Lisede Bir Ders
​​​​​​​
Üniversitelerin eğitim ve araştırma misyonlarının yanı sıra topluma fayda sağlama misyonlarının da olduğu düşüncesinden yola çıkan İstanbul Şehir Üniversitesi, 2010 yılından bu yana Lisede Bir Ders adlı projeyle Türkiye genelinde binlerce lise öğrencisiyle buluştu. Proje kapsamında ŞEHİR öğretim üyeleri kendi alanları ile ilgili ve lise müfredatına uygun içerikte dersler hazırladı. Lisede Bir Ders projesi kapsamında öğrenciler üniversitede bir dersin nasıl işlendiğini görmüş olup, güzel bir deneyim yaşayarak üniversite öğretim üyeleriyle tanışma imkanı buluyor.

​ŞEHİR öğretim üyelerinin, lisenizdeki 4. veya 3. sınıf öğrencilerinize misafir öğretmen olarak ders sunması için tanitim@sehir.edu.tr​ mail adresinden veya 444 4 034 numaralı telefondan bizimle iletişime geçebilirsiniz. 

ŞEHİR öğretim üyelerinin Lisede Bir Ders projemiz kapsamında sundukları dersler şunlardır: 

​​​Strateji Nedir? Kariyer ve Gelecek Planlamasında Nasıl Kullanılabilir?
Sürekli değişen bir dünyada yöneticilerin şirketleri yönetmesi günden güne zorlaşmaktadır. Değişen çevre koşullarına uyum sağlamak yöneticiler için başarının sırlarından biridir ve ancak stratejik planlama ve stratejik yönetimin benimsenmesi ile bu sağlanabilir. Nasıl yöneticiler şirketlerinin başarılı olabilmesi için iyi bir stratejiye ihtiyaç duyuyorlarsa aynı şekilde gençlerimizin de başarılı bir gelecek için stratejik planlamaya ihtiyaçları vardır. Bu doğrultuda derste öncelikle strateji kavramının şirket ve yöneticiler için anlamı ve önemi anlatılacak, daha sonra da bunun kariyer ve gelecek planlamasına nasıl uygulanabileceği tartışılacaktır.
​​​Kariyer Yönetimi
Erkan Erdemir - Girişimcilik Bölümü Öğretim Üyesi
Bugün dünyada ve Türkiye'de üniversite eğitimlerini tamamlamış insanların önemli bir kısmı aslında eğitimini aldıkları alanlardan farklı mesleklerle hayatlarını kazanıyorlar. Bunun iki temel nedeni var: Birincisi öğrencilerin çeşitli nedenlerle istedikleri yada yeteneklerine uygun bölümlerde okuyamamaları, ikincisi ise öğrenim süreleri içerisinde değişen çevresel koşulların mezunları farklı alanlara yönlendirmesi. Her iki halde de öğrenciler için bir takım dezavantajlar oluşturan bu durumlardan kaçınmanın yollarından birisi de öğrencilerin mesleki gelecekleri üzerine olabildiğince erken kafa yormaya başlamaları olabilir. Bununla kastettiğimiz öğrencilerin daha ortaöğretim çağında belli bir mesleğe angaje olmalarını sağlamak değil elbette. Ama genel olarak kendilerini tanımalarını sağlayacak bazı yollar göstermek, iş hayatında mezunları bekleyen gerçekler konusunda çok temel bazı bilgiler vermek, ve de en önemlisi, gelecekte hangi meslek tercih edilirse edilsin mutlaka sahip olunması gereken temel bazı yetkinliklerden bahsetmek bu dersin temel konuları arasında yer almaktadır.
​​​Kendi Yürüyüşünü Bulmak: Güvenli Duruş ve Kendini İnşa
İbrahim Zeyd Gerçik - ​Eğitim Proje Uzmanı
Seminerin amacı öğrencilerin hayat karşısında sağlam bir duruş kazanmalarına rehberlik etmek, ilişkilerinde ve mesleki tercihlerinde değer ve yetenekleriyle uyumlu doğru seçimler yapmalarına yardımcı olmaktır.
Ana Başlıklar: Hayatın Anlamı, Öz Saygı-Özüne Güven, Öz Değerler, Amaç Belirleme, İç Motivasyon, Sürece Odaklanma-Öz Disiplin
Seminer Süresi: 75 dakika.
​​​Birimiz Hepimiz, Hepimiz Birimiz İçin mi?
Bir şirketin başarısının sırrını sorsak, çoğu insanın ilk cevabı "iyi şirket yönetimi" olacaktır. Benzer şekilde iflas eden bir şirket için de "kötü yönetim ve yanlış alınan kararlar" sonucu iflas ettiği söylenecektir. Peki, yönetim kararlarını en iyi şekilde alan bir şirket hiç başarısız olmaz mı? Gelin bunu bir oyunla hep beraber test edelim.
Her şirket kendi içinde bağımsız görünse bile aslında büyük bir tedarik zincirinin sadece bir halkasıdır. Ya ürünleri müşteriye ulaştıran bir perakendecidir, ya ona ürün satan bir toptancıdır, dağıtımcıdır, ya da üretim yapan bir fabrika. Peki müşteriyi yakından tanıyıp, ona ürünü satan perakendeci istediği ürünleri istediği zamanda dükkanında bulamazsa, kaçıracağı müşteri talebi ve dolayısıyla kaybedeceği para için kimi suçlar? Ona mal sağlayan toptancıyı mı, dağıtımcıyı mı, fabrikayı mı yoksa hepsini mi? Peki müşteri talebinden diğer şirketleri zamanında haberdar etmeyen perakendeci kendisi ne kadar suçludur? 
Psikolojik alışkanlıklarımız, sınırlı bakış açılarımız ve de eksik bilgi paylaşımları karmaşık sistemleri düzgün bir şekilde anlamamıza ve yönetmemize engel oluyor. Bunu görmek için kolları sıvayıp bir tedarik zinciri oyunu oynuyoruz. Ya hep beraber şirketlerimizi başarıyla yönetiyoruz ya da hep beraber batıyoruz.
​​​Romanlarla Toplumbilim
Mustafa Özel - Girişimcilik Bölümü Öğretim Üyesi
Don Kişot, Robinson Crusoe veya Faust sadece modern roman ve şiirin zirveleri değil, aynı zamanda toplumbilimin de öncüleridir. Shakespeare, Balzac, Dickens gibi şair ve romancıların eserleri, Marx, Durkheim veya Freud gibi sosyolog ve psikologların başucu kitaplarıydı. Bu derste ayrıca Halit Ziya, Halide Edib, Peyami Safa ve Tanpınar gibi Türk romancıların eserlerindeki siyasi ve iktisadi temalar tartışılacaktır.​

​​​Markalar İnsan Olsalardı Nasıl İnsanlar Olurlardı?
Uğur Cevdet Panayırcı - Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Öğretim Üyesi
Bu dersin amacı halkla ilişkiler ve reklamcılığın önemli konularından olan marka yönetiminin temellerini lise öğrencilerine eğlenceli bir yoldan anlatmaktır. Marka kimliği ve imajı gibi temel kavramlara dair ilk fikirleri edinmeleri için öğrencilerden herkesçe bilinen markaların insan olsalardı nasıl insanlar olacaklarını tarif etmeleri istenir. Cinsiyet, yaş, eğitim, meslek, giyim, hal ve tavır gibi sosyodemografik özellikler çerçevesinde bir insan tarifinin derse katılan sınıfça yapılmasına çalışılır. Başarılı bir şekilde “insanlaştırılan” markaların reklamlarından ve gerekirse halkla ilişkiler etkinliklerinden örnekler gösterilerek beraberce yapılan tarifin doğru, tutarlı ve başarılı olduğu vurgulanır. Özellikle Apple şirketinin “Mac vs. Pc” reklam kampanyası kendi markasını ve rakip markayı insanlaştırdığı için bu örnek katılımcı öğrencileri etkileyecektir.
Bazı markalarda bu tarif çok daha hızlı bir şekilde oluşup sınıfça ortak kabul edilen değerlere sahipken bazı markalarda da ortak karar alınması zorlaşacaktır. Bunun markanın bir eksikliği olduğu vurgulanarak kimlik ve imaj arasındaki fark anlatılacak ve iletişim uzmanlarının iş hayatında bu ve bunun gibi sorunlara eğildiği vurgulanarak dersin sonunda mesleğe dair bir tanıma doğru ilerlenecektir.

​​​Dikkat Kriz Çıkabilir! Bir Kriz Karşısında Nasıl Davranmalıyız?
Uğur Cevdet Panayırcı - Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Öğretim Üyesi
Bu dersin amacı krizle karşılaşan markaların iletişimlerini nasıl kurması gerektiğini bir vaka üzerinden yaşatırken öğrencilere kurumsal iletişim ve halkla ilişkiler kavramlarını ve iş süreçlerini ve krizlerde oynadıkları önemli rolü tanıtmaktır. Öğrencilerden bir iş sektörü seçmeleri ve bu sektörde faaliyet gösteren bir işletmenin yaşayabileceği olası bir krizi tanımlamaları istenir. Sektör ve kriz tanımlandıktan sonra sınıf, mevcuduna göre dengeli sayıda öğrenci içeren gruplara bölünür. Her gruptan krizi yaşayan şirketin krizden olası en az hasarla nasıl çıkması gerektiğine dair fikirler geliştirmeleri istenir ve aralarında düşünmeleri için 20 dakika civarında bir zaman verilir. Süre sonunda gruplarla topluca yapmayı planladıkları konuşulur ve birbirlerini yapıcı bir şekilde eleştirmeleri istenir.
Tek bir doğru seçeneğin olmadığı bu çalışmada öğrenciler fikirlerini paylaştıkça ortaya çıkan durumla ilgili sorular sorulup açıklamalarda bulunularak olası bir krizde tecrübe edilenler öğrencilere aktarılır. Yaşanılan krizlerde iletişim öğesinin hayati önemi ufak detayların yaratabileceği farklar vurgulanarak paylaşılır.​
​​​İçindeki Dahiyi Keşfet!
Uğur Cevdet Panayırcı - Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Öğretim Üyesi
Hem sinema-televizyon hem de halkla ilişkiler için olmazsa olmaz bir yetenek olan yaratıcı düşünmenin adımları öğrencilere aktarılarak alan için motive olmaları amaçlanmaktadır. Öncelikle öğrencilerin kendi hayatlarında kullandığı düşünme pratikleri üzerinden aslında beynin nasıl bir üretim içinde olduğu anlatılacak, sınırlayıcı korkular ve düşüncelerin dışına çıkılarak kendilerine özgü fikir üretmenin anahtarı sunulacaktır. Reklam ya da film senaryosu yazarken, halkla ilişkiler kampanyası oluştururken hangi adımlarla fikrin ortaya konduğu anlatılacaktır.

​​​Medya Kimliklerimizi Nasıl Etkiler?
Bu derste, Türkiye'den ve dünyadan örnekler üzerinden medya ve kimlik konusu tartışılacaktır. Medyada çıkan haberler, görseller ve anlatılar farklı etnik ve ırklardan grupları, sınıfları ve cinsiyetleri belli kalıplar içinde tanımlar. Bu betimlemeler sadece toplumsal yargıların oluşmasına neden olmaz, ayrıca kimliklerimizin oluşumunu da derinden etkiler. Peki biz medyayı eleştirel olarak analiz edip değerlendirebiliyor muyuz? Medyanın kimliklerimizin üzerindeki derin etkisinin farkında mıyız yoksa bize sunulan kalıpları sorgulamadan kabul mü ediyoruz? İşte bu ders, dünyadan ve Türkiye'den farklı örnekler kullanarak medyanın normalleştirdiği anlatıların, görsellerin, haberlerin eleştirel bir analizini yapmayı hedeflemektedir.
​​​Komedi Dünyasına Giriş: Charlie Chaplin
Canan Balan - Yeni Medya ve İletişim Bölümü Öğretim Üyesi
Sadece gölgesine bakarak tanıyabileceğimiz kaç kişi vardır? İkonlaşmış şapkası, bastonu ve ayakkabıları ile sinemanın gelmiş geçmiş en ünlü karakterlerinden olan Charlie Chaplin'i tanımak neden önemlidir? Komedi filmlerini ciddiye alabilir miyiz? Neden ve nasıl? Sinema yalnızca kültür ve eğlencenin değil, entelektüel dünya ile popüler dünyanın da arasında bir köprü kuruyor. Bu köprünün temel taşlarından birisi olan Charlie Chaplin'in sanatına bakmak tam da bu nedenle önem taşıyor.
​​​İletişimci Olmaya Hazır Mısın? 
Bu derste öğrencilere halkla ilişkiler, reklam ve pazarlama iletişimi kavramları açıklanarak, aralarındaki farklar ve ortak noktalar üzerinde durulacaktır. Güncel örnekler ve kampanyalar gösterilerek alana ilişkin temel bazı kavramlar aktarılacaktır. Ayrıca bu alanlarda profesyonel olarak çalışmak isteyenler için ne tür iş olanakları bulunduğu, sektörün bu alanda çalışanlardan neler beklediği gibi sorulara yanıt verilecektir.
​​​İşte Bunlar Hep Reklam! 
Reklam alanı içinde özel bir yeri olan reklam yazarlığı hangi yaratıcı ekollerden beslenir? Herkes reklam yazarı olabilir mi? Yaratıcılık reklam yazarlığının neresinde yer almaktadır? Bu sorular çerçevesinde öğrencilere temel yaratıcı ekoller tanıtılacak ve yazılı basında yer almış ve ödül olan başarılı reklam metni örnekleri gösterilecektir. 
​​​Yazsam Senaryo Olur Mu? 
Nezih Erdoğan - Sinema ve Televizyon Bölümü Öğretim Üyesi
Bu derste öğrencilerin senaryo yazımının temel kurallarını öğrenmeleri hedefleniyor. Derste öğrenciler sinopsis, tretman ve senaryonun farklılıklarını öğrenecek, "üç perdeli yapı"nın temellerine aşina olacaklar. Dersin sonunda öğrenciler oluşturulan gruplarla üç perdeli yapı egzersizleri yapacaklar.
​​​Bir Hikayem Var!
Nezih Erdoğan - Sinema ve Televizyon Bölümü Öğretim Üyesi
"Bir Hikayem Var!" dersi bir yaratıcı yazı etkinliği olarak tasarlandı. Yazar adayları kendi kişisel deneyimleriyle temas kurmayı ve onları ifade etmeyi öğrenerek ilk adımı atacaklar. İkinci adım, anlatıyı öyküden ayırdetmek ve bir anlatıyı (örneğin bir haberi, anıyı, fotoğrafı, vb.) öyküye dönüştürmek için ona gerekli yapıyı kazandırmak olacak. Ders, yazar adaylarının kendilerine verilen bir materyalden, bir çıkış noktasından hareket ederek kısa bir öykü yazmalarıyla sona erecektir.
​​​Müziksiz Asla!
Peyami Çelikcan - Sinema ve Televizyon Bölümü Öğretim Üyesi
Hepimiz müzik dinliyoruz. Peki dinlediğimiz müziği nasıl belirliyoruz? Bu dersin amacı popüler müziğin gelişimini medya üzerinden ele almak ve müzik beğenilerimizin oluşumunda medyanın yerini tartışmaktır. Yetişkinlerin eğlence aracı olarak popüler müziğin nasıl olup da gençlere yöneldiğini "Rock and Roll" müzik türü üzerinden cevaplamaya çalışacağız. Sinemanın, televizyonun, videonun bu değişme etkilerini ele alacağız.​
​​​Hayatım Film
Peyami Çelikcan - ​Sinema ve Televizyon Bölümü Öğretim Üyesi
Bir film nasıl yapılır? Film yapımının aşamaları nelerdir? Herkes film yapabilir mi? Bu sorular ve benzerlerine cevap verilecek olan bu ders, film yapımı ile ilgili pratik bilgiler vermeyi hedeflemektedir. Hikaye geliştirme, çekim ve kurgu çalışmaları üzerine odaklanan ders, basit uygulamalarla film yapma deneyimini yaşatmayı hedeflemektedir.
​​​Yöneylem Araştırması Nedir? Bir Oyun Üzerinden Öğrenelim
Hatice Tekiner Moğulkoç - Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi
Masada 30 kibrit var. Oyuna ben başlıyorum. Masadan 1, 2 veya 3 kibrit alabilirim. Sıra sana geldiğinde sen de 1, 2 veya 3 kibrit alabilirsin. Bu şekilde masadaki bütün kibritler bitinceye kadar oyuna devam edeceğiz. Son kibriti alan kaybeder. Oyuna başlayan olarak bir karar vermem gerek: Oyuna başlarken kaç kibrit almalıyım ki oyunu kazanabileyim? Bu derste yöneylem araştırması tekniklerinden biri olan dinamik programlama yöntemi ile doğru kararı nasıl vereceğimizi öğreneceğiz. Devamında yöneylem araştırmasının ne olduğunu, hangi konuları kapsadığını ve uygulama alanlarını tartışacağız.
​​​Veri Bilimcisi Mi Olmalıyım?
Ahmet Bulut - Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi
Günümüzde veri destekli karar almayan ve veri odaklı olmayan kurumların geleceği tartışılır hale gelmiştir. Dolayısıyla her kurum bünyesinde veri bilimcilerini barındırmayı ve bu konuda yetkin bir ekibe sahip olmayı hayati olarak görmektedir. Ölçeği ne olursa olsun, küçük, orta veya büyük ölçekli her bir şirket veya kurum, veri odaklı karar almayı ve hareket etmeyi stratejik hedef olarak belirlemiştir. Veri bilimcileri, veriden öngörü çıkarma konusunda uzmanlaşmış kişilerdir. Veri bilimcileri geleceğin en çok ihtiyaç duyulan meslek grubu olmaya adaydır.
​​​Basit Fikirlerden Bilgisayar Çağına
Barış Arslan - Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi
Bu derste günlük yaşamımızda sıklıkla kullandığımız, aşağıda bazı örnekleri verilen basit yöntemlerin, bilgisayar tasarımında ve uygulamalarında nasıl kullanıldığını tartışacağız. 
Trafik ışığının kırmızıdan yeşile geçişi bize nasıl bir bilgi veriyor? Benzer bir yöntemi bilgisayarlar bilgi saklamak için nasıl kullanıyor?
Yemekhanede uzun sıralar oluşmasını engelleyen yöntemler, daha hızlı bilgisayarlar geliştirmede nasıl kullanılabilir? 
Kütüphanelerde ve kitaplarda aradığımız bilgiye hızlı şekilde ulaşmamızı sağlayan yöntemler, birçok uygulamada nasıl kullanılıyor?
İletişim Teknolojilerinden Bilgi Teknolojilerine: Hayatın, İş Dünyasının ve Bilimin Değişimi
Mehmet Baysan - Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi
1950'lerden başlayarak zaman içinde olgunlaşan iletişim teknolojileri, internet gibi olgularla son yirmi yılda hayatımızı asla geri dönülemeyecek şekilde değiştirdi. Bugün geçmişle kıyaslanamayacak miktarlarda veri üretiyoruz. İletişim teknolojileri ile yaşadığımıza benzer bir devrimi yakın gelecekte bilgi teknolojileri üzerinden yaşayacağız. Bu derste bu devrimin hayatımıza muhtemel etkilerini konuşacağız.
​​​Matematik ve Tıp - "Bu Öğrendiklerimizi Nerede Kullanacağız Ki?"
Mehmet Yasin Ulukuş - Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi
Matematik ve mühendislik yöntemleri artık modern tıbbın ayrılmaz bir parçası halini aldı. Hastalıkları tanımadan, tahminlere, sağlık taramalarından, ilaç geliştirmeye kadar pek çok alanda matematik ve mühendislik yöntemleri yoğun bir şekilde kullanılmakta. Bu derste, işçi havuz problemleri, fonksiyonlar ve polinomlar gibi hayatta ne işimize yarayacak diye sorduğumuz bazı konuların aslında nasıl hayat kurtardığını öğreneceğiz. Bu ders aynı zamanda verinin kolay erişilebilir olduğu bir dünyada esas olanın bu veriyi anlamlandırabilmek olduğunu ve bunun için de matematiğin ne denli esas olduğunu ve aynı zamanda disiplinler arası calışmanın önemini anlamaya bir giriş olacaktır. 

​​​Haberleşme Uyduları Nasıl Çalışır?
Ensar Gül - Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi
Haberleşme uyduları hangi yörüngede olmalı? Bu yörüngenin özelliği nedir? Yer istasyonu ile uydu nasıl haberleşir? Uyduya nasıl manevra yaptırılır? Uydunun ömrünü ne belirler? Uydu ve fırlatma sistemleri yapmak istersek hangi mühendislerle takım kurmalıyız?
​​​İstanbul'da İlk Romanı Kim Yazdı: Edebiyat Tarihimizi Yeniden Düşünmek
Mehmet Fatih Uslu - Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi
Bu ders 19. yüzyıl Osmanlı edebiyat tarihini eleştirel bir gözle tartışmayı amaçlıyor. İstanbul’da yazılmış öncül modern edebiyat metinlerinin, özellikle romanların izini sürerek, klasik edebiyat tarihinin eksiklerini sorguluyor.
​​​Araba Sevdası'na Yakalanmak 
Fatih Altuğ - Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi
Bir arabaya neden sevdalanılır? Bir insana âşık olmakla arabalara sevdalanmanın ne alakası vardır? Esmer bir delikanlı için yazılmış bir şiir nasıl yanlışlıkla sarışın bir kadına gönderilir? Hem arabalara hem de bir kadına sevdalı Bihruz'un Araba Sevdası bugün bizi nasıl yakalar?
Bu derste, Recaizade Ekrem'in klasikleşmiş romanı "Araba Sevdası"nın günümüz toplumu ve edebiyatı için ne anlam ifade ettiği tartışılmaya çalışılacaktır. Bir yandan 19. yüzyıl Osmanlı İstanbul'unda ortaya çıkmaya başlayan yeni kamusal ortamların (parkların, tramvayların vb.), dil anlayışlarının, tüketim alışkanlıklarının, hayat tarzlarının Araba Sevdası romanının oluşumunda nasıl bir etkisi olduğuna odaklanılırken diğer yandan Araba Sevdası romanının kullandığı anlatım teknikleriyle dünya edebiyatında da nasıl öncü bir konuma sahip olduğu vurgulanacaktır. Dersi yapacak olan Fatih Altuğ tarafından romanın eleştirel ve sadeleştirilmiş basımları hazırlanmış İletişim Yayınları tarafından 2014 yılında basılmıştır. Bu basımdan yararlanarak romanın orijinalinde de yer alan resimler ve romandan yola çıkarak hazırlanan haritalar yardımıyla tartışma desteklenecektir.
​​​Ortadoğu Neyimiz Olur?
Muzaffer Şenel - Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi
1950'lerde Avrupa, 1970'lerde Doğu Asya, 1990'larda Doğu Avrupa ve Balkanlar, şimdilerde ise Ortadoğu dünya siyasetini şekillendiriyor. Geçtiğimiz son üç yılda dünya siyasetinin gözü Ortadoğu'ya çevrilmiş durumda. Uluslararası ilişkilerde insanın, sosyal grupların, sosyal hareketlerin devletin yanında veya karşısında yer alan yeni aktörler olarak ortaya çıktığına tanıklık ediyoruz. Ortadoğu tüm bu hareketliliğin ve dinamik sürecin yoğun yaşandığı bir bölge. Muhammed Bouazizi 27 yaşında Tunuslu bir genç. 17 Aralık 2010'da bir hareketiyle Tunus'tan Suriye'ye tüm Arap devrimlerinin önünü açtı. Bu süreç Türkiye'yi doğrudan etkileyen yeni olayların başlamasına neden oldu. Ortadoğu'daki olaylara Türkiye nasıl cevap verdi veya nasıl cevap vermeli? Bu süreçte üretilen cevapların Türkiye tarihi, toplumu ve kimliği ile olan ilişkisi bu derste sorgulanacaktır.
​​​Seçimlerle Kimi, Niçin ve Neden Seçeriz?
Muzaffer Şenel - Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi
Sosyalleşmeye başladığımız andan itibaren seçimler hayatımızın ayrılmaz bir parçası. Çocukluğumuzda oyunlarımızın liderini, ilkokulda, ortaokulda ve lisede sınıf başkanlarımızı, 18 yaşından sonra içinde yaşadığımız mahallenin muhtarını, belediyenin başkanını, ülkenin başbakanını seçiyoruz. Seçimler yoluyla birilerini bizi temsil etmesi için görevlendiriyoruz. Peki, bu seçim süreci nasıl işliyor? Kimi neden niçin ve hangi şartlara göre seçiyoruz? Seçim yaparken nelerden etkileniyoruz? Seçimlerin işlevleri nelerdir? Bu ders, gündelik hayatımızı şekillendiren siyasal seçimlerimizin işlevlerine ve süreçlerine odaklanıyor.
​​​Avrupa Birliği Türkiye'ye Ne Getirir, Türkiye'den Ne Götürür?
Muzaffer Şenel - Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi
Türkiye'nin Avrupa Birliğine tam üyeliği Türkiye'yi nasıl etkiler? Avrupa Birliğine üyelik görüşmeleri Türkiye toplumunu ve siyasetini nasıl şekillendiriyor? Avrupalıların iddia ettiği gibi milyonlarca insan Avrupa'ya göç eder mi? Avro mu TL mi, hangisini kullanacağız? Brüksel yeni başkentimiz mi oluyor? Avrupa'ya pasaportsuz mu gideceğiz? İşte tüm bu soruların muhtemel cevapları bu derste.​
​​​Uluslararası İlişkiler Analizi Nasıl Yapılır?
Vügar İmanbeyli - Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi
Hızla değişen ve dönüşen dünyamızda her gün yeni gelişmelerle ilgili birçok haber okuyor ve çevremizde olup bitenleri anlamaya çalışıyoruz. Bu noktada dünyadaki gelişmeleri anlamak için uluslararası ilişkiler disiplini pek çok imkanlar sunmaktadır. 20. yüzyılda olgunlaşmaya başlayan bu disiplin, sadece devletler arası ilişkileri analiz etmekle kalmamakta, gittikçe daha da karmaşık hale gelen bölgesel ve küresel siyaset konularını değerlendirmek ve öngörüler oluşturmak amacıyla çeşitli teorik yaklaşımları ve analiz metotlarını da geliştirmektedir. Bu derste bir uluslararası ilişkiler analizinin nasıl yapılabileceğine dair temel bir takım kavram, yaklaşım ve analiz metotları örnek vakalar üzerinden açıklanmaya çalışılacaktır.
​​​Diplomasi Ne İşe Yarar?
Vügar İmanbeyli - Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi
1844 yılında telgraf icat edildiğinde "bu, diplomasinin sonu olacak" demişti İngiltere Dışişleri bakanı. Acaba o tarihten sonra diplomasi öldü mü? Diplomatlar olmasaydı dünya nasıl olurdu? Diplomasi olmadan devletler, milletler ve gruplar birbirleriyle nasıl iletişim kurarlardı? Savaşlar nasıl önlenebilir, barışlar nasıl yapılabilirdi? Peki, gün geçtikçe daha fazla dijitalleşen ve "küresel bir köy"e dönüşmekte olan dünyamızda diplomasi ne işe yarıyor? Bu sorular çerçevesinde derste diplomasinin mahiyeti, diplomatik kurumların ve pratiklerin evrimi, diplomatların fonksiyonları ve modern diplomasinin dünya siyasetindeki konumu üzerine tadımlık bilgiler verilecektir.
​​​Karşılaştırmalı Siyaset ve Türkiye Siyasetinin Konumu
Hüseyin Alptekin - Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi
Karşılaştırmalı siyaset farklı ülkelerdeki anayasa, parlamento, siyasi partiler gibi siyasal kurumları ve süreçleri karşılaştırmalı olarak inceleyen bir disiplindir. Bu disiplin bize farklı ülkelerin siyasi ve ekonomik rejimlerini anlama ve analiz etme imkânı sunar. Türkiye siyaseti de bu bağlamda incelenebilir. Bu kavramsal zemin üzerinde işlenecek dersimizde Türkiye ne zaman demokrasiye geçiş yapmıştır, seçimleri demokratik kılan özellikler nelerdir, Başkanlık sistemi ne demektir, seçim barajı düşürülmeli midir, Türkiye ekonomisi nasıl bir rejim üstüne kuruludur gibi sorulara cevaplar verilecektir.
​​​Sosyoloji Ne İşe Yarar?
Alim Arlı - Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi
Neden gruplar ve topluluklar arasında gerilim ve çatışmalar çıkabiliyor ve bunlar sonradan nasıl çözülüyor? Küreselleşme adı verilen şey nedir ve hayatımızı nasıl etkiliyor? Neden herkes üniversitede okumak istiyor? Eğitim kurumu insan hayatına ve kültüre nasıl etkilerde bulunur? Sosyoloji bu ve benzeri sayısız sorunun cevaplarını arayan ve içinde yaşadığımız dünyayı anlamamızı ve açıklamamızı sağlamaya çalışan bir disiplin. Peki sadece bu kadar mı? Sosyolojinin ne işe yaradığını bu derste birlikte tartışarak anlayabileceğiz.

Nurullah Ardıç - Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi
Sosyolojinin ve genelde sosyal bilimlerin pek revaçta olmadığı bir zamanda ve ülkede yaşıyoruz. Bu durum, bizatihi açıklanmaya muhtaç bir konu ve sosyoloji bu konuda bize yardımcı olabilir. Fakat sosyoloji bundan başka ve çok daha temel meseleleri de anlamaya ve açıklamaya yardımcı olabilir. Bunun ne kadar mümkün olabileceğini bu derste bazı kavramlar ve kurumlar üzerinden anlamaya çalışacağız: sosyal kontrol, toplumsal tabakalaşma ve "gürültü pastası" gibi kavramlar ve belki de vuvuzela gibi gürültücü bir alet üzerinden...
​​​Yakın Türkiye Tarihine Sosyolojiden Bakmak
Ferhat Kentel - Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi
İçinde yaşadığımız toplum dünden kurulur ve yarınki toplumu içinde barındırır. Bu sürekli değişim, durgun akan bir su gibi değildir; beraberinde sayısız gerilim, çatışma, uzlaşma, kimlikleşme, siyasal proje vs. taşır.  Bugünkü Türkiye toplumunda karşı karşıya olduğumuz gerilimler geçmişteki gerilimlerle aynı değildir, ancak o gerilimlerin türevlerini taşır. Güç ilişkileri içinde cereyan eden değişim bir yandan bireyler ve gruplar üzerinde etkili olan toplumsal yapıların, diğer yandan bu toplumsal yapıları etkileyen toplumsal aktörlerin ve hareketlerin ürünüdür. Yapılacak olan derste, öncelikle "sosyolojik tahayyül" ve "sosyolojik düşünme"nin temelleri ışığında, yakın Türkiye modernleşme tarihinin dönüm noktaları olan darbeler, toplumsal hareketler ve kültürel kimlikler örnek alınarak toplumsal değişim analiz edilecektir.
​​​Eşitlik, Farklılık, Yurttaşlık
Mesut Yeğen - Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi
Yakın tarih, yurttaşlığın kurucu unsurları olarak kabul edilen katılım, mensubiyet ve haklar alanında kayda değer bir dönüşümün yaşandığını gösteriyor. Bu kesintisiz dönüşüme yakından bakıldığında iki önemli gerçek karşımıza çıkıyor. Birincisi, yurttaşlık aslında hep bir "yurttaşlaşma" olagelmiştir. İkincisi, modern yurttaşlık, siyasi topluluğun mensupları arasında bir yandan eşitlik tesis etmekte, diğer yandan ise mensupların bir kısmına ait kültürel aidiyetleri bütün mensuplara dayatarak açık bir eşitsizliğe sebep olmaktadır. Bu ders, siyasi topluluğun mensupları arasında eşitlik tesis ederken onların farklılıklarını tanıyan bir yurttaşlığın mümkün olup olmadığı üzerine düşünmeyi amaçlıyor.
​​​Mezhepler Niçin Varlar?
Mehmet Ali Büyükkara - İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi
Dini konularla ilgilenenlerin cevabını en çok merak ettiği sorulardan birisidir bu soru. Bu ana soruya ilaveten bazı yan sorular da akla gelir ister istemez. Mezhepler ne zaman ortaya çıkmışlardır? Bu çıkışların arkasında sadece dini nedenler mi vardır? İslam, Hz. Peygamber zamanındaki gibi tek bir bünyede devam edemez miydi? Bir mezhebe mensup olmak ile mezhepçilik yapmak arasındaki fark nedir? Mezhep bir üst kimlik olabilir mi? Kavga ve savaşlara da neden olan mezhepsel ihtilaflara yaklaşımımız ne olmalı? Dersimiz, bu türden sorulara bütüncül bir perspektifle cevap bulmayı amaçlıyor.
​​​Uluslararası Ticari Problemler Nasıl Çözümlenir?
Bu derste uluslararası ticari ilişkilerde en önemli problemlerden olan, taraflar arasında uyuşmazlık çıkarsa bunun nerede çözümlenebileceği sorunu değerlendirilecektir. Özellikle ihracat veya ithalat yaparak ticaretle uğraşan kişilerin problemleri nasıl ve nerede çözümlemeye çalıştıkları örnek vakalarla açıklanacaktır. Bu bağlamda mahkemelere mi? Yoksa hakemlere mi gittikleri açıklanacaktır. Ayrıca bu derste uygulamadan örnekler verilerek iyi bir hukukçunun uluslararası hukuku uygulayabilmesinin nasıl bir eğitimden geçerek mümkün olabileceği de anlatılmaya çalışılacaktır.
​​​Yabancılar Bir Uzaylı Olarak Yabancılar Hukukuna Mı Tabidirler?
Küreselleşmenin en önemli sonuçlarından bir tanesi, yabancıların ülkemizde yaşıyor, okuyor ve çalışıyor olmalarıdır. Acaba, bu yabancılar kimlerdir? Uzaylı mıdırlar? Nasıl ülkemize gelirler? Kendilerine uygulanacak özel bir hukukları var mıdır? Çalışabilmeleri, eğitim görmeleri, ev, araba almaları ayrı bir hukuk sistemine mi tabidir? Yabancılar Türk vatandaşı olabilirler mi? Bu derste tüm bu soruların cevapları örnekler verilerek cevaplandırılmaya çalışılacaktır.
​​​Anayasal Bir Yönetimde Yaşamaya Neden İhtiyacımız Var?
Serap Yazıcı - Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi
Bu dersin amacı, anayasa hükümleriyle sınırlanmış bir yönetimle anayasaya dayanmayan bir yönetim arasındaki farkları açıklamak; böylece anayasal yönetimlerin devlet otoritesi karşısında bireylere sunduğu güvencelerin neler olabileceğini vurgulamaktır. Anayasaya dayanan bir yönetimin anayasal bir demokrasi yaratmasının en az iki koşulu olduğu söylenebilir. Bunlardan biri, bir toplum sözleşmesi olan anayasa metninin demokratik yöntemlerle hazırlanmasıdır. Diğeri ise anayasanın devlet otoritesini sınırlayan etkili mekanizmalara yer vermesi, bireylere geniş hak ve özgürlükler sunması; bu hak ve özgürlükleri, hukukun üstünlüğü kuralıyla güvence altına almasıdır. Bu derste, anayasal demokrasilerin bireylere sunduğu geleceğe güvenle bakabilme güvencesinin önemi vurgulanacak; anayasayla sınırlanmamış bir yönetimde devlet gücünün nasıl keyfi ve kontrolsüz hale gelebileceğine değinilecektir. Böylece anayasalara hangi gerekçeyle ihtiyaç duyduğumuz sorusuna cevap verilecektir.
​​​Mutluluk Hakkında Ne Biliyoruz? Kimler, Ne Kadar Mutlu?
Elif Çelebi - Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi
Bu derste öğrenciler mutluluk konusunda yapılan araştırma bulgularını tartışarak şu sorulara cevap arayacak:
 • ​Mutluluğu nasıl ölçeriz?
 • Mutluluğu belirleyen bireysel faktörler nelerdir?
 • Mutluluğu belirleyen bazı sosyal faktörler nelerdir? Yaşanan ülkeye göre mutluluk düzeyleri değişir mi?
 • Mutluluk ve diğer bazı değişkenler arasında nasıl bir ilişki vardır? (para, zaman algısı, kişilik özellikleri)
 • Araştırma bulgularına göre mutluluğa götüren davranış, düşünce ve duygular nelerdir?
Özetle, bu derste öğrenciler mutluluk konusunda psikoloji alanında yapılan çalışmalar hakkında genel bir bilgi edinirken kendi düşünce kalıplarını da test etme fırsatı bulacak. 
​​​Kişilik ve Davranış
​Bu derste kişiliğimizin davranışlarımızı nasıl etkilediğini tartışacağız. Carl Jung’un psikolojik tip teorisine dayanan Myers Briggs Tip Göstergesini kullanarak, davranış eğilimlerimizi, karar verme biçimlerimizi ve iletişim yöntemlerimizi inceleyeceğiz. Cevap arayacağımız sorular: 
 • ​Enerjimizi nereden alıyoruz?
 • Bilgiyi hangi yollarla elde ediyoruz?
 • Bilgiyi nasıl değerlendiriyoruz ve karar verirken nelere dikkat ediyoruz? 

Bu dersin amacı öğrencilerin bu sorulara kendi cevaplarını vererek davranışları hakkında farkındalıklarını arttırmaktır.

​​​Duygular ve Öfke Yönetimi
İbrahim Şenay - Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi
Bu dersin sonunda aşağıdaki sorulara öğrencilerin cevap verebilmesini amaçlıyoruz:
 • ​Üzgün hissedince mi ağlarız yoksa ağladığımız için mi üzgün hissederiz?
 • Neden duygusuz olmak kötü bir şeydir?
 • Öfkemizi dışa vurunca öfkemiz geçer mi?
 • Duyguları bastırmak (hissetmemeye çalışmak) mümkün mü?
 • Bir duyguyu hissetmeden o duygunun etkisinde kalmak mümkün mü?
​​​Felsefi Düşünce
İshak Arslan - Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi
Felsefi düşüncenin içeriği ve yöntemini ele alan bu derste gerçeklik, bilgi ve değerlerle ilgili temel problemler tartışılıyor. Diğer disiplinlerin veri olarak aldığı inanç ve kabullerin felsefi düşüncede nasıl sorgulandığı Platon’un mağara metaforundan Matrix’e uzanan örnekler üzerinden anlatılıyor. Felsefi düşünceyi ne zaman, nasıl, nerede kullanabileceğinizi, teorik ve pratik kazanımlarını, dinin, siyasetin, sanatın ve bilimin felsefi düşünceyle ilişkisini merak ediyorsanız bu ders size göre.
​​​Felsefe İnsanı 'Deli' mi Eder, 'Bilge' mi Kılar?
Erdal Yılmaz ​- Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi
Tarihin yaşamakta olduğumuz zaman diliminde her bilim alanı "ne işe yarar?" sorusuna muhatap olmaktadır. Felsefî düşünme söz konusu olduğunda da karşılaştığımız soru aynıdır: "Felsefe ne işe yarar?". Felsefeyi teknik anlamlarının dışında "derinlikli/kapsamlı düşünme" ile eşleştirdiğimizde, günlük yaşamımızda karşılaştığımız "çok düşünme delirirsin" ifadesi hakikati mi dile getirir, yoksa hakikati tersyüz mü eder? 'Deli'yi zihin özürlü değil de söylediklerinde ve eylediklerinde anlam yoksunluğu ile irtibatlandırarak düşündüğümüzde, Felsefe 'deli' olmamak için içine girilmesi gereken bir yol olarak gözükür. Çünkü felsefe, insanı yapıp ettiklerinde anlamlılığı ve tutarlılığı esas almaya zorlar. O halde 'Felsefe insanı bilge kılar' demek daha doğru olur. Çünkü bilge olmak, her şeyin bilgisine sahip olmak değil, bildiğini ve bileceğini anlamlı ve tutarlı bir bağ ile bağlamak ve eylemlerinde de bu tutarlılık içinde olmayı içerir. Bu ders, 'bilgelik' yolunda olmanın imkanlarını ve önündeki engelleri, söz konusu yola çıkmak isteyenlerle birlikte tartışmak için tasarlanmıştır.​
​​​Zihin Felsefesi ve Bilinç
Sinem Elkatip Hatipoğlu - Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi
İnsanoğlu düşünür ama bir bilgisayar düşünemez mi? Ağaçlar kesilirken acı duyar mı? Bir köpek, sahibini ısırdığı için sorumlu tutulabilir mi? Bu soruların cevabının dayandığı ortak bir sebep var mıdır? Bir görüşe göre bu sebep bilinçtir. Peki o zaman bilinç ne demektir? Ne tip varlıklar bilinçlidir? Zihin ve bilinç arasındaki ilişki nedir? İnsanları bilgisayarlardan ya da diğer biyolojik organizmalardan farklı bir yere koyan nasıl bir bilinç özelliğidir? İnsanlar bu bağlamda gerçekten ayrıcalıklı bir yere mi sahiptir? Dersimizde zihin felsefesi kapsamında bu soruların cevaplarını birlikte arayacağız.
​​​Neden Özgür Olmak İsteriz?
Metin Demir - Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi
Bütün ihtiyaçlarınız karşılandığı takdirde birinin kölesi olmayı kabul eder miydiniz? Ya da çok zengin ve her türlü imkanın olduğu bir sömürge ülkede yaşamayı mı, zorluklar içinde özgür bir ülkede yaşamayı mı tercih edersiniz? Peki özgürlük ne demektir? Biyolojik, ailevi, siyasi bir sürü yükümlülüğü taşıyan bizler özgür olabilir miyiz? Özgürlük bize mutluluk getirir mi, onu neden arzu ederiz?
Bu derste modern felsefenin en önemli kavramlarından biri olan özgürlük fikri tartışılacaktır. Özgürlük ve zorunluluk karşıtlığına dair bir dizi felsefi argüman örneklerle ele alınarak, insan için özgürlüğün imkanı ve onu isteme nedenleri tartışmaya açılacaktır. 
​​​An Introduction to Ethics
Manuel Knoll - Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi
This lecture gives an introduction to ethics as a sub-discipline of philosophy. The lecture briefly introduces the main ethical theories like virtue theory (Plato and Aristotle), Utilitarianism (Bentham and Mill), and deontological theories (Kant). It gives an overview of the variety of topics in Applied Ethics like bioethics, medical ethics, business ethics and environmental ethics. The lecture also discusses the question of whether there exist moral principles that are objective and valid for all people and societies or whether the validity of such principles depends on culture or even on individual choices as relativists claim.