Content Editor

 
ISTKA.jpg


ŞEHİR’in “Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği” Projesine İSTKA Desteği  

İstanbul Şehir Üniversitesi’nin “Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği” başlıklı projesi, İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) tarafından Yenilikçi İstanbul Mali Destek Programı kapsamında desteklenmeye uygun bulundu.

SALT Araştırma’nın da iştirakçi olarak yer aldığı proje ile bir süre önce İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi’ne kazandırılan Taha Toros arşivindeki İstanbul’la ilgili tarihi belgelerin dijitalleştirilmesi ve oluşturulacak portal üzerinden paylaşıma açılması planlanıyor.

Uzun yılların birikimi ile toplanan kişisel arşivlerin paylaşılmasında örnek teşkil edecek proje ile araştırmacıların İstanbul’la ilgili tarihi belgelere ulaşabilmesi ve İstanbul üzerine ender belgelerin toplandığı bir İstanbul belleği oluşturulması amaçlanıyor.

Proje kapsamında Taha Toros arşivinin dijitaleştirilmesinin ardından, proje sonrasında ŞEHİR Kütüphanesi bünyesinde bulunan Kemal Karpat ve Fuad Köprülü arşivleriyle de “Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği” zenginleştirilecek.