Sinema ve Televizyon
​​​Program künyesi:
Program​Eğitim DiliZamanıEğitim SüresiEğitim YeriDers Sayısı​Kredi Sayısı​AKTSMezuniyet Koşulu
Sinema ve Televizyon (Tezli)TürkçeHafta içi gündüz
2 YılDragos Kampüs821120Tez
Sinema ve Televizyon (Tezsiz)TürkçeHafta içi gündüz
1.5 YılDragos Kampüs103090Proje
PROGRAM ÇIKTILARI

PO1. Sinema ve televizyon alanındaki terminolojiye, temel kavramlara ve buna bağlı gelişen tartışmalara hakim olmak.
PO2. Sinema ve televizyon alanında sorgulayıcı tavır ve eleştirel düşünme becerisi ve alışkanlığı kazanmak.
PO3. Kendisini özgün ve yaratıcı bir şekilde ifade edebilmek.
PO4. Fikirleri yaratıcı bir şekilde geliştirip planlayarak bir sinema ya da televizyon projesi olarak üretebilme beceri ve donanımını kazanmak.
PO5. Yerel değerlerin ayırdında olarak, dünyaya uluslararası, evrensel bir perspektiften bakabilmek.
PO6. Hareketli görüntünün tarihi ve kültürüne dair derinlikli ve kapsamlı bir bakış sahibi olmak.
PO7. Sosyal bilimler ve insan bilimlerinin çok çeşitli teorik ve metodolojik yaklaşımlarını sinema ve televizyon alanlarıyla bağdaştırabilmek.
PO8. Programın kendisine kazandırdığı bilgi, beceri ve donanımı yaşam boyu sürekli geliştirme alışkanlığına sahip olmak.
PO9. Sinema ve televizyon alanıyla ilgili araştırma yöntemlerini kavramak ve bilgi teknolojileri ve ilgili kaynaklara erişim hakkında bilgi ve donanım sahibi olmak.
PO10. Evrensel, bilimsel ve mesleki etik ilkelere sahip olmak.

Program Çıktıları ile Ders Öğrenme Çıktıları Arasındaki İlişki Matrisi:

Dersin Kodu
Dersin Adı
PO1​
PO2PO3PO4PO5PO6PO7PO8PO9PO10
STV 501Sinema Çalışmalarında Teorik Tartışmalar5410344244
STV 503Sinema Çalış. Yöntem ve Araştırma5510325254
STV 505Belgesel Sinema Politikaları1344433224
STV 509Türkiye'de Sinema Çalışmaları1310552234
STV 512Sinema ve Ses2310332234
STV 519Erken Dönem Sinema: Seyirci ve Modernlik1310552234
STV 521Dünya Sinemalarının Erken Tarihi1310552234
STV 590Seminer4430345355
STV 591Bitirme Projesi4540335355
STV 599Yüksek Lisans Tezi4540335355


​​​​​​​​​​