Uluslararası Öğrenci Kabulü
Üniversitemize uluslararası öğrenci başvurusu için gereken koşullar aşağıda belirtilmiştir.
 1. ​​Lise öğrenimlerinin tamamlayan ya da lise öğrenimlerinin son yılına devam eden
 2. Çift uyruklu iken TC veya KKTC vatandaşlığından çıkan ve bütün lise öğrenimini yurtdışında tamamlayan
 3. KKTC'de ortaöğrenimini tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan KKTC uyruklu öğrencilerin başvuruları kabul edilecektir.
 4. Türk vatandaşı olan
 5. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olan (ortaöğreniminin tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar hariç)
 6. Çift uyruklu olup uyruğundan biri Türk ya da KKTC vatandaşı olan (ortaöğreniminin tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar hariç)
 7. Çift uyruklu olup Türk veya KKTC vatandaşlığından çıkan ve bütün lise öğrenimini Türkiye veya KKTC’de tamamlayan  (ortaöğreniminin tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar hariç)
 8. Çift uyruklu olup Türk veya KKTC vatandaşlığından çıkan ve Türkiye’deki Misyon Okullarından mezun olan
 9. Türkiye’deki bir yükseköğretim kurumundan disiplin suçu nedeniyle çıkarma cezası olan öğrencilerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

 • Başvuru Formu
 • Lise diploması fotokopisi (varsa)
 • Lise transkriptinin fotokopisi (adayın lisede aldığı dersleri ve notlarını gösteren, ilgili okul yönetimi tarafından onaylanmış belge)
 • Kimlik belgesinin veya pasaportun fotokopisi
 • İngilizce, Türkçe düzeyini gösteren (TÖMER, TOEFL, IELTS vs.) sınav sonuçlarının veya diğer yeterlilik belgelerinin (varsa) fotokopisi
 • Bir vesikalık fotoğraf (başvuru formuna yapıştırılacak)
 • Ulusal veya uluslararası sınav sonuç belgesinin fotokopisi (varsa) (Bknz. Değerlendirmeye Alınacak Sınavlar Listesi)
*Bütün belgelerin İngilizce veya Türkçe olması gerekmektedir. Değilse, lütfen onaylı İngilizce veya Türkçe çevirilerini ekleyiniz. 

DEĞERLENDİRMEYE ALINACAK SINAVLAR

Adaylar, İstanbul Şehir Üniversitesi Kabul Komisyonu tarafından aşağıda belirtilen sınav sonuçlarına göre değerlendirilebilirler:
 • Ulusal sınavlar,
 • Uluslararası sınavlar veya
 • Lise not ortalaması
(Aşağıdaki listede bütün sınav türlerine yer verilmemiştir. Liste diğer ulusal veya uluslararası sınavları kapsayacak şekilde genişletilebilir.)
 • TÜBİTAK'ın (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu) tanıdığı ve katıldığı uluslararası bilim olimpiyatları sonuçları
 • TCS (Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Toplulukları Sınavı)
 • SAT I (Scholastic Assessment Test)
 • ACT (American College Test)
 • GCE (General Certificate Education)
 • Uluslararası Bakalorya (International Baccalaureate)
 • Alman ABITUR sınavı
 • Fransız Bakaloryası
 • Matura diploma notu
 • Ürdün ve Filistin'de yapılan Tevcihi (Tawjihi) sınavları
 • Lübnan Bakaloryası (Baccalauréat Libanais)
 • Suriye’de yapılan Al-Shahada-Al Thanawiyya (Baccalaureate) sınavı
 • İran’da lise diploma notu (Diplome Debirestan)
 • Kazakistan’da yapılan Ulusal Üniversite Giriş Sınavı (ENT) ve/veya lise bitirme sınav sonuçları
 • Çin Halk Cumhuriyeti’nde yapılan Gaokaonda-Üniversite Giriş Sınavı
 • Rusya’da yapılan merkezi lise bitirme sınav sonucu (EGE)
 • Azerbaycan’da yapılan Ulusal Üniversite Giriş Sınavı (TQDK) sonucu ve/veya lise bitirme sınav sonuçları (Attestat)
 • Gürcistan’da yapılan Ulusal Üniversite Giriş Sınavı ve/veya lise bitirme sınav sonuçları
 • Ukrayna’da yapılan Ulusal Üniversite Giriş Sınavı (ZNO) ve/veya lise bitirme sınav sonuçları
 • Kırgızistan’da yapılan Ulusal Üniversite Giriş Sınavı (ORT) ve/veya lise bitirme sınav sonuçları
 • Belarus’ta yapılan Üniversite Giriş Sınavı (TsT) ve/veya lise bitirme sınav sonuçları
 • Diğer tüm sınavlar

Abitur, International Baccalaureate, GCE, Tawjihi gibi lise bitirme ve üniversiteye kabulde başvuru için önerilen sınavlar statüsünde olan sınavların geçerlilik süreleri sınırsızdır. Ancak SAT, TCS, GAOKAO, Kazakistan Ulusal Üniversite Testi gibi üniversite giriş sınavları 2 yıl geçerliliğe sahiptir.​