Content Editor

 
2.jpg

14.04.2016

İstanbul Şehir Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi'nin "Girişimciler için Biyomimikri" isimli projesi ERASMUS+ Ana Eylem 2 Okul Eğitimi (Karma) Stratejik Ortaklıklar Programı tarafından desteklenmeye hak kazandı.
Biyomimikri, günümüzün teknolojik problemlerini sürdürülebilir bir şekilde çözebilmek için doğadaki mevcut çözümleri ve metodları inceleyen bir yaklaşımdır. 24 ay sürecek olan projenin amacı, genç girişimcilere Biyomimikri vizyonunu ve eğitim tekniklerini kullanarak sürdürülebilir ve yenilikçi bir perspektif kazandırmaktır. Biyomimikrinin sunduğu yenilikçi yaklaşımlar ile sürdürülebilir enerji, verimli geri dönüşüm teknolojileri, akıllı binalar, vb. alanlardaki spesifik ihitiyaçlara yönelik çözümler üretilebilir. BIOFORENT projesi sayesinde, gençlerin Biyomimikri kaynaklarına kolayca erişebilmesi planlanmaktadır.
Söz konusu projenin koordinatörü Tüketici ve Çevre Eğitim Vakfı (TÜKÇEV)’dır. Konsorsiyumunda ŞEHİR TTO (Türkiye), IBERIA (İspanya), MOSTAR (Almanya), MENTOR (Türkiye), BiomimicryNL (Hollanda), TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (Türkiye) ve TRENDESK’in (İngiltere) partner olarak yer aldığı projenin toplam bütçesi 199.385,00 Euro’dur.

Erasmus+ Programı Ana Eylem 2 altında yer alan Stratejik Ortaklıklar faaliyeti yüksek kaliteli öğretme, öğretim, öğrenme ve gençlik çalışması, kurumsal modernizasyon ve toplumsal yenilik getiren deneyimleri uygulamaya koymak amacıyla eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında faaliyet gösteren kuruluşlara ve farklı sosyo-ekonomik sektörlerde aktif olarak yer alan şirketlere, kamusal otoritelere ve sivil toplum kuruluşlarına işbirliği yapma fırsatı sunmaktadır.