Tarih
​​​​​Program künyesi:
Program​Eğitim DiliZamanıEğitim SüresiEğitim YeriDers SayısıKredi SayısıAKTSMezuniyet Koşulu
Tarih Yüksek Lisans (Tezli)İngilizceHafta içi gündüz
2 YılDragos Kampüs1021130Tez
Tarih Doktora İngilizceHafta içi gündüz
4 Yıl Dragos Kampüs 11 21 240 Tez 
TARİH YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

PROGRAM ÇIKTILARI

1. Tarih disiplininde yaygın olarak kullanılan teori ve yöntemleri tanımak,
2. Etkin olan tarih ekollerinin temel varsayımlarını, avantaj ve kısıtlarını anlamak,
3. Geçmiş algısını şekillendirmede tarihçilerin ve tarihçilerin bakış açısını şekillendirmede çağdaş siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel bağlamların rolünü tanımak,
4. Birincil kaynakları yerinde ve sorgulayıcı bir bakış açısıyla kullanarak tarihsel araştırma yapmak,
5. Araştırma metotları hakkında temel yetkinlik göstermek, makul araştırma soruları sormak ve bulgulara (birincil ve ikincil kaynaklar) dayanan ve mantıklı argümanlarla desteklenmiş sonuçları net bir şekilde ortaya koymak,
6. Osmanlı/Türk tarihi veya İslam tarihi alanlarına odaklanarak yeterli seviyede yetkinlik ortaya koymak,
7. Sözlü sunum becerileri, akademik konuşma, öğretim ya da tartışma yapabilmek gibi pratik beceriler geliştirmek,
8. Tarih ya da d​iğer beşeri bilimlerde doktora yapabilmek için hazır hale gelmek.

Program Çıktıları ile Ders Öğrenme Çıktıları Arasındaki İlişki Matrisi:

Zorunlu DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8
HIST 501 Historiography in Global Perspevtive55444145
HIST 510 Approaching Ottoman History43​
545545
HIST 530 Approaching Urban History44355545
HIST 550 Approaching Islamic History43545545

Bölüm Seçmeli ​DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8
HIST 513 Religion and Politics in Turkey22543544
HIST 537 Ottoman Artistic and Architectural Culture32453544
HIST 573 Ottoman State and Economy34453535
HIST 581 Texts in Ottoman Turkish I        
HIST 593 Ottoman Turkish Paleography I33322253
HIST 534 Istanbul: Capital City of Empires        
HIST 594 Ottoman Turkish Paleography II        


TARİH DOKTORA PROGRAMI

PROGRAM ÇIKTILARI

1. Tarih disiplinindeki ana akımların yanı sıra kendi uzmanlık alanlarındaki tarih yazımı hakkında eleştirel bilgiye sahip olmak,
2. Birincil kaynaklar üzerinde özgün araştırma yapmak ve bu kaynakları sistemli, tahkikli ve dengeli bir şekilde incelemek,
3. İngilizce dışında en az bir yabancı dile ve ayrıca tez konusuyla ilgili bir araştırma diline hâkim olmak,
4. Geniş bir yelpaze içinde birçok alanda yetkinliğin yanı sıra belirli uzmanlık alanlarında derin bilgiye sahip olmak; bu süreçte bir ana, iki yan dal üzerine yeterlilik sınavlarını geçmek, özgün bir tez yazmak ve son olarak sözlü sınavı başarı ile tamamlamak. Doktora tezi, mezunun yüksek kalitede özgün araştırma yapabilme ve bulgularını disiplinin standartları uyarınca ortaya koyabilme becerisini gösterir.

Program Çıktıları ile Ders Öğrenme Çıktıları Arasındaki İlişki Matrisi:

Zorunlu DerslerPÇ1​
PÇ2PÇ3PÇ4
HIST 601 Historiography in Global Perspevtive5534
HIST 610 Approaching Ottoman History4534
HIST 630 Approaching Urban History4534
HIST 650 Approaching Islamic History4534
HIST 670 Approaching Economic History4534

Bölüm Seçmeli Dersl​​erPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4
HIST 622 Ottoman Legal History3534
HIST 623 Scholars, Sultans and Law in the Ottoman Empire3534
HIST 684 Ottoman/Turkish Musical Tradation in Cultural Context3534