Zaman Serisi ve Makroekonomik Öngörü (Forecasting)


SÜRE

5 gün (25 saat)

TARİH

10 – 14 Eylül 2018

YER

Dragos Kampüsü Bina: AB7 Derslik: 7301

SEVİYE

Başlangıç & Orta

EĞİTMENLER

Murat Ertuğrul TC Hazine Müsteşarlığı

KONULAR

Durağanlık Analizleri

Alternatif Makroekonometrik Modeller

Alternatif Modellerle Makroekonomik Öngörü

Alternatif Modellerin Öngörü Performanslarının Karşılaştırılması

KULLANILACAK YAZILIM

EVIEWS

İÇERİK

Teori: %40

Örnek Gösterim: %40

Uygulama: %20

ÜCRET

550 TL

KONAKLAMA & YEMEK

İstanbul Şehir Üniversitesi Dragos Kampüsünde konaklama ve yemek imkânı mevcuttur. Daha detaylı bilgi için: mba@sehir.edu.tr


DERS İÇERİKLERİ​

​​​1. Durağanlık Analizleri
 • ​Augmented Dickey - Fuller (ADF) Testi
 • Phillip - Perron (PP) Testi
 • Eş Bütünleşme Analizi I: Engle - Granger Eş Bütünleşme Modeli 
​​​2. Alternatif Makroekonometrik Modeller
 • ​ARIMA Modelleri ve Box Jenkins Yöntemi
 • En Küçük Kareler (EKK) Yöntemi
 • Vector Autoregression (VAR) Modeli
 • Vector Error Correction Model (VECM) Modeli
​​​3. Alternatif Modellerle Makroekonomik Öngörü
 • ​ARIMA Modelleri ve Box Jenkins Yöntemi
 • En Küçük Kareler (EKK) Yöntemi
 • Vector Autoregression (VAR) Modeli
 • Nedensellik Analizi
 • Etki Tepki ve Varyans Ayrıştırma Analizi
 • Vector Error Correction Model (VECM) Modeli
​​​4. Alternatif Modellerin Öngörü Performanslarının Karşılaştırılması
 • ​Volatilite Modellemesi ARCH/GARCH Modelleri
 • Güncel Öngörü Ekonometrik Teknikleri


N​OT: İstanbul Şehir Üniversitesi ders iptali, ders saati/öğretim üyesi gibi değişiklikleri yapma hakkını saklı tutmaktadır.

​​​​