Ekonomi Programı

​​

Program Profili

Ekonomi/iktisat disiplini gün geçtikçe daha fazla multi-disipliner bir yola giriyor. İnsanların, şirketlerin, politika yapıcıların davranışlarını incelerken, ekonomi artık diğer alanlardan daha fazla faydalanıyor. Diğer alanlar da iktisatçılara, ekonomistlere daha çok ihtiyaç duyuyor. İş hayatı ve akademi gün geçtikçe analitik karar alma yetenekleri gelişmiş bireyleri tercih ediyor. Bu çok yönlü gidişatın farkında olarak ŞEHİR Ekonomi sizi geleceğe daha iyi hazırlamak için yenilikçi bir program tasarladı. Üniversite yıllarında analitik karar alma yeteneklerinizi geliştirmek ŞEHİR Ekonomi'nin size sunduğu altın bir anahtar. Diğer sosyal bilimlerle ve işletme fakültesiyle etkileşim halinde hazırlanan program sizi öncelikle hayata hazırlıyor ve önünüzde yeni fırsatlar açıyor. 
ŞEHİR İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi'ne bağlı Ekonomi programının son zamanlarda yükselen alanlarda yenilikçi bir bakışla şekillendirilmesi gerek iş hayatında, gerekse akademik hayatta öğrencilerini en çok aranan mezunlardan biri haline getirecek. 

Kazanılan Derece

Bu programdan mezun olan öğrenciler Lisans derecesi almaya hak kazanırlar.
Öğrenci Kayıt - Kabul Koşulları

Programa öğrenci kabulü, YÖK tarafından belirlenen ilgili yönetmelik-yönergeler doğrultusunda, ÖSYM (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından düzenlenen sınavlar ve yerleştirme ile gerçekleştirilmektedir. 

Uluslararası öğrenci kabulü, üniversiteye başvurmuş ve uluslararası öğrenci statüs ünden faydalanma koşullarını ve asgari kabul yeterliliklerini sağlayan adaylar arasından üniversite senatosu tarafından belirlenmiş yönetmelikler çerçevesinde gerçekleştirilir. 

Mezuniyet Koşullarıİstanbul Şehir Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'ne belirtilmiş olan koşullarını yerine getiren ve kayıtlı olunan programda alınması gereken dersleri en az 2,00 GNO ile tamamlayan öğrenciler mezun olmaya hak kazanırlar.
Önceki Öğrenmelerin Tanınmasıİstanbul Şehir Üniversitesi dışında alınan derslerin saydırılması, İstanbul Şehir Üniversitesi Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi çerçevesinde, ilgili fakülte, meslek yüksekokulu veya enstitülerin yönetim kurullarının onayı ile gerçekleştirilir.
Ölçme, Değerlendirme ve NotlandırmaBu programda ölçme, değerlendirme ve notlandırma İstanbul Şehir Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleştirilir.
Üst Derece Programlara GeçişBu programı tamamlayan öğrenciler lisansüstü programlarına başvurabilirler. 
Program Çıktıları
1
Matematiksel ve grafiksel araçları ekonomi alanında kullanabilme becerisi kazandırmak.
2Ekonomide yer alan piyasaların yapısını ve özelliklerini tanımlayabilmek.
3Güncel ekonomik olayları kavrayarak, analiz edebilmek ve yorum yapabilmek.
4Türkiye ekonomisi üzerine yorum yapabilmek.
5İktisat bilimi ile ilgili temel kavram ve varsayımları anlama becerisi kazandırmak.
6Disiplinler arası çalışma ve araştırma yapabilme becerisi kazandırmak.

  7               Akademik üretkenliğe ulaşır ve özgün ürün ortaya koyar.

İstihdam Olanakları Ekonomi Bölümü mezunları kamu ve özel sektörde çok çeşitli istihdam olanaklarına sahiptirler ve çeşitli bakanlıklar tarafından açılan müfettiş, denetçi ve uzman yardımcılığı sınavlarına girebilir, devlet ve özel sektöre ait bankalarda işletmelerde, araştırma kuruluşlarında istihdam olanağı bulabilirler.

Eğitim Öğretim Metotları

 

Bazı derslerde ara sınavlar ve final sınavları, bazı derslerde ödevler, dönem sonu makaleleri, sınıf içi sunumlar vb. ölçme-değerlendirme metotları yoluyla olmaktadır. 


Program Çıktıları ile Ders Öğrenme Çıktıları Arasındaki İlişki Matrisi:
 PROGRAM YETERLİLİKLERİ
DERSİN KODUDERSİN ADIPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7
ECON 201Macroeconomics3333333
ECON 202Microeconomics3333333
LAW 231Introduction to Law3111411
MGT 203Financial Accounting4543541
ECON 331Econometrics3344532
ITM 301 International Economics5555555
MGT 304 Money and Banking3344532
ECON 403Turkish Economy4543341
ECON 206Intermediate Macroeconomics 5545424
ECON 205Intermediate Microeconomics 3344532
ECON XXXDepartmental Elective/School Elective 5555555​​​​​​​