ŞEHİR Araştırmacılarına 5 Yeni TÜBİTAK Desteği


5 öğretim üyemizin Mart ayında TÜBİTAK ARDEB 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Destekleme Programı, 1005-Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı ve 3501-Kariyer Geliştirme Programı’na yaptıkları proje başvuruları desteklenmeye değer bulundu.


fkentel.jpgProf. Dr. Ferhat Kentel, Sosyoloji Bölümü, Kır Mekanının Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Dönüşümü: Modernleşen ve Kaybolan Geleneksel Mekanlar ve Anlamlar, TÜBİTAK 1001.

Günümüzde hem tarımın yapısı hem de kırsal yerleşimler ve kır hayatı hızlı bir değişim içindedir. Hâkim modernist yaklaşımlara uyumlu biçimde, köylerin, köylü nüfusun asgariye inmesinin normal olarak görüldüğü bir dünyada, bu araştırma projesi ile kaybolan ve yeni gelişen köylerin sosyo-ekonomik kültürel özelliklerinin tespit edilip; hangi nedenlerle bazı köylerin geliştiklerinin diğerlerinin de gerilediklerinin bulunması amaçlanmaktadır. Değişim sürecinin nedenleri bir yandan farklı bölgelerde, başta tarım olmak üzere ekonomik faaliyetler, teknoloji, kentle olan karşılıklı ilişkiler, yeni günlük yaşam pratikleri, meslekler ve nüfusun özellikleri gibi maddi değişkenlerden hareketle bulunmaya çalışılacaktır. Kırklareli Üniversitesi’nden Murat Öztürk projede araştırmacı olarak yer alacaktır.
 

acakmak.jpgYrd. Doç. Dr. Ali Çakmak, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Metabolomik Verilerin İşlemsel Modellemesi için Algoritmalar ve Araçlar, TÜBİTAK 3501.

Metabolik ağlar, enerji üretimi, DNA sentezi, yağların işlenmesi gibi hücreler için temel yaşamsal işlemleri gerçekleştiren ve birbirleriyle etkileşim halinde olan biyokimyasal reaksiyon zincirlerinin (patikalar) birleşiminden oluşur. Bu ağda yer alan reaksiyonlar birbirlerine, ürettikleri ve tükettikleri ‘’metabolit’’ olarak isimlendirilen ortak kimyasal maddeler (örneğin glukoz) üzerinden bağlanırlar. Bu projenin ana amacı, ölçümü yapılan çok sayıda metabolitin konsantrasyon değişimlerini bütüncül bir şekilde otomatik olarak yorumlayan ve sonunda biyolojik olarak geçerli muhtemel bir takım hipotezler üreten modeller, yöntemler, araçlar geliştirmek ve bunların sağlık alanında uygulamalarına olanak sağlamaktır.
 

kozdemir.jpgYrd. Doç. Dr. Kemal Özdemir; Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü, Radyo Frekans Kanal Emülatörü, TÜBİTAK 1005.

İletişim sistemlerindeki hızlı gelişmeler ve birçok farklı alanda iletişim sistemlerinin yaygın bir hale gelmesinden dolayı, olağanüstü bir hızla yeni ürünler geliştirilmekte ve piyasaya sunulmaktadır. Bu geliştirilen ürünler markete sunulmadan önce bir dizi testten geçirilmektedir. Kablosuz iletişim sistemlerindeki en önemli testlerden biri de ürünün gerçekçi kanal senaryolarında test edilmesidir. Laboratuvar ortamında geliştirilen kanal emülatörleri, iletişim sistemlerinin gerçekçi kanallar için test edilmesine olanak sağlamaktadır. Proje kapsamında, belirtilen ihtiyaca yönelik olarak yüzeysel ses dalgası (Surface Acoustic Wave – SAW) emülatörü ve temel bantta çalışan, iyileştirilmiş kanal emülatörünün tasarımı, yapımı ve testleri gerçekleştirilecektir. Proje kapsamında piyasaya alanında yeni pazarlanabilir bir ürünün çıkarılması hedeflenilmektedir.  Proje, İstanbul Medipol Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hüseyin Arslan’la işbirliği içinde yürütülecektir.
 

faysan.jpgYrd. Doç. Dr. Mehmet Fatih Aysan, Sosyoloji Bölümü, Türkiye’nin Refah Rejimini Anlamak: Kurumlar ve Bireyler, TÜBİTAK 3501.

Teklif edilen bu proje, yeni kavramsallaştırmalar ve gelişmiş istatistiksel yöntemler ışığında Türkiye’deki refah devleti çalışmalarına disiplinler arası bakış açısıyla özgün bir yaklaşım getirmeyi hedefler. Bu çalışmada, devlet, aile, piyasa ve yerel aktörler olmak üzere dört temel aktörün refahın dağıtımındaki rolleri, bireylerinin yaş, sınıf, toplumsal cinsiyet ve etnisite gibi temel özellikleri göz önünde bulundurularak incelenecektir. Bu çalışmada Gebze Yüksek Teknoloji Üniversitesi'nden Yrd. Doç. Dr. Mesut Karakaş araştırmacı olarak görev alacaktır.

 

yugur.jpg

Yrd. Doç. Dr. Yunus Uğur, Tarih Bölümü, Osmanlı Şehir Tipolojileri ve Atlası (1450-1700), TÜBİTAK 3501.
Bu projenin amacı Osmanlı şehirleri için karşılaştırmalı tarih çalışmalarına imkan tanıyacak bir zemin oluşturmaktır. Başka bir ifade ile farklı dönemlerde farklı coğrafyalarda yer alan şehirlerin ortak, ayrışan ya da özgün özelliklerini ortaya koyarak kendi aralarında ya da diğer dünya şehirleri ile Osmanlı şehirlerini karşılaştırmalı çalışmayı mümkün hale getirecek tipolojileri (aynı özellikleri gösteren şehir gruplarını) keşfetmek ve mevcut literatürün bir envanterini çıkartıp değerlendirmektir. Osmanlı şehirleri hakkında varolan verileri çeşitli dönemleri dikkate alarak mukayeseli bir şekilde CBS teknikleri ile haritalar üzerinde göstermek ve bir Osmanlı şehirler atlası oluşturmaktır. Sosyoloji Bölümü’nden Yrd. Doç. Dr. Alim Arlı projede danışman olarak yer alacaktır.