Felsefe Programı

​​

Program Profili

İstanbul Şehir Üniversitesi Felsefe Bölümü, felsefeye çoğulcu perspektiften bakan genç, dinamik ve gelişen bir bölümdür. Yetkin akademik kadromuzun uzmanlık alanları, felsefî problemlere odaklanan analitik geleneğin yanı sıra, aynı problemlere tarihsel açıdan yaklaşan Avrupa ve İslam felsefesi geleneklerini de içermektedir. Zengin müfredatında evrensel düşünce miraslarını buluşturan ŞEHİR Felsefe Bölümünün disiplinlerarası perspektifini, 141 krediyle tamamlanan özgün müfredatında somut olarak görmek mümkündür.

 

ŞEHİR Felsefe Bölümü, eğitim ve araştırma standartlarını uluslararası düzeyde karşılayacak bir mükemmeliyet anlayışını hedeflemiştir. Yüksek bursluluk oranına sahip kontenjanımız ÖSYM Sınavında bölümümüzü tercih eden öğrencilerimizin yanı sıra uluslararası başvurulara ayrılmış, yapılan ERASMUS anlaşmalarıyla Avrupa üniversitelerinde eğitim imkanı sağlanmıştır. Öğrencilerimiz, Tarih'ten Sosyoloji'ye, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler'den Hukuk'a üniversitemizin nitelikli fakülte ve bölümlerinde "Çift Anadal" ve "Yandal" yapma fırsatına sahiptir. Eğitim dili İngilizce'dir. Modern Avrupa dilleriyle birlikte Osmanlıca, Arapça, Antik Yunanca ve Latince benzeri klasik dillerin eğitimi teşvik edilmektedir. "Philosophy Talks" seminerleri, uluslararası konferanslar ve atölye benzeri etkinliklerle eğitim ve araştırma birikimleri yerel ve uluslararası kamuoyu ile paylaşılmaktadır.

 

Mezunlarımız, alanlarında yetişmiş uzmanlar olmanın ötesinde, hayatları boyunca başarılı olmalarını sağlayacak temel akademik becerileri kazanmakta, her türden içeriği ve konuyu analiz etme, yorumlama, değerlendirme ve sorumluluk üstlenme yetileriyle donanmış eleştirel düşünürler olarak yetişmektedirler.

 

Kazanılan Derece

Bu programdan mezun olan öğrenciler Lisans derecesi almaya hak kazanırlar.
Öğrenci Kayıt - Kabul KoşullarıPrograma öğrenci kabulü, YÖK tarafından belirlenen ilgili yönetmelik-yönergeler doğrultusunda, ÖSYM (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından düzenlenen sınavlar ve yerleştirme ile gerçekleştirilmektedir. Üniversite İçi ve Kurumlararası Yatay Geçiş ile Uluslararası öğrenci kabulü, üniversiteye başvurmuş ve uluslararası öğrenci statüs ünden faydalanma koşullarını ve asgari kabul yeterliliklerini sağlayan adaylar arasından üniversite senatosu tarafından belirlenmiş yönetmelikler çerçevesinde gerçekleştirilir. 
Mezuniyet Koşullarıİstanbul Şehir Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nde belirtilmiş olan koşullarını yerine getiren ve kayıtlı olunan programda alınması gereken dersleri en az 2.00 GNO ile tamamlayan, bitirme projesi gibi yükümlülüklerini yerine getiren öğrenciler lisans diploması almaya hak kazanır.
Önceki Öğrenmelerin Tanınmasıİstanbul Şehir Üniversitesi dışında alınan derslerin saydırılması, İstanbul Şehir Üniversitesi Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi çerçevesinde, ilgili fakülte, meslek yüksekokulu veya enstitülerin yönetim kurullarının onayı ile gerçekleştirilir.
Ölçme, Değerlendirme ve NotlandırmaBu programda ölçme, değerlendirme ve notlandırma İstanbul Şehir Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleştirilir.
Üst Derece Programlara GeçişBu programı tamamlayan öğrenciler yüksek lisans programlarına başvurabilirler

Program Çıktıları

 

 

PÇ 1. Eleştirel düşünme ve ifadeleri ve argümanları analiz etme ve eleştirme becerisi.

PÇ 2. Felsefi düşünme yöntemlerini kullanma ve bunları toplumsal/pratik yaşamında uygulama becerisi.

PÇ 3. Doğudan Batıya Medeniyetlerin felsefi mirası ile entelektüel yüzleşme, buluşma becerisi.

PÇ 4. Temel mesleki becerilerin geliştirilmesi ve hem klasik hem de modern dillerde araştırma yapabilme becerisi.

PÇ 5. Doğu ve Batı kökenli felsefi geleneklerinin kurucu filozoflarının metinlerini okuma ve yorumlama becerisi.

PÇ 6. Felsefenin temel kavramlarını ve temel problemlerini tespit, analiz ve yorumlama becerisi.

PÇ 7. Dakik, açık-seçik ve mantıklı yazabilme becerisi.

PÇ 8. Bilimlerin sınıflandırılmasında bir disiplin olarak Felsefenin yerini ve kapsama alanını belirleme ve disiplinlerarası bir bakış açısıyla diğer disiplinlerle ilişkisini kurabilme becerisi.

PÇ 9. Güncel dünya/ülke meselelerini felsefi bir çerçevede değerlendirebilme ve çağdaş sorunlara alternatif çözümler önerebilme becerisi.

PÇ 10. Düşünceyi, sorgulamayı ve öğrenmeyi yaşam boyu sürdürebilme becerisi.

İstihdam Olanakları Mezunlarımız, alanlarında yetişmiş uzmanlar olmanın ötesinde, hayatları boyunca başarılı olmalarını sağlayacak temel akademik becerileri kazanmakta, her türden içeriği ve konuyu analiz etme, yorumlama, değerlendirme ve sorumluluk üstlenme yetileriyle donanmış eleştirel düşünürler olarak yetişmektedirler.

Eğitim Öğretim Metotları

 

Felsefe lisans orogramı çerçevesi içerisinde öğrencilerin felsefi düşüme yolu ve felsefe tarihi hakkında genel bilgilerin yanı sıra, soru sorup tartışma, araştırmalar yaparak sonuçlarını tez ve makale şeklinde raporlama becerilerini kazanmaları amacı ile sunum yapma, eleştirel düşünme, disiplinler arası tartışma yürütme, farklı yaklaşımları dinleme ve anlamlandırma, analiz etme, yoğun metin okumaları gibi metotlar derslerde kullanılmaktadır. Ayrıca öğrencilerin bu becerilerini pekiştirmek amacı ile metin analizi, felsefe toplantıları, seminerler, inceleme ödevleri, sınıf içi tartışma, ders dışı okuma grupları, konuk konuşmacıların sunumları, ödev ve proje hazırlama gibi eğitim metotları kullanılmaktadır.​ 


Program Çıktıları ile Ders Öğrenme Çıktıları Arasındaki İlişki Matrisi:

Ders KoduDers AdıPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10
PHIL 101/Logic I or Mathema tical Reasoning5403045115
UNI 101
PHIL 103Philosophical Thinking4532552524
UNI 100Exploring Istanbul0142000012
MATH 103Calculus I4304012003
MATH 104Calculus II4304012003
UNI 111Critical Reading and Writing in Turkish I4113205013
UNI 117Understanding Society and Culture1423111054
UNI 123Textual Analysis and Effective Communication3101314013
PHIL 102 /Logic II or Critical Thinking5411045145
UNI 102
PHIL 104Philosophy in Axile Ages1351442324
UNI 112Critical Reading and Writing in Turkish I4113224002
UNI 118Understanding Politics and Economy0213010043
UNI 124Textual Analysis and Academic Writing4104335003
UNI 137Mathematics fro Practice4304012003
UNI 201Formations of Modern Turkey I0020000022
PHIL 201Ancient Philosophy I: Plato2251541323
UNI 203Understanding Science and Technology1214021044
UNI 204Understanding Nature and Knowledge1242131344
UNI 205Understanding Science and Environment1222131343
PHIL 203Epistemology3434354334
UNI 221Critical Reading and Writing in Turkish II4113224002
UNI 202Formations of Modern Turkey II0020000022
PHIL 202Ancient Philosophy II: Aristotle2251544123
PHIL 204Ontology4342452323
UNI 222World Civilizations and Global Encounters: Since 1300 CE0150321143
PHIL 301Islamic Thought1251431223
PHIL 303Arabic/Islamic Philosophy: Ibn Sina2252431223
PHIL 305Latin/Christian Philosophy: Aquinas1151430113
PHIL 302Modern Philosophy: Descartes-Leibniz3352432113
PHIL 304Philosophy of Religion1241531222
UNI 306History and Philosophy of Science4343252234
PHIL 401Modern Philosophy: Kant3342531223
PHIL 403Ethics2332352353
PHIL 402Contemporary Philosophy3424355334
PHIL 404Politics2332341353
PHIL 406Graduation Project3305205243
Seçmeli Dersler:
Ders KoduDers AdıPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10
GRE 101Greek1034531002
LAT 101Latin1034531002
PHIL 211Anthropology2223320233
PHIL 212Philosophy of Art/Aesthetic1222230222
PHIL 213Chinese Philosophy1250420033
PHIL 214Indian Philosophy1150420033
PHIL 215Philosophy and Literature4221223212
PHIL 216Mysticism and Philosophy1242331212
PHIL 217Philosophy of Nature1140440212
PHIL 218History of Religion0140330222
PHIL 219Mythology0241320213
PHIL 220History of Philosopy3252531323
PHIL 222Philosophy in Late Antiquity0241410212
PHIL 223Advanced Logic4413134113
PHIL 224Classical-Aristotelian Logic3431322213
PHIL 225Arabic1034531012
PHIL 226Early Greek Philosophy2241410112
PHIL 304Philosophy of Religion2151430222
PHIL 311Eng.Empiricism:Locke&Hume2252431122
PHIL 312German Idealism:Fic.&Sch.&Hegel2230432122
PHIL 313Topics in Islamic Philosophy2251331212
PHIL 314Phenomenology4434355112
PHIL 315Philosophy of Language3211142102
PHIL 316Selected Philosophical Texts1240431233
PHIL 317Contemporary Philosophical Texts4424345243
PHIL 318Philosophy&Theology/Kalam1241432222
PHIL 319Philosophy&Economics1223231252
PHIL 321Philosophy of Mathematics2322141202
PHIL 322Philosophy&Psychoanalysis0201030232
PHIL 411Philosophy of Cognitive Sciences4414355232
PHIL 412Philosophy of Natural Sciences1321230343
PHIL 413Existentialism3241451222
PHIL 414Hermeneutics3221251212
PHIL 415Topics in Contemporary Philosophy4424355222
PHIL 416Philosophy of Tech./Bioethics1421030253
PHIL 417Philosophy of Mind/Nat.of Consciousness4424355242
PHIL 418Artificial Intelligence0301030242
PHIL 419Contemporary Turkish Thought0232131132
PHIL 422Contemporary Islamic Thought1322342242
PHIL 423Philosophy Of Cinema0321131233
PHIL 424Topics in Analytical Philosophy4424345323
PHIL 425Topics in Continental Philosophy3441531323
PHIL 426Topics in History of Philosophy3351531323​