Engelsiz Eğitim

Öğrencilerimizin akademik yaşamlarını eşit ve en etkin biçimde sürdürebilmelerinin önündeki 'engeller'i belirlemek ve bu engelleri ortadan kaldırarak akademik, sosyal ve kişisel gelişimlerini destekleyecek bir kampüs ortamı yaratmak istiyoruz.

Bu amaçla kurulmuş olan ŞEHİR Engelsiz Eğitim Ofisi, öğrencilerimize; akademik programlara erişimde eşitlik, barınma ihtiyaçları konusunda öncelik ve buna uygun düzenlemeler, üniversite yaşamına dahil olabilmede eşitlik ve destek hizmetleri sunmaktadır.

Bu hizmetlerin sunulmasında ve yürütülmesinde ŞEHİR Engelsiz Eğitim Ofisi, üniversite yönetimi ve ilgili tüm birimlerle ortak çalışmalar yürütmektedir, bu çalışmaları öğrencilerimizle işbirliği içinde hayata geçirmektedir.

Engelsiz Eğitim hakkında detaylı bilgi almak için engelsiz@sehir.edu.tr adresi ile iletişime geçebilirsiniz.