ŞEHİR ARAŞTIRMALARI KONUŞMA SERİSİ 10
Akıllı Şehirler: Konsept, Kapsam ve Uygulama Tartışmaları
Tarih:
12/19/2017 4:00 PM
Saat:
YER : AB8, B019 Salonu
​Konuşmacı:
Önder Yılmaz
İstanbul Şehir Üniversitesi TTO Direktörü

İstanbul'da akıllı şehir kümelenmesi, örnek projeler ve uygulamalar çerçevesinde pek çok çalışmanın içerisinde olan Önder Yılmaz ile akıllı şehirler konseptini, bileşimlerini, güncel uygulama ve tartışmalarını İstanbul örneğinden yola çıkarak tartışmaya açacağız.

Önder Yılmaz, lisans derecesini 1996 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümünde tamamlamış olup, ardından Joseph Fourrier Grenoble Politeknik'te (Grenoble, Fransa) Simülasyon üzerine yüksek lisans derecesini almıştır. 1996-2010 yılları arasında info[+]Tron, FORD Otosan, HavelsanUSA - BOEING (ABD) gibi firmalarda Sistem Mühendisliği ve Simülasyon alanlarında çalışmış TÜBİTAK MAM ve BOEING'de bulunduğu sürede yürütülen birçok kritik savunma sanayi projelerinde yer almıştır. Uluslararası teknoloji transferi ortamında 4 sene ABD ve 2 sene Fransa’da çok uluslu ekiplerle çalışma tecrübesi edinmiştir. Birçok platform için simülatör projelerini yürütmüş, ürün geliştirme, donanım-yazılım ve spesifik olarak radar ve avyonik konularında AR-GE projeleri tecrübesi bulunan Önder Yılmaz, 2010 yılından itibaren İstanbul Şehir Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi’nde görev yapmaktadır.