STRATEJİK PROJELER VE ÇEVRE İLİŞKİLERİ


İstanbul Şehir Üniversitesi’nin kampüs inşaat faaliyetleri ile ilgili planlamanın yapılması, takibi, yürütülmesi ve koordinasyonuna yönelik işler ile toplum ve çevre ilişkilerinin yürütülmesi, toplumsal sorumluluk temelinde stratejik projelerin geliştirilmesi ve koordinasyonu Stratejik Projeler ve Çevre İlişkileri bünyesinde sağlanmaktadır.


İdari Kadro:

ZAFER NALBANTOĞLU

İnşaat Proje Koordinatörü

zafernalbantoglu@sehir.edu.tr

RABİA MERVE ERTEM

Mimar

merveertem@sehir.edu.tr

VEDAT ÖZDEN

Teknik Ofis Müdürü

vedatozden@sehir.edu.tr