Tarih Programı

​​

Program Profili

Tarih, eski zamanlardan beri başlıca merak konularındandır. İnsanlar, geçmişin bilgisi üstünden kendilerini ve başkalarını tanımaya uğraşmışlardır. Bunu yapabildikleri ölçüde, tarih(çilik), başlıca bilgi, irfan ve bilgelik kaynaklarından olmuştur.  

ŞEHİR'de tarih eğitimini bu anlayışla vermeye özen gösteriyoruz. Geçmişin bilgisini dar ve kaba hayallerin hizmetine sokarak ufuk, kafa ve gönül daraltan anlayışlara itibar etmiyoruz. Derslerimizde kaynakları eleştirel bir yaklaşımla okuyup değerlendirme becerisi kazandırıyoruz. Dolayısıyla, tarihçiliğin tarihi ve yöntemleri konusundaki dersleri, programlarımızın asli unsuru kılıyoruz. 

Derslerimiz, İstanbul ve Türkiye odaklıdır. Bu coğrafyanın zengin tarih birikimini gün ışığına çıkarmanın heyecanıyla çalışıyoruz. Oradan bölgeye ve dünyaya açılıyoruz. Böylece bölgenin insanlık tarihindeki yerinin takdirine katkıda bulunmaya ve birliğin mahiyetini düşün(dürt)meye çabalarken dünya tarihi derslerinde bütün üniversite öğrencilerinin ufku açılıyor. Başka programlardan alınan seçmeli dersler, yandal veya çift anadal programları gibi imkanlar aynı anlayışın eseridir. 

Değişim programları aracılığıyla yurt dışına giden öğrencilerimiz veya gelen uluslararası öğrenciler deneyimlerini programlarımıza katıyorlar. Bölümümüzün yükselen uluslararası tanınırlığı sayesinde konuk ettiğimiz yabancı öğretim elemanları da önemli katkılarda bulunuyorlar. 

Bölümümüzdeki meslektaşlarımızın katıldıkları araştırma projeleri disiplinlerarası çalışmalara verdiğimiz önemi gösteriyor. Tarih okumanın irfan besleyen ve ufuk geliştiren bir uğraşa dönüşebilmesi için, beraber çalıştığımız öğrencilerimizi, TÜBİTAK, İSTKA, AB gibi kurumların sponsorluğunda veya ŞEHİR'in kaynaklarıyla yürüttüğümüz projelere katıyoruz. Uygulama becerilerinin artması için staj imkanları buluyor, her aşamada, beceri ve deneyimlerini geliştirecek çalışmalar yaptırıyoruz. Sekizinci yarıyılda yaptıkları mezuniyet projesi, bazıları yayımlanan çalışmalarını taçlandırıyor. 

Tarih eğitimimizin asli hedefi uyarınca kazandıkları esaslı temelin üstüne pek çok meziyet ve beceri inşa edebilen mezunlarımızın farklı alanlarda üstün başarılar kazanması olağandır. Öğrencilerimiz, dil bilen, sistematik düşünmeyi ve araştırmayı öğrenmiş, zaman/tarih bilinciyle donanmış, geniş ufuklu, okuduklarını/işittiklerini akıl süzgecinden geçirebilen, tutarlı fikir yürütebilen ve güzel yazı yazabilen gençler olarak yetişmektedirler. Bu donanımla iyi lisansüstü programlara girebilmekte veya başka alanlarda iş bulmaktadırlar; öğretmenlik, arşivler, müzeler, kütüphaneler, bakanlıklar, vakıflar, kamu/özel araştırma merkezleri, gazete ve televizyonlar akla ilk gelenlerdir. 

Kazanılan Derece

Bu programdan mezun olan öğrenciler Lisans derecesi almaya hak kazanırlar.
Öğrenci Kayıt - Kabul KoşullarıPrograma öğrenci kabulü, YÖK tarafından belirlenen ilgili yönetmelik-yönergeler doğrultusunda, ÖSYM (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından düzenlenen sınavlar ve yerleştirme ile gerçekleştirilmektedir. Üniversite İçi ve Kurumlararası Yatay Geçiş ile Uluslararası öğrenci kabulü, üniversiteye başvurmuş ve uluslararası öğrenci statüs ünden faydalanma koşullarını ve asgari kabul yeterliliklerini sağlayan adaylar arasından üniversite senatosu tarafından belirlenmiş yönetmelikler çerçevesinde gerçekleştirilir. 
Mezuniyet Koşullarıİstanbul Şehir Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nde belirtilmiş olan koşullarını yerine getiren ve kayıtlı olunan programda alınması gereken dersleri en az 2.00 GNO ile tamamlayan, varsa staj, bitirme projesi gibi yükümlülüklerini yerine getiren öğrenciler lisans diploması almaya hak kazanır.
Önceki Öğrenmelerin Tanınmasıİstanbul Şehir Üniversitesi dışında alınan derslerin saydırılması, İstanbul Şehir Üniversitesi Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi çerçevesinde, ilgili fakülte, meslek yüksekokulu veya enstitülerin yönetim kurullarının onayı ile gerçekleştirilir.
Ölçme, Değerlendirme ve NotlandırmaBu programda ölçme, değerlendirme ve notlandırma İstanbul Şehir Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleştirilir.
Üst Derece Programlara GeçişBu programı tamamlayan öğrenciler yüksek lisans programlarına başvurabilirler
 
​PÇ 1. Tarih kaynaklarını kullanmak, tarihyazımının temel kavramlarına aşina olmak ve tarihyazımı eğilimlerini bağlamsal çerçevede anlamak.
PÇ 2. Sosyal bilim analizlerine ve disiplinler arası yaklaşımlara aşinalık kazanmak 
PÇ 3. Türk ve Dünya tarihini karşılaştırmalı bir bakış açısıyla öğrenmek 
PÇ 4. Tarih alanının gerektirdiği arşiv ve kütüphaneleri, istatistik yöntemleri ile bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek
PÇ 5. Tarih alt alanlarının gerektirdiği araştırma dillerini kullanabilmek.
PÇ 6. İlmi, sistematik ve tarafsız anlatım-yazım tekniğini kullanabilmek.
PÇ 7.  Farklı coğrafyalarda kurulan Müslüman İmparatorlukları kendi bağlamları içerisinde öğrenmek.
PÇ 8. Akdeniz ve Avrupa tarihinin temel dinamiklerini öğrenmek
PÇ 9. Günümüz dünyasını sağlıklı anlamak için gerekli tarih bilgi birikime sahip olmak.

İstihdam Olanakları

Mezunlar, ortaokul ve liselerde öğretmen olabilmekte; araştırma görevliliği ve öğretim üyeliği yapabilmekte; iyi bir İngilizce ve Osmanlıca bilgisine sahip olarak ulusal ve uluslararası kurumlarda, TBMM'de, müzelerde, kütüphanelerde, bakanlıklarda, vakıflarda ve kamu/özel araştırma merkezlerinde arşivci veya araştırmacı olarak çalışabilmekte; gazete ve televizyonların tarih ve kültürle ilgili birimlerinde danışmanlık ve yazarlık yapabilmektedir. Edindikleri beceriler sayesinde tarihi mekanlar ve şehirlerle ilgili turist rehberliği de tarih mezunlarının giderek ilgi gösterdiği alanlar arasına girmiştir

 

Eğitim Öğretim Metotları

 

Sınıf içinde sunum yapma, araştırma ve kaynak değerlendirme ödevleri yapma, sınıf içinde tartışma, dijital kaynaklar kullanma, görsel sunular aracılığıyla görsel hafıza geliştirme gibi metotlar derslerde kullanılmaktadır. Ayrıca öğrencilerin bu becerilerini pekiştirmek amacı ile saha gezileri, konuk konuşmacıların sunumları gibi bakış açısını genişletici çalışmalar yapılmaktadır.

​ 


Program Çıktıları ile Ders Öğrenme Çıktıları Arasındaki İlişki Matrisi:

Üniversite Ortak Dersler iPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9
UNI 100 Exploring Istanbul 3 3 4 5 1 4 5
UNI 111 Critical Writing and Reading in Turkish I 4 3 1 1 2 5 1 1 4
(UNI XXX) Core Courses Cluster II
UNI 117 Understanding Society and Culture 3 4 4 2 2 3 2 2 5
UNI 123 Textual Analysis and Effective Communication 1 3 2 4 2 5 1 1 5
UNI 121 World Civilizations and Global Encounters: Until 1300 CE 3 5 5 3 1 2 3 3 5
(UNI  XXX) Core Courses Cluster III
(UNI XXX) Core Courses Cluster III
UNI 112 Critical Reading and Writing in Turkish I 4 3 1 1 2 5 1 1 4
UNI 118 Understanding Politics and Economy 3 4 4 2 2 3 2 2 5
UNI 122 World Civilizations and Global Encounters: Since 1300 CE 3 5 5 3 1 2 3 3 5
UNI 124 Textual Analysis and Academic Writing 44 2 4 2 5 1 1 5
Bölüm Zorunlu DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9
HIST 201 Historical Methodology542413132
HIST 203 Early Islamic History214223544
HIST 205 Mediterranean History442225554
OTM 101 Ottoman Turkish I112453433
UNI 201 Formations of Modern Turkey I224333335
HIST 202 Ottoman History: Beylik to Empire335334445
HIST 204 Muslim Empires: A Concise History334334545
HIST 206 History of Central Eurasia and Turkic Peoples334225534
OTM 102 Ottoman Turkish II112453433
UNI 202 Formations of Modern Turkey II224333335
HIST 301 Statistics for Social Sciences352412223
HIST 303 Classical Ottoman History335345434
HIST 305 History of Medieval Europe334423354
HIST 307 Ottoman Paleography433544343
HIST 302 Research Methods553445444
HIST 304 Late Ottoman History335334445
HIST 306 History of Modern Europe335325154
HIST 308 Ottoman Diplomatica433544343
HIST 401 Historiography: Ancient to Modern    5 4 2 3 2 4 1 2      2
HIST 402 Contemporary Historiography    5 4 2 3 2 4 1 2      2
HIST 405 Historical Geography452453224
HIST 406 Senior Project443445113
Bölüm Seçmeli DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9
HIST 209 Seljuk History 335334445
HIST 316 History of Art and Architecture354434534
HIST 404 Contemporary Middle East344312345
HIST 411 History of Muslim Institutions334332534
HIST 424 History of Classical Islamic Denominations333222535
HIST 444 Psychology, History and Memory353433224
HIST 495 Internship in History122554113
HIST 419 Biography and History554454455
HIST 311 Ottoman Urban History444344245
HIST 312 Istanbul in History334425145
HIST 313 History of Islamic Civilization133223535
HIST 415 Economic History143114345​


​​​​​​​​