Çift Anadal Programı

​​​

İslami İlimler

Other Departmants -> ISS

KoduDersÖn KoşulTeoriU SaatKrediAKTS
ISS 101Tecvid ve Tashihu'I-Huruf2022
ISS 102Kur'an-ı Kerim Tilaveti2022
ISS 201Kur'an-ı Kerim'i Ezber Uygulamalan2124
ISS 203el-Medhal ila Ulumi'I-Kur'an ve't-TefsirISS 103, UNI 1232135
ISS 204Fıkhu'l-İbadatISS 103, UNI 1232224
ISS 205Mustalahu'I-Hadis ve TarihuhuISS 103, UNI 1232234
ISS 206el-Medhal ila Diraseti İlmi'I-FıkhUNI 123, ISS 1032023
ISS 207el-Akidetü'l-İslamiyyeUNI 123, ISS 1032022
ISS 208İslam Düşüncesi Tarihi: Erken DönemUNI 123, ISS 1033034
ISS 210İslam Mezhepleri TarihiUNI 1242034
ISS 303Kur'an-ı Kerim'in Temel KonularıISS 104, UNI 1243035
ISS 304Kur'an-ı Kerim'in Temel KavramlarıISS 1043034
ISS 305Fıkhu Ahvali'ş -ŞahsiyyeISS 104, UNI 1243244
ISS 306Usulu'I-Fıkh: DelilUNI 124, ISS 1042124
ISS 307Hadis: el-Kutubu't-Tis'aUNI 124, ISS 1042334
ISS 308Fıkhu'I-MuamelatISS 104, UNI 1243244
ISS 309Klasik Kelamın Temel ProblemleriUNI 124, ISS 1042023
ISS 310Hadis: Eşheru'I-Müellefat Kable'I-Karni'I-Hamis"UNI 124, ISS 1042334
ISS 311İslam Düşüncesi Tarihi:İbn Sina'dan Razi'yeUNI 124, ISS 1042023
ISS 312İslam Düşüncesi Tarihi: Razi'den ModerniteyeISS 104, UNI 1242023
ISS 316İslam Medeniyet Tarihinin Temel BaşlıklarıUNI 1242023
ISS 403Usulu'I-Fıkh: Hüküm ve DelaletISS 104, UNI 1242234
ISS 405Güncel Kelam ProblemleriISS 104, UNI 1242023
ISS 407İslam Ahlak ve Siyaset DüşüncesiISS 104, UNI 1243034
ISS 410Tasavvuf TarihiUNI 1243035
ISS 411Dinler Tarihi: Büyük Dini GeleneklerISS 104, UNI 1242135
ISS 412Dinler Tarihi: Hristiyanllk ve Çagdaş Dini Hareketler2135
ISS 414Çağdaş İslam DüşüncesiUNI 1242023

PHIL -> ISS

KoduDersÖn KoşulTeoriU SaatKrediAKTS
ISS 101Tecvid ve Tashihu'I-Huruf2022
ISS 102Kur'an-ı Kerim Tilaveti2022
ISS 201Kur'an-ı Kerim'i Ezber Uygulamalan2124
ISS 203el-Medhal ila Ulumi'I-Kur'an ve't-TefsirISS 103, UNI 1232135
ISS 204Fıkhu'l-İbadatISS 103, UNI 1232224
ISS 205Mustalahu'I-Hadis ve TarihuhuISS 103, UNI 1232234
ISS 206el-Medhal ila Diraseti İlmi'I-FıkhUNI 123, ISS 1032023
ISS 207el-Akidetü'l-İslamiyyeUNI 123, ISS 1032022
ISS 208İslam Düşüncesi Tarihi: Erken DönemUNI 123, ISS 1033034
ISS 210İslam Mezhepleri TarihiUNI 1242034
ISS 303Kur'an-ı Kerim'in Temel KonularıISS 104, UNI 1243035
ISS 304Kur'an-ı Kerim'in Temel KavramlarıISS 1043034
ISS 305Fıkhu Ahvali'ş -ŞahsiyyeISS 104, UNI 1243244
ISS 306Usulu'I-Fıkh: DelilUNI 124, ISS 1042124
ISS 307Hadis: el-Kutubu't-Tis'aUNI 124, ISS 1042334
ISS 308Fıkhu'I-MuamelatISS 104, UNI 1243244
ISS 309Klasik Kelamın Temel ProblemleriUNI 124, ISS 1042023
ISS 310Hadis: Eşheru'I-Müellefat Kable'I-Karni'I-Hamis"UNI 124, ISS 1042334
ISS 312İslam Düşüncesi Tarihi: Razi'den ModerniteyeISS 104, UNI 1242023
ISS 316İslam Medeniyet Tarihinin Temel BaşlıklarıUNI 1242023
ISS 403Usulu'I-Fıkh: Hüküm ve DelaletISS 104, UNI 1242234
ISS 405Güncel Kelam ProblemleriISS 104, UNI 1242023
ISS 410Tasavvuf TarihiUNI 1243035
ISS 411Dinler Tarihi: Büyük Dini GeleneklerISS 104, UNI 1242135
ISS 412Dinler Tarihi: Hristiyanllk ve Çagdaş Dini Hareketler2135
ISS 414Çağdaş İslam DüşüncesiUNI 1242023
Tüm Öğrenciler bu planlardan sorumludur, oluşabilir sorunların giderilmesi için yapılan intibak işlemlerinde Fakülte Yönetim Kurulu yetkilidir.