MÜTEVELLİ HEYETİ 


Prof. Dr. ÖMER DİNÇER
Mütevelli Heyeti Başkanı

Karaman’da doğan (1956) Ömer Dinçer, Erzurum Atatürk Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Yönetimi ve Politikası Bölümü’nden mezun oldu (1978). İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi’nde Personel Yönetimi ve Endüstriyel İlişkiler alanında yüksek lisansını (1980), Örgütsel Davranış alanında doktorasını (1984) tamamladı.

Marmara Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde asistanlığa (1980) ve yardımcı doçentliğe (1985) atandı. Aynı fakültenin Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı’nda doçent (1985) ve profesör oldu (1994). İngilizce bilen Ömer Dinçer bu arada Drexel Üniversitesi’nde (ABD) misafir araştırmacı olarak bulundu (1993).

Ayrıca Marmara Üniversitesi, Orta Doğu Ülkeleri Enstitüsü’nde müdür yardımcılığı (1992-95), Mahalli İdareler ve Yerinden Yönetim Programları’nda başkanlık yaparken (1995-99), İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde danışman ve Birleşmiş Milletler Habitat II Konferansı koordinatörü oldu (1994-97). 1999-2003 yılları arasında Beykent Üniversitesi’nde Rektör Yardımcılığı, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü yaptı.

“Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası”, “İşletme Yönetimi”, “Yönetim ve Organizasyon”, “Örgütsel Teori ve Davranış” ve “Değişim Yönetimi ve Örgüt Geliştirme” dersleri verdi. Sekiz kitabı, üç araştırma raporu, çok sayıda araştırma ve makalesi yayımlandı.

Başbakan Baş Müşavirliği’nin (2003) ardından Başbakanlık Müsteşarlığı görevini yürüttü (2003-2007). İstanbul Milletvekili seçilerek, 60. hükümette Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, 61. hükümette de Milli Eğitim Bakanı oldu.

Prof. Dr. CENGİZ KALLEK
Rektör

İstanbul’da doğan (1960) Cengiz Kallek Boğaziçi Üniversitesi, İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü’nü bitirdi (1982). TDV İslâm Ansiklopedisi Genel Müdürlüğü’nde çalışırken, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde İslâm Hukuku yüksek lisansı (1989) ve İktisat Tarihi doktorası yaptı (1994).

Malezya’daki Uluslararası İslâm Üniversitesi, İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi’nde (1994-96) yardımcı doçent ve Uluslararası İslâm Düşüncesi ve Medeniyeti Enstitüsü’nde (1997-99) doçent olarak görev yaptı. Türkiye’ye dönüşünden sonra TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’nde Başkan Yardımcılığı’nı da yürüttü. Bu arada Fatih Üniversitesi’nde kısmî zamanlı dersler verdi (2000-10). İstanbul Şehir Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Tarih Bölümü’nde öğretim üyesi oldu. Aynı fakülte ve bölümde dekanlık ve bölüm başkanlığı yaptı (2010-13).

İstanbul Şehir Üniversitesi rektörlüğünün (18 Kasım 2016-) yanı sıra çeşitli dernek ve vakıflarda kurucular kurulu (İSAV) ve danışma kurulu (BSV, İGİAD) üyeliklerini sürdürmektedir.

Yüksek lisans (Hz. Peygamber Döneminde Devlet ve Piyasa, İstanbul 1992) ve doktora (Asr-ı Saâdet’te Yönetim-Piyasa İlişkisi, İstanbul 1997; Sosyal Servet, İstanbul 2015) tezleri dışında İslâm İktisat Düşüncesi Tarihi: Harâc ve Emvâl Kitapları başlıklı bir kitabı (İstanbul 2004, 2015), İngilizce ve Türkçe makaleleri yayımlandı. Ayrıca çeşitli yerli ve yabancı ansiklopedilerde Türkçe, İngilizce ve Arapça olmak üzere yüz altmışı aşkın maddesi neşredildi. Kişisel web sayfası için tıklayın.

Prof. Dr. AHMET ADEMOĞLU

Ahmet Ademoğlu, lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’nde tamamladı (1987). Yüksek lisans (1990) ve doktora (1995) derecesini aldığı Boğaziçi Üniversitesi Biyo-Medikal Mühendisliği Enstitüsü’nde araştırma görevlisi olarak çalıştı. (1988-95). Rutgers (ABD, 1993), Lübeck (Almanya, 1994), Texas (ABD, 1995-97) üniversitelerinde çalışmalarda bulunan Ahmet Ademoğlu, yardımcı doçent olarak görev yaptığı (1997-99) Boğaziçi Üniversitesi Biyo-Medikal Mühendisliği Enstitüsü’nde doçentliğe (1999) ve profesörlüğe (2006) yükseldi. Halen aynı enstitüde görev yapmakta olan Ahmet Ademoğlu, “Biyo-Medikal Mühendisliği Enstitüsü, Prof. Dr. Necmi Tanyolaç Ödülü” (1990), “Electroencephalography and Clinical Neuroscience Society, Genç Bilim İnsanı Ödülü” (2000) ve “Boğaziçi Üniversitesi Vakfı, Araştırmada Üstün Başarı Ödülü”ne (2003) layık görüldü. “Beyin Elektriksel Etkinliği (EEG) ve İşlevsel Manyetik Rezonans Teknikleriyle Nörogörüntüleme” ve “Biyomedikal Sistemlerde Sayısal Hesaplama ve Modelleme” alanlarında çalışmalarda bulunmaktadır.

ERKAN AKDEMİR

Hacettepe Üniversitesi, Elektronik Mühendisliği Bölümü mezunu olan Erkan Akdemir, ABD’deki Colorado Üniversitesi’nde Telekom alanında yüksek lisans yaptı. Eurasiasat’ın Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı, Kablo Net’in Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yaptı. Avea’ya katılmadan önce Cisco Systems’in Genel Müdürlüğü görevini yürüttü. 2002 yılından özelleştirme sonrasına kadar geçen dönemde Türk Telekom’un Yönetim Kurulu Başkanı olan Akdemir, Telekomünikasyon Kurumu Kurul üyesi, DPT Müsteşarı Danışmanı, DPT’de Telekomünikasyon Uzmanı olarak da çalışmıştı. Türk Standartları Enstitüsü ve Enka’da çeşitli görevler üstlenen Akdemir, Haziran 2009’dan bu yana Avea CEO’su, 30 Aralık 2014 tarihinden beri de Türk Telekom Bireysel İş Birimi Genel Müdürü olarak görev yapmaktadır.

FARUK DENİZ

Faruk Deniz İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü’nü bitirdi (2000). Aynı fakültenin Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler Bilim Dalı’nda, “Türkiye’de Batıcılık Tasavvurunun Gelişimi ve Dönüşümü” başlıklı yüksek lisans çalışmasını tamamladı (2005). İstanbul Şehir Üniversitesi’nin kuruluş çalışmalarını yürüten AR-GE grubu içerisinde yer aldı. İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Divan Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi ve Anlayış Dergisi’nde yazıları yayımlandı. Doktora çalışmasına İstanbul Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde devam eden Deniz, 2008’den bu yana Bilim ve Sanat Vakfı Genel Sekreteri olarak görev yapmaktadır.

Doç. Dr. CÜNEYT KAYA

2000 yılında Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. “İbn Sînâ Felsefesinde Âlemin Mükemmelliği Düşüncesi” başlıklı tezle Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı’nda yüksek lisansını (2002), “İslam Felsefesinde Metafizik Bir Problem Olarak İmkân” adlı çalışmasıyla İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı’nda doktorasını (2008) tamamladı. 2009 yılından bu yana İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü, Türk-İslam Düşünce Tarihi Anabilim Dalı’nda çalışmalarını sürdüren Kaya, İbni Sina Merkezi’nde klasik ve klasik sonrası İslam Felsefesi geleneği üzerine çalışmalar yapmaktadır.

ZEYNEP BODUR OKYAY

İstanbul Teknik Üniversitesi, İşletme Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Zeynep Bodur Okyay, Harvard Üniversite’sinde lisansüstü yönetici programını tamamladıktan sonra (1990-92) Kale Grubu’nda çalışmaya başladı.

İtalyanca ve İngilizce bilen Zeynep Bodur Okyay, kariyerine Çanakkale Seramik Fabrikaları’nda yönetici adayı olarak başladı (1992). Kale Grubu merkezinde yeni departmanlar kurup çeşitli odaklanma çalışmalarını yönetti. Pazarlama şirketleri İcra Kurulu üyeliğinden sonra grubun Murahhas Aza Yardımcılığı’na getirildi. Kale Holding ve Bodur Holding Yönetim Kurulu üyeliği yaptı. Kale Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su oldu (2007).

İSO Meclis Başkanlığı, İKV Başkan Vekilliği, DEİK Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu üyeliği, DEİK AB İş Konseyleri Koordinatör Başkanlığı ve DEİK Türkiye-İspanya İş Konseyi Başkanlığı, DEİK Türkiye-İtalya İş Konseyi Yürütme Kurulu üyeliği, TÜSİAD üyeliği, TOBB Seramik ve Refrakter Meclisi Başkanlığı, Global İlişkiler Forumu Yönetim Kurulu üyeliği ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcılığı, üstlendiği görevlerden bazılarıdır.

Kurucuları arasında bulunduğu Harvard Mezunlar Derneği’ndeki çalışmalara ve Harvard Üniversitesi’nde Türk Kürsüsü kurulmasına da destek veren Zeynep Bodur Okyay, Türkiye’nin 2015 dönem başkanlığını üstlendiği G20’nin altı resmi katılım grubundan biri olan ve sürecin STK liderliğini yürüten C20’nin Başkanlığını üstlendi.
Türk-İtalyan ilişkilerine katkıları nedeniyle İtalyan Devleti tarafından ‘’Caveliere di Lavora’’ nişanı (2006) ve “Ufficiale Ordine al Merito della Repubblica Italiana” üst düzey devlet nişanı ile ödüllendirildi (2014). Türkiye ve AB ilişkilerine katkılarından dolayı “Franco Nobili Ödülü”ne layık görüldü (2010). Aynı yıl “TBMM Üstün Hizmet Ödülü” ile taltif edildi.

VAHAP KÜÇÜK

Malatya Doğanşehir doğumlu (1961) Vahap Küçük, eğitimini Doğanşehir’de tamamladı. Bir süre Doğanşehir ve Malatya’da ticaretle uğraştıktan sonra İstanbul’a yerleşerek (1990) Tema Tekstil Pazarlama A.Ş.’nin kurucu ortakları arasında yer aldı. Bu arada Marmara Üniversitesi, Stratejik İşletmecilik Yönetimi İhtisas Programını tamamladı. Tema Tekstil Pazarlama A.Ş.’de Genel Müdürlük yaptığı 8 yıl zarfında LC Waikiki Türkiye’nin en seçkin ve yaygın bayi ağına kavuşarak birçok segmentte piyasa lideri oldu. Aynı dönemde LC Waikiki markasının dünyadaki tüm lisans hakları Tema Tekstil bünyesine geçti ve tamamen Türk markası haline geldi. 2003 yılına kadar grubun Genel Müdürlüğünü, daha sonra perakende şirketinin Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı üstlendi. Aynı zamanda ortaklarının tamamını Küçük Ailesi’nin oluşturduğu Küçükler Holding’i kurup Yönetim Kurulu Başkanlığı’na geldi. Tüm Alışveriş Merkezleri ve Perakendecileri Federasyonu’nun ilk Yönetim Kurulu Başkanı oldu (2013-2015). Halen LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanlığı’nın yanı sıra Taha Holding’de Yönetim Kurulu Üyeliği görevini sürdürmektedir.

HALUK DORTLUOĞLU

Akşehir’de doğan (1972) Haluk Dortluoğlu, Ankara Fen Lisesi’nden (1990) ve Boğaziçi Üniversitesi, İşletme Bölümü’nden mezun oldu (1995). Uluslararası bağımsız denetim firmalarından Arthur Andersen ve Ernst&Young’da yaklaşık sekiz yıl görev yaptı. THY Muhasebe Direktörlüğü görevini üstlendi (2003). Kasım 2005’te BİM’de Finans Direktörü (CFO) oldu. Harvard Business School’un İleri Yöneticilik Programını tamamladı (2007). Frankfurter Allgemeine Zeitung grubu bünyesindeki bir ekonomi dergisi olan Finance in Emerging Europe tarafından “Yılın CFO’su Ödülü”ne layık görüldü (2009). Ayrıca Thomson Reuters Extel tarafından yapılan yatırımcı ilişkileri alanındaki araştırma sonuçlarına göre uluslararası kurumsal yatırımcılarca “Türkiye’deki en iyi CFO” olarak gösterildi (2014).

2010 yılından beri BİM İcra Kurulu üyeliği yapan Dortluoğlu, süpermarket sektöründe yeni bir perakende modeli olarak kurgulanan ve Mart 2015’te Türkiye’de ilk mağazasını açan FİLE’nin, fikir aşamasından kuruluşuna kadar liderliğini yapmış olup halen İcra Kurulu Başkanlığı’nı yürütmektedir.

Prof. Dr. AZİZ SANCAR

Aziz Sancar Mardin’de doğdu (1946). İstanbul Üniversitesi, Tıp Fakültesi’nden mezun oldu (1969). Teksas Üniversitesi’nde, E.coli bakterisinin foto-reaktivasyon enzimi (fotoliyaz) üzerine doktora yaptı (1977).

Yale Üniversitesi’nde “ekzonükleaz” adlı başka bir DNA onarım enzimi üzerine çalıştı (1977-82). North Carolina Üniversitesi’nin Biyokimya ve Biyofizik Bölümü’nde Doçentliğe atandı (1997). Biyokimyager ve moleküler biyolog Aziz Sancar halen Chapel Hill’deki North Carolina Üniversitesi’nin Biyokimya Bölümü’nde Sarah Graham Kenan Profesörü olarak, DNA onarımı, hücre döngüsü kontrol noktaları, kriptokrom ve biyolojik saat alanlarındaki çalışmalarını sürdürmektedir.

Ayrıca Amerikan Mikrobiyoloji Akademisi, Amerikan Biyokimya Akademisi, Amerikan Kimya Akademisi, Lineberger Kanser Araştırmaları Merkezi, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) ile ABD Ulusal Bilimler Akademisi’ne üye olan Aziz Sancar Türk kültürünü ve ABD’de yaşayan Türk öğrencileri desteklemek amacıyla eşi Gwen Boles ile birlikte Aziz ve Gwen Sancar Vakfı’nı (Carolina Türk Evi) kurdu.

279 makale ve 32 kitap bölümü yazan bilim adamı, ABD tarafından verilen Başkanlık Genç Araştırmacı Ödülü, Amerikan Toplumu Fotobiyoloji Araştırma Ödülü, TUBİTAK Ödülü ile Kuzey Karolina Seçkin Kimyager Ödülü’ne layık görüldü. Son olarak, DNA onarımı alanında Tomas Lindahl ve Paul L. Modrich ile birlikte yürüttüğü çalışmaları sayesinde 2015 yılında Nobel Kimya Ödülü’nü kazandı.