Content Editor

 
header_tr.png


Yrd. Doç. Dr. Reyyan Bilge’nin projesine TÜBİTAK Desteği


Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Reyyan Bilge, “Mental Rotasyon (MR) testinde kullanılan stratejiler ve alışılmış bilgi işleme metodları” isimli projesiyle TÜBİTAK 2236 - Uluslararası Deneyimli Araştırmacı Dolaşımı Destek Programı’ndan 24 ay boyunca destek almaya hak kazandı.

"Hepimiz basit ya da karmaşık uzamsal bilgiyi bir şekilde işliyoruz. Buna rağmen bazılarının mekana dair bu bilgiyi kullanmada, uzaydaki konumunu anlamada veya çevredeki nesne ya da binalar arasındaki ilişkiyi algılamada diğerlerinden daha iyi olduğunu gözlemliyoruz. Peki insanlar aynı bilgiye maruz kaldıkları halde neden bu bilgiyi farklı işliyorlar?"

Dr. Bilge, bu çalışmayla büyük ve küçük ölçekli uzamsal bilgiyi işlerken kullanılan ortak mekanizmalar gibi gayet kapsamlı konuları irdelemeyi amaçlamakta ve bu çalışmadan elde edilecek bulguların eğitim alanında çok faydalı olacağını öngörmektedir. Mekana dair bilginin zihinde kuşbakışı veya işaret ile temsil ediliyor olması, düşünce tarzıyla kullanılan stratejiler arasında ilişki kurulması, stratejilerin uyaranların niteliğine göre değişmesi ve alışılagelmiş düşünce tarzlarının yoğun çalışmadan etkilenmesi gibi bulgulara ulaşılması durumunda, literatüre çok önemli katkılar yapılması ve  eğitim başta olmak üzere birçok uygulama alanına da katkı yapması beklenmektedir. Alışılagelmiş düşünce tarzının değişkenliği, araştırmada önerildiği gibi desteklenirse uzun vadede bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) eğitimine de katkı sağlayacaktır ve böylece ülkenin geleceğine, istihdamına ve ekonomik gelişimine dair temeller atılabilecektir.