2017-2018 Akademik Yılı Güz Dönemi Lisans ve Önlisans Programları İçin Kurumlar Arası Yatay Geçiş Başvuruları
30.06.2017
2017-2018 AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ LİSANS ve ÖNLİSANS PROGRAMLARI İÇİN KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI

​Yatay geçiş başvuruları aşağıda belirtilen tarihlerde gerekli belgelerle birlikte Öğrenci Akademik İşler Direktörlüğüne yapılmaktadır.

​​​​Başvuru Tarihleri: 3 - 28 Temmuz 2017
Sonuçların İlanı: 11 Ağustos 2017
Kayıt Tarihleri: 16 - 18 Ağustos 2017

Başvuru Koşulları

Eşdeğerlik
İsimleri aynı olan veya ilgili fakülte/yüksekokul yönetim kurulları tarafından içeriklerinin en az %80'inin aynı olduğu tespit edilen diploma programları eşdeğer kabul edilmektedir. Adayın yatay geçiş yapmak istediği diploma programı ile halen kayıtlı olduğu diploma programının eşdeğer olması gerekmektedir.

Kayıt Durumu
Adayın kayıtlı öğrenci statüsünde bulunması gerekir. (Kayıt dondurmuş olmak başvuru yapmak için engel teşkil etmez.)

Öğrenim Süresi
Önlisans ve lisans diploma programlarının hazırlık sınıfına; önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.

2017-2018 eğitim-öğretim yılında üniversitemizin İngilizce lisans diploma programlarının 2. ve 3. sınıflarına; Türkçe lisans diploma programlarının 2. sınıflarına; önlisans diploma programlarının 2. sınıflarına yatay geçiş başvurusu yapılabilecektir.

Akademik Başarı
Adayın genel not ortalamasının en az 60/100 (2.29/4.00) olması gerekmektedir. Başarı koşulunu sağlayamayan ancak merkezi yerleştirme puanı, geçiş yapmak istediği diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olan adaylar yatay geçiş başvurusunda bulunabilirler. Bu adayların başvuruları, sadece başarı koşulunu sağlayan adayların yerleştirmesi bittikten sonra boş kontenjan kalması halinde değerlendirilir.

İngilizce Yeterlilik
Üniversitemizin eğitim dili İngilizce olan lisans programlarına yatay geçiş için, Üniversitenin yapacağı yabancı dil yeterlilik sınavında başarılı olmak ya da aşağıda belirtilen uluslararası düzeyde geçerli yabancı dil sınavlarından, istenen asgari puanlardan birine sahip olmak gerekmektedir. Sınavların geçerlilik süresi 2 yıldır. Eğitim dili Türkçe olan lisans ve önlisans programlarında İngilizce yeterlilik şartı aranmamaktadır.

TOEFL IBT​79 (no requirement for the band scores)
Cambridge ESOLFCE-A
Cambridge BECVantage_B
Cambridge BULATS70
TOEIC735
SAT Read& Wri.550
ACT Read& Wri22
U MichiganECCE-C - 650- Low Pass
GRE Verbal450-old system- 150 (new system)
CEFB2
PTE Academic55


Düzey Belirleme Sınavı ve İngilize Yeterlilik Sınavı Takvimi

Düzey Belirleme Sınavı (DBS): 31 Temmuz 2017 Pazartesi / Saat: 11.00 / Yer: Batı Kampüsü-Altunizade
STEP Sınavı-Yazılı: 1 Ağustos 2017 Salı / Saat: 10.00 / Yer: Batı Kampüsü-Altunizade
STEP Sınavı-Sözlü: 1 Ağustos 2017 Salı / Saat: 14.00-17.00 arası / Yer: Batı Kampüsü-Altunizade

ÖNEMLİ: Bu sınava sadece DBS'den belli bir puanın üzerinde alan öğrenciler girebilecektir. STEP sınavına girmeye hak kazanan öğrencilerin sınav ücreti olarak Mali İşler Direktörlüğüne 1 Ağustos 2017 Salı günü 400 TL yatırmaları gerekmektedir.

* İslami İlimler programına başvuruda bulunan öğrenciler Arapça Düzey Belirleme Sınavından 80, YDS'den 70 puan şartını sağlamak durumundadır.
Arapça Yeterlilik Sınavı: 1 Ağustos 2017 Salı / Saat: 14:00 / Yer: Batı Kampüsü-Altunizade

Yurt dışından yapılan başvurular için ayrıca;

Denklik
Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yapılan başvurularda, adayın öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunun ve öğrenim gördüğü programın, YÖK tarafından lisans diploması vermeye yetkili bir kurum olarak tanınması gerekmektedir.

ÖSYS Sonucu veya Muadili Belge
YÖK'ten gelen bilgi doğrultusunda yurt dışından yurt içine yapılacak yatay geçişlerde; başarı sıralaması şartının sağlanması, başarı şartı aranmayan programlar için öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanına eşit veya yüksek olması gerekmektedir.

2017-2018 eğitim-öğretim yılından itibaren QS ile Times dünya sıralamasında ilk 500'e giren üniversitelerde öğrenime başlayan öğrenciler;

 • Hazırlık sınıfı hariç en az 2. sınıfı başarıyla tamamlayan öğrenciler 3. sınıfa,
 • Önlisans programlarında okuyan öğrenciler 3. yarıyıla (2. sınıfa) yatay geçiş başvurusu yapabilecektir.
 • TC uyruklu olup, ortaöğretimini yurt dışında tamamlayarak yükseköğretime başlayan öğrenciler ile yabancı uyruklu öğrencilerden yukarıda belirtilen şartlar aranmayacaktır.

ÖSYS sonucu veya aşağıda belirtilen muadil sayılan belgelerden birine sahip olan öğrencilerin de yukarıdaki koşulları sağlaması gerekmektedir. ÖSYM muadili belgeler şunlardır:

 • SAT 1 (Minimum 1000 puan)
 • ACT (Minimum 21 Puan)
 • Abitur
 • Fransız Bakaloryası
 • GCE A Level Sertifikası (Minimum 2 ders)
 • Uluslararası Bakalorya (International Baccalaureat IB)
 • Avusturya Matura Diploması (Matura Reifezeugnis)
 • İtalya Maturita Diploması (Diploma di Maturita)


Başvuru için Gerekli Belgeler

Başvuru Formu
Eksiksiz ve doğru olarak doldurulması gerekir. Başvuru formu için tıklayınız. 

Nüfus Cüzdanı Aslı
Fotokopisi alındıktan sonra aslı iade edilecektir.

Öğrenci Belgesi 
Kayıtlı olunan yükseköğretim kurumu tarafından hazırlanmış, başvuru sırasında halen kayıtlı öğrenci olduğunu gösterir belge. Yurt içindeki yükseköğretim kurumlarından başvuran adayların öğrenci belgelerinde adayın disiplin durumu ile ilgili bilgi bulunması gerekir. Bulunmuyorsa, adayın disiplin durumunu belirtir belge ek olarak sunulmalıdır. Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin 10. maddesinde sayılan fiiller, başarısızlık veya disiplinsizlik nedeniyle ilişiği kesilenler üniversite programlarına yatay geçiş için başvuramazlar.

Transkript
Kayıtlı olunan yükseköğretim kurumu tarafından hazırlanmış, alınan tüm dersleri, notları ve not ortalamalarını gösteren not döküm belgesi. Transkript, not sistemi ve öğrenim dili hakkında açıklayıcı bilgi içermiyorsa, bu bilgileri içeren belgeler de eklenmelidir.

Ders Tanımları ve İçerik Bilgileri 
Transkriptte belirtilen derslerin ayrıntılı tanımlarının ve içeriklerinin yer aldığı belgeler. 

Sınav Sonuç Belgesi 
ÖSYS sonucu ve yukarıda belirtilen muadil sayılan belgelerden birinin fotokopisi.

Lise Diploması
Mezun olunan liseden alınan diplomanın fotokopisi.

İngilizce Yeterlilik Belgesi
Başvuru koşullarında belirtilen İngilizce yeterlilik belgelerinden herhangi biri.

Pasaport
Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından başvuran adayların pasaportlarında resim ve kimlik bilgilerinin bulunduğu sayfa ile adayın söz konusu kurumda öğrenim gördüğü yıllara ilişkin sayfaların kopyaları (yabancı uyruklu ve yurt dışında okuyan T.C. uyruklu öğrenciler için).

Yurt Dışından Dönüş Belgesi
Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından, anne veya babasının yurt dışı devlet görevinin sona ermesi, işçi ise yurda kesin dönüş yapmaları nedeniyle yatay geçiş için başvuranların bu durumunu belirten belge.

Tüm belgeler, Türkçe veya İngilizce dilinde hazırlanmış olmalıdır. Diğer dillerde ise, orijinallerine ek olarak Türkçe veya İngilizce dilinde onaylı tercümeleri de sunulmalıdır. 

Mevzuat

Üniversitemizde yatay geçişler, Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile İstanbul Şehir Üniversitesi Üniversite İçi ve Kurumlar Arası Yatay Geçiş Yönergesi hükümlerince gerçekleştirilmektedir.

Kontenjanlar

Fakülte/Bölüm

Süre

Puan Türü

2.Sınıf Kontenjan

3. Sınıf Kontenjan

Yurt içi

Yurt Dışı

Yurt içi

Yurt Dışı

Hukuk Fakültesi

Hukuk

4

TM-3

4

2

4

2

İletişim Fakültesi

Sinema ve Televizyon (İngilizce)

4

TS-2*

16

8

16

8

Sinema ve Televizyon (Türkçe)

4

TS-2*

16

8

Halkla İlişkiler (Türkçe)

4

TS-2

16

8

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Psikoloji (İngilizce)

4

TM-3

8

4

5

2

Psikoloji (Türkçe)

4

TM-3

2

1

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)

4

TM-3

6

3

10

5

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Türkçe)

4

TM-3

2

1

Sosyoloji (İngilizce)

4

TM-3

4

2

10

5

Tarih (İngilizce)

4

TS-2

12

6

13

6

Türk Dili ve Edebiyatı

4

TS-2

5

2

14

7

Felsefe

4

TM-3

5

2

6

3

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

İşletme (İngilizce)

4

TM-1

2

1

14

7

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce)

4

TM-1

11

5

22

11

Girişimcilik

4

TM-1

16

8

Yönetim Bilişim Sistemleri

4

TM-1

13

6

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)

4

MF-4

2

1

4

2

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)

4

MF-4

4

2

4

2

Endüstri Mühendisliği (İngilizce)

4

MF-4

16

8

10

5

Endüstri Mühendisliği (Türkçe)

4

MF-4

16

8

İslami İlimler Fakültesi

İslami İlimler

4

YGS-4

2

1

2

1

Meslek Yüksekokulu

Adalet

2

YGS-3

14

7

Bilgisayar Programcılığı

2

YGS-1

20

10

Çocuk Gelişimi

2

YGS-4

7

3

Fotoğrafçılık ve Kameramanlık

2

YGS-4

24

12

Grafik Tasarımı

2

YGS-5

21

10

​​* 2016 yılından önce üniversiteye kayıt olan öğrenciler Sinema ve Televizyon bölümüne başvurduklarında TS-1 puanına göre değerlendirilecektir.

Değerlendirme

Başvuruların değerlendirilmesi yatay geçiş komisyonlarınca yapılmaktadır. Komisyon, adayların kabulüne ilişkin önerilerini ilgili fakülte/yüksekokul yönetim kuruluna sunar ve öneriler yönetim kurulu kararıyla kesinleşir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden başvuran adaylar yurtdışı kontenjanından değerlendirmeye alınacaklardır.

Sonuçların İlanı ve Kayıt

Yatay geçiş ile lisans programlarına kabul edilen tüm adayların isimleri, sonuçların ilanı için belirtilen tarihte web sayfasında duyurulur ve adaylara kayıtla ilgili bilgi dosyası gönderilir.

Kabul edilen öğrenciler, üniversiteye kayıtlar için belirlenen tarihler arasında, kayıt için gerekli belgelerle birlikte ve öğrenim ücretini ödeyerek kayıt işlemlerini gerçekleştirirler. 

Ücretler

Yatay geçiş yapılan akademik yıl itibarıyla söz konusu programa yeni girişli öğrenciler için belirlenen öğrenim ücretleri uygulanır. 2017-2018 akademik yılında üniversitemize kayıt yaptıracak öğrenciler için lisans öğrenim ücretleri Hukuk ve Psikoloji bölümlerinde KDV dâhil 38.180 TL, diğer bölümlerde 34.900 TL'dir. Önlisans programlarında öğrenim ücreti KDV dahil 21.000 TL'dir.

Yatay geçiş ile üniversitemize kabul edilen adaylardan önceki yıllarda kayıtlı bulunduğu programa ÖSYM ile yerleşenlerin, yerleşme puanlarının üniversitemiz taban puanı ve başarı sıralamasında denk geldiği burs aralığına göre Mütevelli Heyeti kararıyla öğrenim ücretinden çeşitli oranlarda ücret muafiyeti sağlanabilir. 

İstanbul Şehir Üniversitesi Tam Burslu Programlara ait Taban Puanları ve Başarı Sıraları

FA​​KÜLTE / BÖLÜM

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Taban Puanı

Taban Başarı Sırası

Taban Puanı

Taban Başarı Sırası

Taban Puanı

Taban Başarı Sırası

Taban Puanı

Taban Başarı Sırası

Taban Puanı

Taban Başarı Sırası

Taban Puanı

Taban Başarı Sırası

Taban Puanı

Taban Başarı Sırası

HUKUK FAKÜLTESİ

Hukuk (Tam Burslu)

-

-

511,26

1.806

509,25

553

502,23

503

484,76

1.698

475

1.051

487,089

1.908

İLETİŞİM FAKÜLTESİ 

Sinema ve Televizyon (İngilizce) (Tam Burslu)

467,4

2.973

461,77

1.893

444

1.588

447,04

2.089

441,43

3.182

436,273

3.384

473,527

1.938

Sinema ve Televizyon (Türkçe) (Tam Burslu)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

439,131

9.327

Halkla İlişkiler (Türkçe) (Tam Burslu)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

387,35

44.833

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu)

471,77

10.852

482,34

6.634

476,78

2.801

462,26

3.450

457,48

4.793

430,649

7.684

457,203

8.627

Psikoloji (Türkçe) (Tam Burslu)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

442,819

15.431

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu)

469,24

11.054

479,89

7.865

476,98

3.048

457,13

4.362

448,16

7.438

427,476

9.100

442,249

15.760

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Türkçe) (Tam Burslu)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

412,235

40.728

Sosyoloji (İngilizce) (Tam Burslu)

449,73

21.524

462,65

13.657

460,21

5.478

411,64

21.497

429,35

12.835

416,327

13.333

436,595

19.379

Tarih (İngilizce) (Tam Burslu)

475,29

3.392

475,28

1.704

455,17

1.629

484,88

550

467,51

1.374

456,437

1.687

485,366

999

Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu)

486,16

1.915

472,98

1.993

439,06

3.102

458,62

1.856

462,66

1.657

432,929

4.776

468,904

2.464

Felsefe (Tam Burslu)

-

-

-

-

410,21

26.897

407,67

23.951

412,88

21.063

371,02

50.862

415,749

37.072

İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

İşletme (İngilizce) (Tam Burslu)

453,18

18.665

458,25

17.502

451,43

8.850

421,63

15.022

416,91

20.674

393,678

26.541

411,558

39.475

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Tam Burslu)

-

-

456,89

14.261

440,37

12.659

421,57

15.052

399,42

30.724

372,805

42.842

416,937

35.232

Girişimcilik (Türkçe) (Tam Burslu)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

324,693

162.373

Yönetim Bilişim Sistemleri (Türkçe) (Tam Burslu)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

366,021

88.405

MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)

478,28

26.880

486,75

21.014

462,44

20.134

436,39

18.895

438,78

20.778

408,171

27.415

433,63

29.709

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)

481,16

25.402

487,18

20.820

466,55

18.329

442,87

16.397

443,54

18.893

409,09

27.014

436,515

28.197

Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)

480,48

25.752

485,86

21.419

470,95

16.883

430,32

21.529

423,74

27.396

401,005

31.077

424,858

34.424

Endüstri Mühendisliği (Türkçe) (Tam Burslu)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

393,951

52.858

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ 

İslami İlimler (Tam Burslu)

-

-

-

-

485,37

1.865

491,25

1.409

484,38

4080

469,186

734

487,17

5.161

MESLEK YÜKSEKOKULU 

Adalet (Tam Burslu)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

360,893

256.106

Bilgisayar Programcılığı (Tam Burslu)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

355,948

182.838

Çocuk Gelişimi (Tam Burslu)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

353,578

243.443

Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Tam Burslu)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

338,491

320.849

Grafik Tasarımı (Tam Burslu)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

322,437

439.038


Başvuru Adresi ve İletişim Bilgileri

İstanbul Şehir Üniversitesi Öğrenci Akademik İşler Direktörlüğü​
İstanbul Şehir Üniversitesi Dragos Kampüsü
Orhantepe Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı, No: 21, 34865 Dragos, Kartal/İstanbul
Tel: 44 44 0 34 (Türkiye'nin her yerinden ve tüm operatörlerden kod numarası çevirmeden arayınız.)
Faks: 0216 474 53 53​