Prof. Mesut YeğenCollege Of Humanities And Social Sciences
Sociology
Ext. : 
mesutyegen@sehir.edu.tr

 

Education
•Ph.D., Sociology, University of Essex, Britain, 1994
•M.A., Sociology, Middle East Technical University, Turkey, 1989
•B.A., Sociology, Middle East Technical University, Turkey, 1986

Research Areas
Nationalism, Citizenship, Kurdish Question, Turkish Modernisation, Ideology and Discourse Analysis

Publications
•“The Kurdish Question in Turkey: Denial to Recognition”, Marlies Casier & Joost Jongerden (eds.) Nationalisms and Political Islam in Turkey, (London: Routledge, 2010).
•“Banditry to Disloyalty: Turkish Nationalisms and the Kurdish Question”, Ayşe Kadıoğlu and Fuat Keyman (ed.) Symbiotic Antagonisms: Sources, Discourses and Changing Nature of Turkish, Kurdish and Islamic Nationalisms in Turkey, (Salt Lake City: The University of Utah Press, 2010).
•“Prospective-Turks or Pseudo-Citizens: Kurds in Turkey”, The Middle East Journal, v. 63, n. 4, 2009, pp. 597-616.
•“Yeni Anayasa, Eski Vatandaşlık”, Liberal Düşünce, c. 13, No. 50, 2008, pp. 55-66.
•“Türkischer Nationalismus, Staatsbürgerschaft und Kurdische Frage”, B. Küçük, İ. Ataç & U. Şener (eds.) Perspektiven auf die Türkei. Gesellschaftliche Diskontinuitäten im Kontext der Europaisierung, (Münster: Westphälische Dampfboot, 2008).
•“The Dialectic and the Tragedy of Citizenship”, European Political Science, Vol. 7, No. 1, March 2008, pp. 98-112
•“Jewish-Kurds or the New Frontiers of Turkishness”, Patterns of Prejudice, Vol. 41, No. 1. January 2007, pp. 1-20.
•“Turkish Nationalism and the Kurdish Question”, Ethnic and Racial Studies, Vol. 30, No. 1, January 2007, pp. 119-151.
•“Qırıx: İki Çağrı, İki Celp Arasında Bir Şehir”, Levent Cantek (ed.) Çizgili Kenar Notları, İstanbul: İletişim, 2007.
•“Türkiye Solu ve Kürt Sorunu”, Murat Gültekingil (ed.) Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce: Sol Düşünce, İstanbul: İletişim, 2007.
•Müstakbel Türk’ten Sözde Vatandaşa Cumhuriyet ve Kürtler (İstanbul: İletişim, 2006. (Third Edition, 2009)
•“Yurttaşlığın Diyalektiği, Yurttaşlığın Trajedisi”, Amme İdaresi Dergisi, Vol. 38, No. 1, 2005, pp. 69-87.
•“Yurttaşlık ve Türklük”, Gönül Pultar & Tahire Erman (eds.) Türk(iye) Kültürleri, Istanbul: Tetragon, 2005.
•“Citizenship and Ethnicity in Turkey”, Middle Eastern Studies, vol. 40 no. 6, November 2004, pp. 51-66.
•“Yahudi Kürtler” ya da Türklüğün Yeni Hudutları”, Doğu Batı, No. 29, Güz 2004, pp. 159-178.
•“İmparatorluk: Eksik Bir Manifesto”, (With Ahmet Murat Aytaç) Birikim, No. 167, 2003, pp. 56-64.
•“Bilginin Sosyolojisi, Sosyolojinin Bilgisi”, Bilgi Toplumuna Geçiş, İlhan Tekeli, Süleyman Çetin Özoğlu, (eds.)  Ankara: Türkiye Bilimler Akademisi, 2002.
•“Yurttaşlık ve Türklük”, Toplum ve Bilim, No. 92, Güz 2002, pp. 200-217.
•“Türk Milliyetçiliği ve Kürt Sorunu” [“Turkish Nationalism and the Kurdish Question”] in Tanıl Bora (ed.) Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce: Milliyetçilik, İstanbul: İletişim, 2002.
•“Postmarksizm, Küreselleşme, Evrensellik ve Etik: Ernesto Laclau ile Görüşme”, Birikim, No. 156, 2002, pp. 28-35.
•“Kemalizm ve Hegemonya: ?”, Ahmet İnsel (ed.) Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce: Kemalizm, İstanbul: İletişim, 2001.
•“Sendikalar ve Kadın Sorunu: Kurumsal Gelenekler ve Cari Zihniyetler”, Sosyoloji Araştırmaları Dergisi, No. 4, 2000, pp. 1-39.
•“Liberal Demokrasiden Radikal Demokrasiye: Geçiş(sizlik)ler”, Toplum ve Bilim, No. 87, 2000, pp. 178-195.
•Devlet Söyleminde Kürt Sorunu, (İstanbul: İletişim, 1999). (Fourth Edition 2009)
•“The Kurdish Question in Turkish State Discourse”, Journal of Contemporary History, Vol.34, No.4, October 1999, pp. 555-568.
•“Devlet Söyleminde Kürt Sorunu vesilesiyle Eleştirel Bir Diyalog İmkanı”, Türkiye Günlüğü, No. 58, 1999, pp. 199-203.
•Tarihsel Materyalizmden Hegelyan Diyalektiğe, Hegelyan Diyalektikten Postmodern Farka: Orhan Pamuk Romanları”, Mürekkep, No.8, 1997, pp. 77-88.
•“The Turkish State Discourse and the Exclusion of Kurdish Identity”, Sylvia Kedourie (ed.) Turkey: Identity, Democracy, Politics, Frank Cass, London: 1996.
•“The Turkish State Discourse and the Exclusion of Kurdish Identity”, Sylvia Kedourie (ed.) Turkey: Identity, Democracy, Politics, Frank Cass, London: 1996.
•“The Turkish State Discourse and the Exclusion of Kurdish Identity”, Middle Eastern Studies, Vol.32, No.2, April 1996, pp. 216-229.
•“Türk Tarih Yazımında Türk Tarih Tezi”, Mürekkep, No. 6, 1996, pp. 19-24.
•Türk Devlet Söylemi ve Cumhuriyet Kurumları”, Mürekkep, No. 5, 1995, pp. 37-46.

Presentations
•“The Fuzzy Logic of Turkish Nationalism”, 2nd International Conference on Mediterranean Studies, Athens, 9-12 April 2009.
•“Banditry to Disloyalty: Turkish Nationalisms and the Kurdish Question”, the Middle East and North Africa Research Group (MENARG) lecture series on Competing nationalisms and political islam in Turkey, Ghent University, Belgium, 30 October 2008.
•“How do different types of Turkish Nationalism see the Kurdish Question? Mainstream, Left and Extremist Nationalism in Turkey”, Anniversary Conference, the Centre for Contemporary Middle East Studies, University of Southern Denmark, 26-27 September 2008.
•“Banditry to Disloyalty: The Kurdish Question in Turkey”, 2nd Global Conference - Multiculturalism, Conflict and Belonging, Mansfield College, Oxford, 3 – 6 September 2008.
•“The Ethnic Aspect of Turkish Citizenship”, workshop on Education towards Citizenship, organized by Mohammed V Souissi University & Swedish Institute in Alexandria, Marrakech, 29-31 May 2008.
•“From Prospective-Turks to Pseudo-Citizens: Kurds and Citizenship in Turkey”, 10th Annual Mediterranean Studies Association Congress, Evora, 30 May-2 June 2007.
•“Turkish Nationalism and the Kurdish Question”, The Rise of Nationalism in Turkey during the Process of EU Accession Process, LSE London, 25 April 2007 & University of Essex, Colchester, 26 April 2007.
•“Turkish Nationalism and the Kurds in Turkey: Prospective-Turks or Pseudo-Citizens”, 8th Mediterranean Research Meeting, Florence, 21-25 March 2007.
•“Müstakbel-Türk”ten “Sözde Vatandaşa”: Cumhuriyet ve Kürtler”, Türkiye’de Azınlık Hakları Sorunu: Vatandaşlık ve Demokrasi Eksenli Bir Yaklaşım, TESEV, İstanbul, 9-10 December 2005.
•“Jewish-Kurds or the New Frontiers of Turkish Nationalism”, 37th World Congress of the International Institute of Sociology, Stockholm, Sweden, 5-9 July 2005.
•“Kurdish Question in Turkey”, The Kurdish question within the Turkish academic field: conditions of emergence, The French Research Institute (IFEA, Istanbul), 13 May 2005.
•“Yurttaşlığın Diyalektiği, Yurttaşlığın Trajedisi”, Uluslararası Sosyoloji Kolokyumu: Parçalanmalar Çağında Yeni Toplumsallıklar, Galatasaray University, İstanbul, 14 May 2005.
•“Yurttaşlığın Diyalektiği, Yurttaşlığın Trajedisi”, Hukuka Felsefi ve Sosyolojik Bakışlar II, Ulusal Sempozyum, İstanbul Barosu ve Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, İstanbul 7-11 September 2004.
•“Savaş’ ve Türklüğün Hudutları”, Faces of War/ Phases of Reconciliation, International Conference, Ankara Ünversitesi, Ankara, 8-10 December 2003.
•“Eşitlik, Farklılık, Yurttaşlık”, 8. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara, 3-5 December 2003.
•“Citizenship and Ethnicity in Turkey”, Central Eurasian Studies Society’s Annual Conference, Harvard University, Boston, 2-5 October 2003.
•“Yurttaslık ve Türklük”, Sosyoloji Bölümü, Bogazici University, 25 April 2002.
•“Bilginin Sosyolojisi, Sosyolojinin Bilgisi”, TÜBA Bilgi Toplumuna Geçiş Toplantısı, 25-26 March 2002, Ankara.
•“Türkiye Modernleşmesi ve Vatandaşlık”, Kültür ve Modernite Sempozyumu, 25-27 October 2001, Kemer, Antalya.
•“Avrupa Birliği, Küreselleşme ve Türkiye Solu”, Küreselleşme Paneli, TÜYAP Kitap Fuarı, 4 November, 2000.
•“Siyasal İttifaklar ve Devlet: Türkiye Siyasi Tarihinde Toprak Reformları” II. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, 29-31 May 1989.

Projects
•Disrupting the Shield of Silence: Bringing Forth Narratives of Displacement towards a Reconciliatory National Dialogue, TESEV & ICTJ (International Center for Transitional Justice).
•Türkiye’de Gönüllü Kuruluşlarda Sivil Toplum Kültürü, TÜBİTAK, 2009, Project Coordinator.
•Türkiye’de 1980 Sonrası Zorunlu Göç ve Toplumsal Bütünleşme, METU, Graduate School of Social Sciences, 2008, Project Coordinator.
•Türkiye’de Yurttaşlık Fikrinin Kuruluşu ve Dönüşümü, METU, Graduate School of Social Sciences, 2002, Project Coordinator.
•Sendikalar ve Siyasal Partilerde Egemen Zihniyet Örüntüleri ve Kadın İstihdamına Etkileri, Prime Ministry Directorate General on the Status of Women, 1998, Project Coordinator.
•Anadolu ve Rumeli’de Gerçekleştirilen Ulusal ve Yerel Kongreler ve Kongre Kentleri Bibliyografyası, vol.5, TBMM, 1994.
•Güneydoğu Anadolu’da Kültürel Gelişme, Ministry of Culture, 1993.

​​​