2017 - 2018 Akademik Yılı TC ve KKTC Uyruklu Öğrenci Bursları
Başarılı öğrencileri ödüllendiren ve bilimsel arayışlarında onlara her türlü desteği veren İstanbul Şehir Üniversitesi, kurulduğu günden bu yana ÖSYM başarısı ile sınırlı kalmayarak her öğrenciye hitap edebilecek çeşitli burs olanakları sunuyor. Tam Burs ve kısmi burslara ek olarak verilen yemek ve konaklama bursu, ilk tercih bursu, akademik başarı bursu gibi olanaklar bunlardan sadece bazıları.
​​​​Üniversite eğitiminiz boyunca gerçekleştireceğiniz tüm akademik ve sosyal faaliyetlerinizde sizi destekleyecek olan ŞEHİR daima yanınızda! 

KESİNTİSİZ BURS İMKANI ​

İstanbul Şehir Üniversitesi’nde aylık ödenen nakit bursları ve diğer burslar belirlenen azami süreler içinde öğrenci öğrenimine ve derslerine devam ettiği sürece verilir. İngilizce Hazırlık Programı dâhil olmak üzere eğitimi süresince öğrenimine devam etmeyen öğrencinin burs kapsamındaki nakit ödemeleri ilgili yarıyıl için kesilir.

Gerek üniversiteye giriş başarı bursları kapsamında sunulan öğrenim ücretinden %100, %75, %50 ve %25 muafiyet imkânı, gerekse ÖSYS başarı bursları dışında kalan indirimler ve destek bursları, İngilizce lisans programlarına yerleşen öğrenciler için İngilizce hazırlık programında geçirecekleri (1+1 yıl) süre ve lisans öğreniminde geçirecekleri (4+2 yıl) süre boyunca; önlisans programlarına yerleşen öğrenciler için 2 yıl müddetince; Türkçe lisans programlarına yerleşen öğrenciler içinse lisans öğreniminde geçirecekleri (4+2 yıl) süre ile not ortalaması koşulu veya ders geçme başarısı aranmaksızın devam eder. İngilizce Hazırlık Programı dâhil olmak üzere eğitimi süresince öğrenimine devam etmeyen öğrencinin burs ve indirimleri ilgili yarıyıl için kesilir. Türkçe lisans programlarına yerleşen öğrenciler isterlerse toplam bursluluk süresinin 1 yılını seçmeli İngilizce hazırlık programında kullanabilirler.

Tam burslu öğrencilere aşağıda belirtilen yerleşme sırasına göre sunulan;  yurt ücretinden muafiyet, yemek bursu ve aylık ödenen nakit bursları, İngilizce lisans programlarına yerleşen öğrenciler için İngilizce hazırlık programında geçirecekleri (1+1 yıl) süre ve lisans öğreniminde geçirecekleri (4 yıl) süre boyunca; önlisans programlarına yerleşen öğrenciler için 2 yıl süre ile; Türkçe lisans programlarına yerleşen öğrenciler içinse lisans öğreniminde geçirecekleri (4 yıl) süre ile devam eder.

2017 - 2018 Akademik Yılında üniversitemizde sunulan burslar ve kapsamları şöyledir:
 
​​​TAM BURS​
2017-2018 Akademik Yılında Üniversite’ye giriş başarı bursu ile tam burslu kontenjanlara yerleştirilen ve kayıt yaptıran öğrencilerden, her yarıyıl derslere kaydolmak ve devam etmek şartıyla, yerleşme puanı ile ilgili programın puan türüne göre Türkiye genelinde ilk 5000 içinde yer alanlara;

  1. Öğrenim ücretinin tamamından muafiyet,
  2. 9 ay süre ile yemek bursu,
  3. 9 ay süre ile yurt bursu (Üniversitenin yurtlarında ücret ödemeden kalma imkânı) 

İlk 1000 içinde yer alanlara; bu haklara ek olarak, 9 ay süre ile aylık 1000 TL nakit ödeme, ilk 1001 ile 2000 arasında yer alanlara ise, bu haklara ek olarak, 9 ay süre ile aylık 700 TL nakit ödeme imkânı sağlanır.

2017-2018 Akademik Yılında tam burslu programlara yerleştirilen ve kayıt yaptıran öğrencilerden yerleşme puanı ile ilgili programın puan türüne göre Türkiye genelinde ilk 5000 içinde yer almayanlara sadece öğrenim ücreti muafiyeti sağlanır. 

İslami İlimler tam burslu ve %75 burslu lisans programlarına kaydını yaptıran öğrencilerden ilk 10.000’e girenler, ilk 1001 ile 2000 arasında yer alanların yukarıda belirtilen haklarından yararlanırlar. 

Tam burslu kontenjanlara yerleştirilen öğrenciler daha önce herhangi bir yükseköğretim kurumundan mezun olmuşlarsa yukarıda belirtilen;yurt, yemek imkânlarından ve ek olanaklardan yararlanamazlar, sadece öğrenim ücretinden muafiyet hakkını elde ederler.
​​​ %75 BURS:
İstanbul Şehir Üniversitesi’nin %75 burslu programlarına yerleştirilen ve kayıt yaptıran öğrencilere sağlanan burs, öğretim ücretinin %75’inden muafiyeti kapsar.​
​​​%50 BURS
İstanbul Şehir Üniversitesi’nin %50 burslu programlarına yerleştirilen ve kayıt yaptıran öğrencilere sağlanan burs, öğretim ücretinin %50’sinden muafiyeti kapsar.​
​​​%25 BURS
İstanbul Şehir Üniversitesi’nin %25 burslu programlarına yerleştirilen ve kayıt yaptıran öğrencilere sağlanan burs, öğretim ücretinin %25’inden muafiyeti kapsar.


İstanbul Şehir Üniversitesi’nde, üniversiteye ilk girişte sunulan yerleşme bursları dışında aşağıda belirtilen indirimlerin yanı sıra teşvik ve destek bursları verilmektedir.

 
​​​İLK TERCİH BURSU 
Ücretli ve kısmi burslu programlara birinci tercihinden yerleştirilenlerle yerleştiği tercih sırasına kadar olan tüm tercihleri İstanbul Şehir Üniversitesi programları olanlara %10 oranında indirimi kapsar.​
​​​AKADEMİK BAŞARI BURSU 
Önlisans ve lisans eğitiminde ilk iki yarıyılının (yaz okulu hariç) sonunda en az 30 krediyi, takip eden yıllarda ise o akademik yıla ait derslerin kredisinin %75'ini almış ve başarmış olması kaydıyla, genel not ortalaması en az 3,50 ve üzeri olan öğrencilere takip eden dönem için değişik oranlarda yapılacak indirimi kapsar.​
​​​IB ULUSLARARASI BAKALORYA BURSU
Üniversitenin ücretli ve kısmi burslu programlarına yerleştirilen öğrencilerden Uluslararası Bakalorya (IB) diplomasına sahip olup, diploma notu 32 ve üstü olan öğrencilere, ödemeleri gereken öğrenim ücretinden %25 oranında indirimi kapsar.​
​​​ABITUR BURSU
Üniversitenin ücretli ve kısmi burslu programlarına yerleştirilen öğrencilerden Abitur diplomasına sahip olup, diploma notu 2 veya daha iyi olan öğrencilere, ödemeleri gereken öğrenim ücretinden %25 oranında indirimi kapsar.​
​​​MATURA  (REIFEPRUFUNG) BURSU
Üniversitenin ücretli ve kısmi burslu programlarına yerleştirilen öğrencilerden Matura (Reifeprüfung) diplomasına sahip olup, diploma notu 1,5 veya daha iyi olan öğrencilere, ödemeleri gereken öğrenim ücretinden %25 oranında indirimi kapsar.​
​​​ŞEHİT EŞ VE ÇOCUKLARI BURSU
ÖSYS sonucunda Üniversitenin programlarından birine yerleştirilen şehit eş ve çocukları için öğrenim ücretinden %100 oranında indirimi kapsar.​
​​​PEŞİN ÖDEME İNDİRİMİ
Peşin Ödeme İndirimi: Öğrenim ücretinin tamamının yıllık olarak ödenmesi durumunda %5, dönemlik olarak ödenmesi durumunda ise %2 indirimi kapsar.​
​​​KARDEŞ İNDİRİMİ
İstanbul Şehir Üniversitesi programlarında öğrenim görmekte olan her bir kardeşe öğrenim ücretinin %10’u oranında indirimi kapsar.​
​​​MEZUN ÖĞRENCİ ÇOCUĞU İNDİRİMİ
Üniversite’den mezun öğrencinin çocuklarına % 10 oranında indirimi kapsar.

Burs ve indirimlerin hangi durumlarda devam edeceği İstanbul Şehir Üniversitesi Önlisans ve Lisans Burs Yönergesi’nde belirtilmiştir. Öğrenci birden fazla indirim ve burs (peşin ödeme, çalışan yakını, kardeş indirimleri ile ilk tercih bursu hariç)kapsamına girerse üniversiteye giriş başarı bursuna ek olarak sadece birisinden ve en yüksek olanından yararlanır. Burslar ve indirimler öğrencinin ödemekle yükümlü olduğu ücret üzerinden yapılır.