Lisansüstü Programlarına Kabul

Disiplinlerarası ve dinamik bir müfredata sahip olan lisansüstü programlarımız, içinde yaşadığımız toplumun, doğanın ve dünyanın bilgisini üretmeyi ve paylaşmayı hedeflemektedir. Öğrencilerimizin yönelimlerini göz önünde bulunduran etkin bir danışmanlık sistemi ile eleştirel bakabilme yetilerini geliştirmeyi ve entelektüel derinlik kazanmalarını amaçlamaktayız.

Lisansüstü programlarımız toplumsal-insani duyarlılığını, araştırma ilgileri ile bir araya getiren akademisyenlerin yetişmesini desteklemektedir.​

Üniversitemize lisansüstü öğrenci başvuruları, enstitülerin belirleyeceği koşullar çerçevesinde belirli tarih aralıklarında kabul edilir.  

Enstitülerimiz bünyesindeki lisansüstü programlar hakkında detaylı bilgi almak için tıklayınız.