Üniversiteye Yeni Kayıt

Üniversiteye yeni kayıtlar ÖSYM kılavuzunda ilan edilen tarihler arasında, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca, Öğrenci Akademik İşler Direktörlüğü tarafından yapılır.

Disiplin cezasıyla yükseköğretim kurumlarından çıkarılmış olanlar ve belgelerinde tahrifat bulunanlar ile belgelerindeki eksikliği süresi içinde gideremeyenlerin kayıtları yapılmaz; yapılmış ise iptal edilir.

2016-2017 Akademik Yılı kayıtları hakkında bilgi almak için tıklayınız. ​​