ŞEHİR'de Özel Öğrencilik
​​​​Özel öğrenciler, İstanbul Şehir Üniversitesi'nin herhangi bir lisansüstü programına kayıtlı olmayan ancak Enstitülerce belirlenen koşullarla bazı dersleri almalarına izin verilen öğrencilerdir. 

Özel öğrencilere diploma ve derece verilmez, sadece Enstitü tarafından izledikleri programlarda aldıkları dersleri ve notları gösterir bir belge verilebilir. Özel öğrenci olarak ders almak isteyen bir aday, ilgili Anabilim Dalı’nın onayını alır ve başvuru belgelerini Enstitü’ye teslim eder. Teslim edilen belgeler Enstitü Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir ve başvuru karara bağlanır. Başvurusu kabul edilen adayların ders kayıtlarının yapılabilmesi için mali yükümlülükleri yerine getirmeleri gerekir. Özel öğrenciler en fazla program kredi yükünün %50'sine kadar ders alabilirler.

Özel Öğrenci başvurusunda teslim edilmesi gereken belgeler şunlardır: 
  • ​​Başvuru Formu
  • Dil yeterlik belgesi (*)
  • Öğrenci belgesi
  • Mezuniyet belgesi (mezun durumda olanlar için)
  • Nüfus Cüzdanı fotokopisi
  • 1 adet fotoğraf
(*) Başvurduğu program için istenen yabancı dile ait yeterlik belgesi.

Özel öğrencilere ilişkin esaslar, İstanbul Şehir Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde belirtilmiştir. 

Özel öğrenci başvuru formu için tıklayınız​.

ŞEHİR'de özel öğrencilik ile ilgili tüm sorularınız için bize yazın.​


​​​​​