SATIN ALMA


Satın Alma Müdürlüğü, İstanbul Şehir Üniversitesi’nin satın alma işlemlerini Yüksek Öğretim mevzuatı ve iç yönetmeliğe uygun satın alma yöntemleriyle gerçekleştirir.

İletişim: satinalma@sehir.edu.tr


İdari Kadro:

AHMET SELMAN DİNÇEL

Satın Alma Müdürü

selmandincel@sehir.edu.tr

CANAN ERÖZ

Satın Alma Uzmanı

cananeroz@sehir.edu.tr

RAMAZAN ŞİMŞEK

Satın Alma Uzman Yardımcısı

ramazansimsek@sehir.edu.tr

ZEYNEP KURUBAL

Satın Alma Uzman Yardımcısı

zeynepkurubal@sehir.edu.tr