ULUSLARARASI İŞBİRLİKLERİ


ŞEHİR, gerek öğrencilerinin gerekse akademik ve idari kadrosunun işletme becerilerini geliştirmeye yönelik katkı sağlamayı hedeflemektedir. Bu amaçla, çeşitli uluslararası proeler, değişim programları, konferans ve seminerler düzenlemekte, aynı zamanda farklı kültürlerle ve eğitim-öğrenim deneyimleriyle etkileşimi mümkün kılarak kişisel ve profesyonel gelişimi desteklemektedir. ŞEHİR bu sebeple aşağıdaki gibi pek çok prestijli üniversite ile aktif işbirliği içindedir: