İngiliz Dili ve Edebiyatı Programı
​​
​ 
Program Profili

İstanbul Şehir Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü, öğrencilerin katılımcılığını merkeze alan disiplinlerarası bir bölüm. Öğrencilerimiz İngiliz, İrlanda, İskoç, Amerikan gibi İngilizce üretilmiş, yazılı ya da görsel kültür ürünleri hakkında bilgi edinirken bir yandan da bu ürünlere eleştirel biçimlerde yaklaşıyorlar. Anglo-Saxon dönemden günümüze, William Shakespeare'den Zadie Smith'e, Samuel Beckett'tan Alice Walker'a geniş bir yelpazede yazarların metinleriyle tanışıyor, hem İngilizce edebiyat geleneği içinde kanonlaşmış hem de kanon dışında kalmış metinleri okuma, çalışma ve tartışma olanağı buluyorlar. Bu amaçla hazırladığımız Gotik edebiyat, modernizm, tiyatro, postkolonyal edebiyat, postmodernizm, çağdaş dönem kadın şiiri gibi oldukça çeşitli ders listesiyle öğrencilerimize alandaki hem geleneksel hem de güncel araştırma ve tartışmalarla yakından ilişkili bir eğitim sunuyoruz. 

Bölümümüz edebiyata disiplinlerarası bir yöntem ile yaklaşıyor: Öğrencilerimizi, metinleri insan ve toplum bilimlerinin psikoloji, sosyoloji, tarih gibi çeşitli alanları ile bağlantılı okumaya yönlendiriyoruz. Böylelikle her öğrenci kendi ilgi alanı doğrultusunda çalışmalar yürütebiliyor. Derslerimizde metinleri tarihi ve kültürel arka planları ile ele alıyor, öğrencilerimize geniş bir teorik çerçeve sunarak edebiyata çok boyutlu bir bakış açısıyla yaklaşmalarını sağlıyoruz. 

Öğrencilerimiz İngilizce edebiyatın çeşitli örneklerini yetkin bir akademik bilgiyle ele alırken araştırma ve araştırmalarını yazıya dökme yöntemlerini de geliştiriyorlar. Bizim için öğrencilerimizin özgün ve yaratıcı argümanlar üretebilmeleri, bu argümanları akademik bir bilgiyle destekleyip sunabilmeleri yalnızca lisans hayatları için değil sonrası için de büyük bir önem taşıyor. Bu sebeple ŞEHİR İngiliz Dili ve Edebiyatı öğrencileri kaynaklara eleştirel bakabilen, kendi özgün fikirlerini üretmekten çekinmeyen ve bu fikirleri sunabilen bireyler olarak yetişiyorlar. 

Akademisyenlik, yayıncılık ve kültürel çalışmalardan metin yazarlığına, medya sektöründen turizme ve eğitimciliğe kadar oldukça geniş bir yelpazede iş imkânına sahip olan mezunlarımızın İngilizce hâkimiyeti ve disiplinlerarası eğitimleri sayesinde edebiyat, dil ve kültürel çalışmalar alanlarında yetkin araştırmacılar olarak yer alabilmeleri için onları her alanda destekliyoruz. 

Kazanılan Derece

Bu programdan mezun olan öğrenciler Lisans derecesi almaya hak kazanırlar.
Öğrenci Kayıt - Kabul KoşullarıPrograma öğrenci kabulü, YÖK tarafından belirlenen ilgili yönetmelik-yönergeler doğrultusunda, ÖSYM (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından düzenlenen sınavlar ve yerleştirme ile gerçekleştirilmektedir. Üniversite İçi ve Kurumlararası Yatay Geçiş ile Uluslararası öğrenci kabulü, üniversiteye başvurmuş ve uluslararası öğrenci statüs ünden faydalanma koşullarını ve asgari kabul yeterliliklerini sağlayan adaylar arasından üniversite senatosu tarafından belirlenmiş yönetmelikler çerçevesinde gerçekleştirilir. 
Mezuniyet Koşullarıİstanbul Şehir Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nde belirtilmiş olan koşullarını yerine getiren ve kayıtlı olunan programda alınması gereken dersleri en az 2.00 GNO ile tamamlayan, varsa staj, bitirme projesi gibi yükümlülüklerini yerine getiren öğrenciler lisans diploması almaya hak kazanır.
Önceki Öğrenmelerin Tanınmasıİstanbul Şehir Üniversitesi dışında alınan derslerin saydırılması, İstanbul Şehir Üniversitesi Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi çerçevesinde, ilgili fakülte, meslek yüksekokulu veya enstitülerin yönetim kurullarının onayı ile gerçekleştirilir.
Ölçme, Değerlendirme ve NotlandırmaBu programda ölçme, değerlendirme ve notlandırma İstanbul Şehir Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleştirilir.
Üst Derece Programlara GeçişBu programı tamamlayan öğrenciler yüksek lisans programlarına başvurabilirler
 

PÇ.1. İngiliz edebiyatının tarihteki değişim ve gelişimini kanon içi ve dışı örnekler aracılığıyla tarihsel ve sosyal arka planları içinde değerlendirebilme yetisi kazanmak 

PÇ.2. Edebiyat terim ve türleri hakkında bilgi sahibi olarak metinleri değerlendirme yetisi kazanmak

PÇ.3. Yalnız edebi metinleri değil, her nevi kültürel ürününü eleştirel olarak ele alabilmek ve yorumlayabilmek 

PÇ.4. Yazınsal ya da yazın dışı kültürün merkezindeki yorumları eleştirel ve analitik olarak değerlendirmek için geçmişin ve günümüzün kuramsal tartışmalarından haberdar olmak 

PÇ.5. Edebiyat alanında yürütülen uluslararası tartışmalara katkı sağlayabilmek    

PÇ.6. Bir iletişim sistemi olarak dilin karmaşıklığı ve dilbilimsel biçimin nitelik ve niceliksel kavramları, kuramları ve metodolojileri ile dil kullanım kalıplarını kavramak

PÇ.7. Tarih, psikoloji, felsefe, sosyoloji, ekonomi ve siyaset gibi diğer beşeri bilimler ve/veya öğrencinin ilgisine göre beşeri bilimler dışındaki disiplinler ile edebiyat arasındaki ilişkiyi kavramak              

PÇ.8. Akademik ve profesyonel geleneklere uygun olarak İngilizce dilini kullanabilmek           

PÇ.9. Orijinal argüman üretmeyi ve bu argümanları ele alınan metinlerle desteklemeyi öğrenmek, bu sayede ortaya çıkarılan tartışmayı akademik yazın geleneğine uygun olarak ifade edebilmek ve akademik araştırma yürütme yöntemlerine hakim olmak          

PÇ.10. İngilizce metinlerde düzeltme, yayına hazırlama ve çeviri için gerekli yetileri kazanmak       

 

İstihdam Olanakları

Akademisyenlik, yayıncılık ve kültürel çalışmalardan metin yazarlığına, medya sektöründen turizme ve eğitimciliğe kadar oldukça geniş bir yelpazede iş imkânına sahip olan mezunlarımızın İngilizce hâkimiyeti ve disiplinlerarası eğitimleri sayesinde edebiyat, dil ve kültürel çalışmalar alanlarında yetkin araştırmacılar olarak yer alabilmeleri için onları her alanda destekliyoruz. 

Eğitim Öğretim Metotları

 

İngiliz Dili ve Edebiyatı Programı öğrencilerin İngilizce yazılmış edebiyatlar tarihine dair bilgi kazanmaları, edebi ve estetik üretimlere eleştirel yaklaşabilmeleri, bireysel ya da grup içinde araştırma yapma yetisini kazanmaları, akademik yazım tekniklerine uygun olarak eleştiri ve araştırmalarını ortaya koyma yetisi ve deneyimini kazanmaları, eleştirel düşünmelerini ve düşüncelerini kaynaklarla destekleyerek sunabilmelerini hedeflemektedir. Bu hedefler doğrultusunda dersler öğrenci merkezli hazırlanmakta, yakın okuma, makale hazırlama, sunum ortaya koyma gibi metotlarla öğrencilerin aktif olarak derse katılımı sağlanmaktadır.

​ 

Program Çıktıları ile Ders Öğrenme Çıktıları Arasındaki İlişki Matrisi:
Ders KoduDers AdıPÇ1PÇ2PÇ 3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ 10
UNI 100Exploring Istanbul0155305331
xxxCore Cluster III2255304341
UNI 123Textual Analysis and Effective Communication050 2441544
UNI 111Critical Reading and Writing in Turkish I0512430554
UNI 117Understanding Society and Culture1255405331
UNI 221World Civilizations and Global Encounters: Until 1300 CE1155305321
xxxCore Cluster II0023123352
xxxCore Cluster III2255305331
UNI 112Critical Reading and Writing in Turkish II0512430554
UNI 118Understanding Politics and Economy2255304341
UNI 124Textual Analysis and Academic Writing0502441555
UNI 222World Civilizations and Global Encounters: Since 1300 CE1155305321
ELIT 201History of English Literature I5535314443
ELIT 203Mythologies 5535302443
ELIT 205Introduction to Literary Genres & Terms 5555414454
UNI 201Formations of Modern Turkey I0025204321
ELIT 202History of English Literature II 5535314443
ELIT 204Poetry5523312433
ELIT 206Eighteenth Century Literature5535314443
ELIT 208Reading Classics5535403444
UNI 202Formations of Modern Turkey II0025204321
ELIT 301Linguistics0021051515
ELIT 303Literary Theory I 3455515453
ELIT 305Victorian Period5535314443
ELIT 302Renaissance Literature 5535314443
ELIT 304Literary Theory II 3455515453
ELIT 306Modernism 5544314444
ELIT 401Postmodern Literature5544315444
ELIT 405Postcolonial Literature5555314443
ELIT 403Drama5535313343
ELIT 402Literature and Film 4555405343
ELIT 404World Literature3545314443
Seçmeli Dersler
Ders KoduDers AdıPÇ1PÇ2PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9
310
ELIT 210Detective Fiction 3055403231
ELIT 211Science Fiction3155205231
ELIT 212Historical Fiction5455305443
ELIT 320Contemporay Women's Writing5355504433
ELIT 321Early Women's Writing 5355504433
ELIT 330Approaches to English Language Teaching0000053545
ELIT 331Language Acqusition0000050545
ELIT 340Intertextuality in Comtemporary Fiction3414502223
ELIT 352Reading the Metropolis3144404123
ELIT 350Samuel Beckett 2431303222
ELIT 410Shakespeare2431303222
ELIT  411Medieval Literature5321102121
ELIT 413Gothic Novel3155205231
ELIT 420Restoration Comedies5432204201
ELIT 430Principles and Methods of Teaching Language Skills00000 50545
 ELIT 440Modern Poetry3534513122
ELIT 441Romantic Poetry5534513122
ELIT 450Short Story3523413324
ELIT 451Graphic Novel4555214212
ELIT 460Illness and Literature5355515343
ELIT 470American Literature5545414434
ELIT 481Memory Writing4353525442​​​​​​