Çok Değişkenli Veri Analizi

SÜRE

4 gün (20 saat)

TARİH

10 – 13 Eylül 2018

YER

Dragos Kampüsü Bina: AB7 Derslik: 7301

SEVİYE

Başlangıç & Orta

EĞİTMENLER

Selim Zaim İstanbul Şehir Üniversitesi

KONULAR

Çok değişkenli veri analizinde kullanılan yöntemlerin uygulamaları

KULLANILACAK YAZILIM

IBM SPSS

AMOS

R

İÇERİK

Teori: %30

Örnek Gösterim: %50

Uygulama: %20

ÜCRET

500 TL

KONAKLAMA & YEMEK

İstanbul Şehir Üniversitesi Dragos Kampüsünde konaklama ve yemek imkânı mevcuttur. Daha detaylı bilgi için: mba@sehir.edu.tr


DERS İÇERİKLERİ

1. Veri Analizine Giriş
2. Lojistik Regresyon Analizi
3. Açıklayıcı Faktör Analizi
4. Kovaryans Tabanlı Yapısal Eşitlik Modeli
5. Doğrulayıcı Faktör Analizi
6. Yol Analizi
7. Geçerlilik Testleri
8. Varyans Tabanlı Yapısal Eşitlik Modeli
9. Moderatör ve Aracı Etkilerin İncelenmesi
10. Çok Seviyeli Yapısal Eşitlik Modeli

DERS KİTAPLARI

  • Multivariate Data Analysis by Joseph F. Hair, Jr, William C. Black, Barry J. Babin, Rolph E. Anderson, 7/E, Pearson, 2010.
  • Applied Multivariate Techniques by Subhash Sharma. John Wiley & Sons, Inc. 1996.
  • ​Structural Equation Modelling with AMOS, Barbara M. Bryne, Routledge, Taylor & Francis Group.​


N​OT: İstanbul Şehir Üniversitesi ders iptali, ders saati/öğretim üyesi gibi değişiklikleri yapma hakkını saklı tutmaktadır.