Temel İslam Bilimleri
​​​​Program künyesi:
Progra​mEğitim DiliZamanıEğitim SüresiEğitim YeriDers SayısıKredi SayısıAKTSMezuniyet Koşulu
Temel İslam Bilimleri (Tezli)Türkçe & ArapçaHafta içi gündüz
2 YılDragos Kampüs 21
 120
Tez 

PROGRAM ÇIKTILARI

1. İslam dünyasının klasik ve çağdaş sorunlarıyla ilgili disiplinler arası bilgi üretmek
2. Temel kaynaklardan elde edilen verileri analiz etmek ve onları açıklamak
3. İslami ilimlerin bir disiplin olarak ortaya çıkışını ve zaman içinde gelişimini bilmek
4. Klasik ulemanın ve çağdaş İslami ilimler uzmanlarının teorilerinden ve çalışmalarından haberdar olmak
5. Klasik ulemanın meselelerini tarihsel bağlamlarında anlamaya yardım eden güçlü bir altyapı sahibi olmak  
6. İslami ilimlerin temel kavramları ve tartışmaları üzerine bilgi sahibi olmak 
7. Kaynakları, terimleri ve yöntemi doğru kullanarak başarılı bir Yüksek Lisans tezi yazmak


Program Çıktıları ile Ders Öğrenme Çıktıları Arasındaki İlişki Matrisi:

Course Code Course Tit​lePO1PO2PO3PO4PO5PO6PO7
ISS 501Kuran ve İslami İlimler2455550
ISS 502Sünnet ve İslami İlimler3455550
ISS 507Araştırma Teknikleri0311510
ISS 522Teşekkül Döneminde Kaynak Tartışmaları3555550
ISS 535İslam Mezhepleri Literatürü4445520
ISS 536İslam Siyaset Düşüncesi Klasikleri4435530
ISS 537Klasik Asırlarda Fıkıh, Toplum ve Literatür5455550
ISS 590İslami İlimler Semineri1211000
ISS 599Yüksek Lisans Tezi4525005


​​