ŞEHİR ARAŞTIRMALARI KONUŞMA SERİSİ 11
Yerel Yönetimlerde Akıllı Şehir Uygulamaları: İstanbul Örneği
Tarih:
1/16/2018 4:00 PM
Saat:
YER : AB8, B019
​​Konuşmacı:
Dr. Hicran Hamza Çelikyay

Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı bölümünden lisans; Bahçeşehir Üniversitesi Kentsel Sistemler ve Ulaştırma Yönetimi programından yüksek lisans ve Marmara Üniversitesi Yerel Yönetimler Programından doktora derecesini almıştır. Avrupa Belediyeler Bölgeler Konseyi (CEMR) ve Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Yönetişim Komitesi Türkiye Delegasyonu üyesidir. UCLG-MEWA Akıllı Şehirler Komitesi İstanbul Kenti temsilcisidir. Uzmanlık ve çalışma alanları arasında; Metropoliten Yönetim, Kentsel Sistemler, Akıllı Şehirler, Avrupa Birliği, Yerel Diplomasi, Kent Konseyleri ve Coğrafi Bilgi Sistemleri bulunmaktadır.