Content Editor

 
lisansustu.png

 

Lisansüstü Programlara Kabul

 
Disiplinlerarası ve dinamik bir müfredata sahip olan yüksek lisans programlarımız, içinde yaşadığımız toplumun, doğanın ve dünyanın bilgisini üretmeyi ve paylaşmayı hedeflemektedir. Öğrencilerimizin yönelimlerini göz önünde bulunduran etkin bir danışmanlık sistemi ile eleştirel bakabilme yetilerini geliştirmeyi ve entelektüel derinlik kazanmalarını amaçlamaktayız. Lisansüstü programlarımız toplumsal-insani duyarlılığını, araştırma ilgileri ile bir araya getiren akademisyenlerin yetişmesini desteklemektedir.
Üniversitemize lisansüstü öğrenci başvuruları enstitülerin belirleyeceği koşullar çerçevesinde belirli tarih aralıklarında kabul edilir. 
  • Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından sunulan lisansüstü programlar için tıklayınız. 
  • Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından sunulan lisansüstü programlar için tıklayınız.
  • İşletme Enstitüsü tarafından sunulan lisansüstü programlar için tıklayınız.