Content Editor

 
headerrr.png

01.02.2017
 
İstanbul Şehir Üniversitesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Özlem Sandıkcı Türkdoğan ve Yrd. Doç. Dr. Özge Özyılmaz’ın projeleri, British Academy Newton Mobility Grants Programı tarafından desteklenmeye uygun görüldü.

Küresel Helal Ürün Piyasasının Oluşumu ve Gelişimi Analiz Edilecek
İstanbul Şehir Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özlem Sandıkcı Türkdoğan’ın "Piyasa Oluşumunda İmgelemin Kurumsal Rolü: Küresel Helal Ürün Piyasasının Analizi" başlıklı projesi, British Academy Newton Fund Mobility Grants Programı tarafından desteklenmeye hak kazandı.
Söz konusu proje, küresel helal ürün piyasasının oluşum ve gelişim dinamikleri ile Türkiye ve İngiltere’deki ekonomik oyunculara (firmalar, sektörel örgütler ve kamu kurumları gibi) olan etkilerini anlamayı hedeflemektedir. Proje kapsamındaki çalışmalar, helal ticaret hakkındaki bilgileri ve tahayyülleri oluşturan farklı söylemleri ve bu söylemlerin kaynaklarını araştıracak, bu söylemlerin küresel helal ürün piyasasının oluşumundaki etkilerini inceleyecektir. Veriler, etnografi ve netnografi teknikleri ile pek çok farklı kaynaktan (medya, sektörel raporlar, ticaret odaları, sertifikasyon ajansları, pazar araştırma şirketleri v.b.) toplanacaktır. Proje sonuçlarının piyasa oluşumu literatürüne teorik katkılarda bulunması ayrıca firmalar ve politika oluşturucular için somut bilgiler üretmesi beklenmektedir.


 
Türkiye’de Sesli Filme Geçiş
İstanbul Şehir Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Özge Özyılmaz'ın "Türkiye’de Sesli Filme Geçiş" başlıklı projesi, British Academy Newton Fund Mobility Grant Programı tarafından desteklenmeye hak kazandı.
British Academy’nin sağladığı bu fon ile Yrd. Doç. Dr. Özge Özyılmaz, "British Silent Cinema and Transition to Sound" projesinin ortaklarından Stirling Üniversitesi’ne gidecek ve oradaki araştırmacılarla deneyimlerini paylaşarak, bir seminer verecek. Yine fon kapsamında Stirling Üniversitesi Medya, Kültür ve İletişim Bölümü öğretim üyelerinden Sarah Neely’nin katılımıyla İstanbul Şehir Üniversitesi’nde tarihsel sinema çalışmaları metodolojisi ve araçları ile ilgili bir atölye çalışması gerçekleştirilecek.

Newton Mobility Grant Programı, uluslararası araştırmacılarla Britanya’daki araştırmacıların ortak araştırma projeleri çerçevesindeki işbirliklerini desteklemektedir. Fon hakkında daha fazla bilgiye ulaşmak için lütfen tıklayınız.