Content Editor

 
H_TR.png


03.02.2016
İstanbul Şehir Üniversitesi Tarih Bölümü'nün sunduğu "İstanbul Şehir Üniversitesi Ar-Ge Strateji Belgesi" isimli proje TÜBİTAK 1000-Üniversitelerin Araştırma ve Geliştirme Potansiyelinin Artırılmasına Yönelik Destek Programı tarafından desteklenmeye layık görüldü.
Yürütücülüğünü ŞEHİR Tarih Bölümü'nden Doç. Dr. Abdulhamit Kırmızı'nın yaptığı projede, Yrd. Doç. Dr. Yunus Uğur ile Yrd. Doç. Dr. Kahraman Şakul da araştırmacı olarak görev almakta. Proje kapsamında deneysel ve dijital tarihçilik alanında bölümün uzmanlığını artırmaya yönelik ön çalışmalar (çalıştaylar ve stratejik raporun yazılması) yapılacak.
İstanbul Şehir Üniversitesi Tarih Bölümü kurumsal olarak, 2010-2015 yıllarında lisans, yüksek lisans ve doktora programları açmayı ve lisans, lisansüstü mezunlar vermeyi ön görmüştür. Tam zamanlı kadrosu ve yurt içi/yurt dışı misafir araştırmacı/öğretim üyeleri ile bu vaatlerinin kısa vadeli olanlarını gerçekleştiren bölümde, bu süre zarfında uzun vadeli planlar için de sağlam bir zemin oluşturulmuştur. Söz konusu projeyle ŞEHİR Tarih Bölümü'nün önceden belirlenen, uzmanlaşmalara yönelik 2015-2020 yılları arasındaki stratejisi, daha da somut hale getirilerek bir Ar-Ge Strateji Belgesi'ne dönüştürülecektir.
Bölümün bu dönemde öne çıkaracağı en önemli husus 'uzmanlaşma' meselesi olacaktır. Türkiye’de neredeyse gözardı edilen 'Deneysel Tarihçilik' ve 'Dijital Tarihçilik' gibi iki çığır açıcı yöntemin/yaklaşımın bölümün gelecek beş yıllık strateji planına konulması planlanmaktadır. Bu yöntemlerle, yine Türkiye’de ya çokça ihmal edilen ya da yaratıcı biçimde ele alınamayan biyografi, tarihsel coğrafya, şehir coğrafyası, askeri tarih, teknoloji tarihi, kurumsal tarih (merkez ve taşra bürokrasisi, vakıflar gibi), gündelik tarih ve birinci el kaynakları değerlendirme çalışmaları bu beş yıllık dönemin uzmanlaşma konuları olacaktır. Bu somut hususlar bölümü, ilk beş yıl için ortaya koyduğu uzun dönemli eğitim, araştırma ve kurumsallaşma hedeflerine bir adım daha yaklaştıracak; Türkiye ve dünya tarihçiliğiyle olan bağlarını ve katkılarını da artıracaktır.