Academic Staff
ASSOC. PROF. BERAT AÇIL Advisor to the Rector
College of Humanities and Social Sciences Turkish Language and Literature
Received his B.A., M.A, and Ph.D. in Turkish Language and Literature from Boğaziçi University. He is interested in the fields of Ottoman literature, allegory, narratology, literary theory, and book culture in the Ottoman Empire.

Educational Information

University, BOGAZICI UNIVERSITY, Faculty of Literature, 2002
Graduate School, BOGAZICI UNIVERSITY, Social Sciences Institute, 2005
Doctorate, BOGAZICI UNIVERSITY, Social Sciences Institute, 2010

Field Of Interest

Ottoman literature, allegory, aesthetics, narratology, literary theory, book culture in the Ottoman Empire

Publications

Article

Açıl, B. (2018). Ali Nihat Tarlan'ın tenkitli neşir yöntemi ve gelişimi. Hikmet-Akademik Edebiyat Dergisi, 86-108. doi: 10.28981/hikmet.500427

Book

Açıl, B. (2018). Osmanlı'da estetik ve poetika: Kelam, mucize, zorunluluk. İstanbul: İLEM Konferanslar Serisi 11.
Açıl, B. (2018). Klasik Türk edebiyatında alegori. (2. bs.). İstanbul: Küre Yayınları.

Book chapter

Açıl, B. (2019) The poet Azmizade Haleti and the transformation of Ottoman literature in the seventeenth century. H. Khafipour (Ed.), The empires of the near east and India: Sources studies of the Safavid, Ottoman, and Mughal literate communities. New York: Columbia University Press.
Açıl, B. (2018). Şiirsel bir nazire: İlk on sekiz beyit bağlamında Mesnevi'nin gurbeti, Hüsn ü Aşk'ın Acz'i. E. Alkan, O. S. Arı (Ed.), Osmanlı'da İlm-i Tasavvuf içinde (s. 577-590). İstanbul: İsar Yayınları.

Proceedings

Açıl, B. (Nisan 2019). İʿcâzdan Mucizeye: Klasik Türk Şiirinin Estetik Gayesi. Osmanlı Edebi Metinlerinde Teoriden Pratiğe: Belagat sempozyumunda sunulmuş bildiri, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi-İstanbul Şehir Üniversitesi, İstanbul.
Açıl, B. (2018). Anadolu'da kültürel iktidarın kökleri: Ahmedi örneği. A. Yıldız (Ed.), Ahmedi sempozyumu bildirileri kitabı içinde (s. 145-151). Sivas: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları. 
Açıl, B. (Ekim 2018). Tosyevi'nin Levâyih Tercümesi. Amasya Şairleri Bilim Şöleni, Amasya Üniversitesi, Amasya.

Other works


Berat Açıl, Sadık Yazar, Kadir Turgut, Mustafa Özağaç. Uluslararası Osmanlı Türkçesi Tenkitli Neşir Kursu, 26 Haziran - 7 Temmuz 2018. İstanbul: İSAM.

Contribution to Society

Presentation & invited talks

Osmanlı Yazma ve Basma Kitap Kültürü, TESAK, İstanbul., 04/05/2019
Osmanlı Yazma Kitap Kültürünün Unsurları, Yazma Eserler Kış Okulu, Uludağ Üniversitesi, Bursa., 03/22/2019
Osmanlı'da Kültürel Üretim Mekanları, BİSAV, İstanbul., 12/22/2018
İslam Estetiği, Niğde Universitesi, Niğde., 12/15/2018
Klasik Türk Edebiyatında Alegori, Medeniyet Üniversitesi, İstanbul., 10/31/2018
Osmanlı'da Estetik ve Poetika: Kelam, Mucize, Zorunluluk, İLEM (İlmi Etüdler Derneği), İstanbul., 10/05/2018
New Research on Ottoman-Era Manuscript Libraries, Islamic Manuscript Association & Orient Institute, 09/08/2018

Membership of national/international academic organizations

World History Association, 10/01/2010

Experience

Istanbul Sehir University, Associate Professor, 09/06/2018 - Continue
İstanbul Şehir University, Member of the Faculty Board, 09/09/2010 - 09/09/2013
İstanbul Şehir Üniversitesi, Assistant Professor, 03/03/2010 - 09/06/2018
İstanbul Şehir University, Lecturer, 10/10/2009 - 03/03/2010
Bilgi University, Lecturer, 09/09/2007 - 09/09/2009
Boğaziçi University, Research Assistant, 12/22/2003 - 06/22/2007