İNSAN KAYNAKLARI VE İDARİ İŞLER


İNSAN KAYNAKLARI

İstanbul Şehir Üniversitesi İnsan Kaynakları stratejisi; İhtiyaç duyulan yüksek nitelikli çalışan profilinin ortaya çıkarılması hedefine sadakatle bağlı kalınarak; liyakate ve performans ölçümüne dayalı bir insan kaynakları yönetim modelinin oluşturulması ve yürütülmesi düşüncesi üzerine inşa edilmiştir.

“Dünyaca tanınan ve Türkiye’nin en saygın üniversitelerinden biri olmak” şeklinde formüle edilen çok kültürlü, çok renkli ve sesli, özgün ve özgür bir üniversite olma hedefi yolunda ŞEHİR’i en iyi betimleyen ana hedeflere odaklanarak, çalışanlarımızda ŞEHİR’li kimliğini ortaya çıkarıp yaşatmak en önemli önceliklerimizdendir.

Sürekli gelişen ŞEHİR'in ihtiyacına yönelik insan kaynakları planlamalarını yapmak, performans ve kariyer yönetim kriterlerini oluşturmak; tabii olarak da çalışanlarımızın her türlü gelişimini destekleyecek eğitim programlarına süreklilik kazandırmak diğer vazgeçilmez önceliklerimizi oluşturmaktadır.

Çalışan memnuniyetini etkin ve verimli bir işgücünün vazgeçilmezi ve eğitim kalitesinin omurgası kabul ederek; objektif kurallara sıkı sıkıya bağlı, kişisel gelişimi öncelikli sayan çağdaş kariyer planlamasıyla ortaya çıkan organizasyonu ŞEHİR’de sürekli kılmak ise temel hedefimizdir.

İstanbul Şehir Üniversitesi’ndeki kariyer olanakları ile ilgili bilgilere aşağıdaki sayfalardan ulaşabilirsiniz. İlgili linkten ilgilendiğiniz pozisyon için başvuru yapabilirsiniz.

İletişim: ik@sehir.edu.tr

Akademik ve idari kadro iş ilanları için tıklayınız.

İdari Kadro:

MELİKE MÜFTÜ

İnsan Kaynakları Müdürü

melikemuftu@sehir.edu.tr

HÜLYA KARAKELLE

Bordro ve Özlük İşleri Uzmanı

hulyakarakelle@sehir.edu.tr

NURSEN KARAMAHMUT

YÖK Süreçleri Uzmanı

nursenkaramahmut@sehir.edu.tr

ELİF DOĞAN

İnsan Kaynakları Uzman Yardımcısı

elifdogan@sehir.edu.trİDARİ İŞLER

İstanbul Şehir Üniversitesi İdari İşler, proaktif çalışma şekliyle, Üniversitedeki tüm idari işler faaliyetlerini, yaşam kalitesini ve konforunu artıracak şekilde organize eder.

Bu kapsamda;  yemek, temizlik, güvenlik, servis araçları ve peyzaj gibi altyüklenici firmalarca yürütülen faaliyetlerin sevk ve idaresinin yanısıra, malzeme yönetimi, taşıma ve düzenleme hizmetleri, teknik bakım onarım faaliyetleri, çay ocağı hizmeti, muhaberat hizmeti, danışma hizmeti ile binek araçların yönetim ve denetimi İdari İşler birimi tarafından yapılmaktadır.

İletişim: idariisler@sehir.edu.tr

İdari Kadro:

T. EFEKAN BENLİER

İdari ve Teknik İşler Direktörü

efekanbenlier@sehir.edu.tr

TAMER YILMAZ

İdari İşler Müdürü

tameryilmaz@sehir.edu.tr

AYTUNÇ DİNÇ

İdari İşler Uzmanı

aytuncdinc@sehir.edu.tr

İLKER ÖZSEVEN

Resepsiyon Görevlisi

ilkerozseven@sehir.edu.tr

İRFAN ERDOĞAN

Dış İşler Görevlisi

irfanerdogan@sehir.edu.tr

MEHMET KARAKÖSE

İdar İşler Görevlisi

mehmetkarakose@sehir.edu.tr

MUHAMMET METİN

Mutfak Görevlisi

 

OSMAN KURUÇAY

İdari İşler Uzmanı

osmankurucay@sehir.edu.tr

PINAR YAŞAR

Resepsiyon Görevlisi

pinaryasar@sehir.edu.tr

SONER EMİR

Ulaştırma Görevlisi

soneremir@sehir.edu.tr

ÜMRAN KAPLAN

Resepsiyon Görevlisi

umrankaplan@sehir.edu.tr

YUSUF BAYRAK

Ulaştırma Görevlisi

yusufbayrak@sehir.edu.tr

ZERRİN ATMACA

Mutfak Sorumlusu

 


TEKNİK İŞLER

Teknik İşler bünyesinde, İstanbul Şehir Üniversitesi’nin tüm kampüslerindeki elektrik işleri, teknik bakım onarım işlerinin planlanması, yürütülmesi, takibi ve koordinasyonu sağlanmaktadır.

İletişim: idariteknik@sehir.edu.tr

İdari Kadro:

GÜRKAN KÖSE

Teknik İşler Müdürü

gurkankose@sehir.edu.tr

AHMET SAİT KAYA

Teknik Görevli

ahmetkaya@sehir.edu.tr

HAŞİM MİDESİZ

Elektro Mekanik Teknisyeni

hasimmidesiz@sehir.edu.tr

OSMAN SEVİM

Teknik Görevli

osmansevim@sehir.edu.tr

SELÇUK SARIKAYA

Tekniker

selcuksarikaya@sehir.edu.tr

YAVUZ KOÇ

Elektrik Teknikeri

yavuzkoc@sehir.edu.tr

YUNUS GENÇTİR

Teknik Görevli

yunusgenctir@sehir.edu.tr