İhtiyati haciz kararıyla ilgili son durum hakkında bilgilendirme!
9.11.2019
İhtiyati haciz kararıyla ilgili son durum hakkında bilgilendirme!

​​​​

İHTİYATİ HACİZ KARARIYLA İLGİLİ DURUMUN ÖZETİ 

  • Mahkemeye eksik ve yanıltıcı bilgi sunulmuştur!
  • Halkbank tarafından hatalı ve hukuka aykırı ekspertiz raporu hazırlatılmıştır!
  • Teminatı olan bir borç teminatsız hale getirilmiştir!
  • Üniversitenin ekspertiz raporu yok sayılmıştır! 

 

İHTİYATİ HACİZ KARARI NASIL ALINMIŞTI?

  1. Banka alacaklarının teminatı olan ipotek akit belgelerini Mahkemeye sunmamıştı.
  2. Başvuru dilekçesinde alacağın ipotek ile teminat altına alındığı bilgisini dahi Mahkemeden gizlemişti. 

MAHKEMENİN İHTİYATİ HACİZ KARARI GEREKÇESİ:

İstanbul 18. Asliye Ticaret Mahkemesi, Halk Bankası'nın ihtiyati haciz başvuru dilekçesinde ipotekler hakkında hiçbir bilgiye yer vermemesi nedeniyle, Halk Bankası'nın yapmış olduğu ihtiyati haciz başvurusunu kabul etmiş ve 11.10.2019 tarihinde verdiği ihtiyati haciz kararının gerekçesini “alacağın rehinle temin edilmemiş olması"na dayandırmıştı. 

NEDEN İTİRAZ EDİYORUZ?

  1. Mevzuata göre, ancak “alacağın rehinle temin edilmemiş olması" durumunda ihtiyati haciz kararı alınabilecekken, Halkbank tarafından Mahkemeye sunulan eksik ve yanıltıcı bilgi yoluyla Mahkeme yanıltılmıştır.
  2. Üniversitemize ait Dragos'taki 8 taşınmazın toplam değerinin 1.761.902.250,00 TL olarak tespit edildiği, Danıştay'da davası devam eden 237 parsel hariç diğer 7 parselin toplam değerinin ise 516.616.036,00 TL olarak tespit edildiği ve gerek ipotek limitleri bakımından gerekse ipotek konusu taşınmaz değerleri bakımından banka alacağının fazlasıyla teminat altına alındığı ekspertiz raporlarıyla birlikte Mahkemeye sunulmuş ve ihtiyati haciz kararının kaldırılması talep edilmiştir.
  3. Halk Bankası'nın ihtarnamesine itiraz ettiğimiz için Bankanın alacağı henüz kesinlik kazanmamıştır. 

HALKBANK'IN HATALI VE HUKUKA AYKIRI EKSPERTİZ RAPORU:

İtirazlarımıza karşı olarak Halkbank, Mahkemeye hatalı ve hukuka aykırı tespite dayalı yeni bir ekspertiz raporu sunmuştur. Söz konusu raporda, ipotek konusu olan Dragos'taki 8 adet taşınmazın ekonomik değerinin olmadığı ve 3. Kişilere satılamayacağı belirtilmiş, Tuzla'daki 3 adet taşınmazın ise değeri 42.150.000,00 TL olarak tespit edilmiştir. Böylece teminatın alacağını karşılamadığını ve bu nedenle ihtiyati haciz kararının sürdürülmesi gerektiğini savunmuştur. 

MAHKEMENİN KARARI:

18. Asliye Ticaret Mahkemesi teminat olarak sadece Tuzla'daki 3 adet taşınmazı kabul ederek “İstanbul Şehir Üniversitesi'nin itirazlarının kısmen kabulüne ve 11/10/2019 tarihinde 412.652.827,66 TL nakit, 52.780,00 TL gayrinakit alacak yönünden verilen ihtiyati haciz kararının kısmen kaldırılmasına, İhtiyati haczin 370.502.827,66 TL nakit, 52.780,00 TL gayri nakit alacak üzerinden devamına" karar vermiştir. Dragos'taki teminatlarımızı ise Halk Bankasının hatalı ve hukuka aykırı tespite dayalı ekspertiz raporunu dikkate alarak yok saymıştır. 

SONUÇ:

Hukuka aykırı olarak alınmış olan ihtiyati haciz kararına hukuki bir gerekçe üretmek amacıyla Halkbank tarafından sunulan hatalı ve hukuka aykırı tespite dayalı ekspertiz raporuna dayanarak teminatı olan bir borç teminatsız hale getirilmiş ve ihtiyati haciz kararının devamı yolunda bir karar alınması sağlanmıştır. İstanbul 18. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin bu kararı İcra İflas Kanununun 45. Maddesinde düzenlenen “önce rehine müracaat kuralına" ve 257. Maddesinde düzenlenen kanunun emredici hükümlerine aykırıdır ve Üniversitemiz tarafından karara karşı derhal itirazda bulunulacak ve istinaf yoluna başvurulacaktır. 

Ayrıca Mahkeme'den, hatalı ve hukuka aykırı tespite dayalı ekspertiz   raporunu hazırlayanlar hakkında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 257. Maddesinde düzenlenen "Görevi Kötüye Kullanma Suçu" ve Türk Ceza Kanununun 288. Maddesinde "Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs suçu" yönünden Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulması talep edilmiştir.


Üniversitemiz ihtiyati haciz kararına itiraz ederek istinaf yoluna başvurucaktır. Bilgilendirme metni için lütfen tıklayın.