Content Editor

 
header1.png


ŞEHİR Kuluçka Merkezi'ne TÜBİTAK desteği

 
İstanbul Şehir Üniversitesi Kuluçka Merkezi (incuba.city), "ŞEHİR GİRİŞİMCİLİK OKULU" isimli projesiyle TÜBİTAK 1601 - Üniversitelerde Girişimcilik Sertifika Programı Oluşturulması ve Yürütülmesi 2015 Yılı Çağrısı’ndan 36 ay boyunca destek almaya hak kazandı.
İstanbul Şehir Üniversitesi’nde girişimcilik ve yenilikçilik algısının yerleştirilmesi ve geliştirilmesi ile bu konudaki farkındalığın artırılması için çalışmalar yapılmaktadır. Proje kapsamında, potansiyel içeren başarılı olabilecek hem ticari iş fikirlerinin hem de sosyal girişim fikirlerinin erken dönemlerde hayata geçirilebilmesi amacıyla, üniversitede takip edilen genel müfredata paralel bir şekilde ilerleyecek, eğitsel niteliği yüksek ve yaygın etkiye sahip olan bir Girişimcilik Sertifika Programı planlanmıştır.
Bu sertifika programı, hali hazırda ŞEHİR tarafından sürdürülen ŞEHİR Girişimcilik Sistemi’nin temel yapıtaşlarından biri olacaktır. Söz konusu program, hem sosyal girişimciliği hem de teknoloji tabanlı girişimciliği özendirecek bir yapıda olacaktır.