisinde Avrupa Birliği, Türk Dış Politikası ve Kıbrıs üzerine yazılar kaleme alan Şenel’in çeşitli kitap ve dergilerde yayımlanmış makaleleri vardır. Çalışma alanları güvenlik-kimlik-düzen ilişkisi, Türk dış politikası, Kıbrıs, Avrupa Birliği siyaseti ve uluslararası ilişkileri, Avrupa Birliği’nin Ortadoğu politikası ve komşuluk siyaseti üzerinde yoğunlaşmaktadır. Şenel’in danışmanlığını ve metin yazarlığını yaptığı “Unutulmuş Vakıf Mirasımız: Kıbrıs” başlıklı bir belgesel film çalışması ile editörlüğünü yaptığı iki kitabı vardır. Sadık Ünay ile birlikte derlediği “Global Orders and Civilizations: Perspectives from History, Philosophy and International Relations”, Nova Science Publications, New York, 2009.  Mesut Özcan ile birlikte derlediği, Modernite ve Dünya Düzen(ler)i, Klasik Yayınları, Istanbul, 2010. Şenel, Türkiye Uluslararası İlişkiler Konseyi, Dünya Tarihi Vakfı, Avrupa Siyasi Araştırmalar Konsorsiyumu ve Orta ve Doğu Avrupa Araştırmaları derneği üyesi ve T.C. Ulusal Ajans, AB Gençlik Projeleri için oluşturulan Bağımsız Dış Uzman Hakemlerindendir. Detaylı CV için tıklayınız.

Misafir Araştırmacı Programı 


Türkiye çalışmaları alanında çalışmak isteyen araştırmacılara üniversite kimlik kartı, kütüphane ve diğer araştırma imkânları yanında çalışmalarına uygun bilimsel ortamı sağlamak için tasarlanmıştır. Merkezimizin bu programı, aynı zamanda kurumlar arası ilişkileri geliştirmek ve her geçen gün zenginleşen bilimsel bilgi birikimini paylaşmak amacına yöneliktir.

Misafir araştırmacılar kısa ve uzun dönemler için başvurabilirler.

Modern Türkiye Çalışmaları Merkezi misafir araştırmacı programına, ilgili öğretim üyeleri, kıdemli araştırmacılar, doktora sonrası araştırma yapan araştırmacılar, doktorantlar ve lisansüstü araştırma çalışmaları yapmak isteyen uzmanlar başvurabilirler. 

Merkezde dört çeşit misafir araştırmacı pozisyonu vardır:

 • Misafir kıdemli öğretim üyesi (Visiting Scholars/Researchers)
 • Misafir araştırmacı (Visiting Scholar)
 • Doktora sonrası araştırmacı (Postdoctoral Fellow)
 • Lisansüstü uzman araştırmacı (Visiting Fellow - dissertation research) 

Misafir Araştırmacılardan Beklenenler

Misafir Araştırmacı Programı hem ŞEHİR hem de ziyaretçi araştırmacılar için zengin bir akademik ortam sağlamayı amaçlamakta ve seminerler, konferanslar, tartışmalar vasıtasıyla bilimsel bilgi alışverişinde bulunmalarını hedeflemektedir. Teklif edilen sürenin sonunda, misafir araştırmacılar kendi projeleri ile ilgili bir tebliğ sunacaklardır. İki tarafın da onayladığı durumlarda, misafir araştırmacıların çalışmaları Modern Türkiye Çalışmaları Merkezi yayınları arasından çıkacaktır. 

Başvuru Şartları

Araştırmacıların Misafir Araştırmacı Programı’na başvuru için göndermeleri gereken belgeler şunlardır:

 • Araştırma konusu özeti (research proposal), Modern Türkiye Çalışmaları Merkezinin çalışma kapsamına giren bir alanda olmalıdır;
 • Özgeçmiş
 • Başvuru üst yazısı (kısaca merkeze ve/veya programa neden başvurduğunu anlatan bir iki sayfalık yazı - Cover letter);
 • Varsa yayın örneği
 • Çalışma takvimi

 Gerekli belgeler tamamlandıktan sonra aşağıdaki adrese e-posta ve/veya posta yoluyla gönderilmelidir.

Merkez bünyesine kabul edilen tüm misafir araştırmacılara sunulan imkânlar:

 • Üniversite kimlik kartı
 • Kütüphaneye sınırsız erişim. Kütüphanemiz araştırma konusu ile ilgili talep edilen her türlü kitabı getirebilir.
 • Ortak ofiste tam donanımlı (telefon, kırtasiye vs.) çalışma masası
 • Çıktı ve fotokopi desteği, (Merkez/Üniversite yönetimi tarafından belirlenen bir miktarda)
 • Yemek desteği (Merkez/Üniversite yönetimi tarafından belirlenen bir miktarda)
 • Bilgisayar teknik destek
 • Bilgisayar (imkânlar dâhilinde)
 • Servis (imkanlar dahilinde) 

Yukarıda belirtilen imkanlara ek olarak

 • Merkezde bulunduğu süre dikkate alınarak ve yayın yapmak şartıyla bilimsel toplantılara katılım (konferans, çalıştay vs.) desteği sağlayabilir.
 • Merkezde bulunduğu süre ve araştırması dikkate alınarak asistan desteği (imkanlar dahilinde)
 • Merkezde bulunduğu süre ve araştırması dikkate alınarak sağlık sigortası (Opsiyonlu)
 • Konaklama desteği (imkânlar dâhilinde)
 • Araştırmacının ders vermesi karşılığında asistan ve bilimsel toplantı katılım desteği, Merkez Yönetim Kurulu tarafından yeniden gözden geçirilebilir.

Etkinlikler 


Etkinlikler için görsele tıklayın. 

gr.png


İletişim


İstanbul Şehir Üniversitesi
Batı Kampüsü
Oymacı Sokak
No: 15 34662
Altunizade - Üsküdar - İstanbul

 
Tel: 44 44 0 34 (Türkiye'nin her yerinden ve tüm operatörlerden kod numarası çevirmeden arayınız.)
Faks: 0216 474 53 53

mot@sehir.edu.tr
info@sehir.edu.tr
www.sehir.edu.tr
facebook/IstanbulSehirUniversitesi
twitter/SehirUniversite
youtube/sehiruniversitesi
linkedin/IstanbulSehirUniversitesi
Instagram/SehirUniversite