Ders İçerikleri
​IAN 501 - Veri Analizine Giriş ve Tanımlayıcı Analitik
Bu derste öğrencilerin temel veri analiz bilgileri, işletmelerdeki uygulamaları; tablosal, grafiksel ve matematiksel yaklaşımlarla tanımlayıcı analitik, verilerin görselleştirilmesi ve görsel veri analizi yazılımları hakkında bilgi sahibi olması amaçlanmaktadır. 

IAN 502 - Veri Odaklı Programlama
Veri odaklı temel programlama, temel veri yapıları, debugging, yazılım test edilmesi, veri işlenmesi dersin konuları arasındadır.

IAN 503 - Veri Ambarcılığı
Bu derste veri tabanı yönetim sistemlerinin temel yapısı; SQL, OLAP, ETL, Data Mart, Operational Data Store, SSIS, SSRS, kuramsal ve mantıksal tasarımlar, sorgu işlenmesi ve optimizasyonu konuları yer almaktadır. 

IAN 504 - Tahminci İş Analitiği Yöntemleri
Dersin konuları; sınıflandırma ve tahmin teknikleri, yapay sinir ağları, karar ağaçları; gözetimsiz öğrenme ve model onaylamadır.

IAN 506 - Uygulamalı İleri İş Analitiği Yöntemleri
“Tanımlayıcı İş Analitiği” ve “Tahminci İş Analitiği”, “Veri Odaklı Programlama” ve “Veri Ambarcılığı” derslerinin CRISP-DM yaklaşımı üzerine inşa edilmiştir. Bu ders “uçtan uca” problem tanımı, veriyi anlamak, veriye erişim, veri ön işleme, makina öğrenimi, veri madenciliği veya istatistiksel modellerin geliştirilerek tanımlayıcı veya tahminci analiz yöntemleriyle probleme cevap olabilecek çıktıların sunulmasını konu alır.

IAN 507 - Pazarlama Analitiği
Segmentasyon, ürün fiyatlandırma, hedefleme, kampanya tasarımı, doğrusal pazarlama gibi konularda problem-çözüm yaklaşımı içerisinde pazarlama analitiği tekniklerinin öğretilmesini amaçlamaktadır.

IAN 508 - Öngörücü İş Analitiği
Doğrusal programlama, karar analizi, tam sayılı programlama ve diğer optimizasyon modelleri, simülasyon gibi konular iş analitiği kapsamında iş problemlerinin üzerinde uygulamalı olarak işlenir.

IAN 509 - Büyük Veri Araçları ve Teknolojileri
Büyük veri teknolojileri: Hadoop/Azure ekosisteminin bileşenleri, makina öğreniminin bu ekosistemle bütünleşmesini konu alır.

IAN 511 - Profesyonel Gelişim ve Tecrübe Paylaşım
Bu derste farklı alanlarda uygulama örnekleri ve profesyonellerin yaptıkları uygulamalar hakkında bilgiler sunulacak, öğrenciler karşılaştıkları ve üzerinde çalıştıkları/çalışacakları projeler hakkında paylaşımlarda bulunacaklardır.

IAN 512 - İş Analitiğinde Proje Yönetimi
İş analitiği bakış açısı ile, proje yönetim sürecine ve proje portföyünün yönetimine odaklanmaktadır. Ders, proje yönetim sorumluluğu olan iş analitiği profesyonelleri için tasarlanmıştır.

​​