Gelen Personel Hareketliliği

ERASMUS+ GELEN PERSONEL HAREKETLİLİĞİ

Erasmus+ Hareketliliğiyle akademik ve idari personel partner üniversitelere hareketlilik gerçekleştirebilir. Gerçekleştirilecek 2 tip hareketlilik vardır:
 • Erasmus+ Ders Verme Hareketliliği: Akademik personel haftalık en az 8 ders saati doldurarak minimum 2 iş günü maksimum 2 ay ŞEHİR’e hareketlilik gerçekleştirebilir ve lisans veya yüksek lisans seviyesinde ders verebilir. Ders Verme Hareketliliği düzenleyebilmek için iki kurum arasında geçerli bie Erasmus+ Anlaşması olmalıdır.
 • Erasmus+ Eğitim Alma Hareketliliği: Bu faaliyet kapsamında akademik veya idari personelin kişisel becerilerini geliştirme ve geldiği üniversitenin uluslararasılaşmasına katkı sağlama fırsatı olacaktır. Faaliyet süresi en az  2 iş günü ve en fazla 2 ay olarak belirlenmiştir.

Erasmus+ hibe destekleri için lütfen üniversitenizin Uluslararası İlişkiler Ofisi ile irtibata geçiniz.

​​​Nasıl Başvurulur?
Hareketlilik ile ilgilenen personel, ŞEHİR Uluslararası İlişkiler Ofisi'ne erasmus@sehir.edu.tr adresi üzerinden başvurmalıdır. Başvuru CV/Resume ve ders verme hareketliliği için ders önerisini içermelidir.

Gelen akademik veya idari personel ayrıca kendisini ŞEHİR’de misafir edecek akademik veya idari birim tarafından da kabul edilmelidir. ŞEHİR Uluslararası İlişkiler Ofisi katılımcının bilgilerini ilgili birime yönlendirir.

​​​Hareketlilik Öncesi
Hareketlilik Öncesi dönemde, katılımcı aşağıdaki belgeleri hazırlamalı ve Uluslararası İlişkiler Ofisi'ne sunmalıdır:
 • Personel Ders Verme/Eğitim Alma Hareketliliği Anlaşması: İmza ve mühür kısmı tamamlanmış olmalıdır.
 • CV/Resume
 • Ders Önerileri

​​​Hareketlilik Sonrası
ŞEHİR Uluslararası İlişkiler Ofisi katılımcıya real kalış süresini içeren "Katılım Sertifikası" hazırlayacaktır. Katılımcı kendi üniversitesinin formatını kullanmak istiyorsa, hareketlilik başında yanında getirebilir.​


ERASMUS+ ULUSLARARASI KREDİ HAREKETLİLİĞİ

Uluslararası Kredi Hareketliliği ile akademik ve idari personel partner üniversitelere hareketlilik gerçekleştirebilir. Gerçekleştirilecek 2 tip hareketlilik vardır:
 • Uluslararası Kredi Hareketliliği Ders Verme Hareketliliği: Akademik personel haftalık en az 8 ders saati doldurarak minimum 5 iş günü maksimum 2 ay ŞEHİR’e hareketlilik gerçekleştirebilir. 
 • Uluslararası Kredi Hareketliliği Eğitim Alma Hareketliliği: Bu faaliyet kapsamında akademik veya idari personelin kişisel becerilerini geliştirme ve geldiği üniversitenin uluslararasılaşmasına katkı sağlama fırsatı olacaktır. Faaliyet süresi en az  5 iş günü ve en fazla 2 ay olarak belirlenmiştir.

​​​Nasıl Başvurulur?
Hareketlilik ile ilgilenen personel üniversitelerindeki Uluslararası İlişkiler Ofisi'ne başvurmalıdır. Seçim sürecinden sonra ev sahibi üniversite, seçilen adayların bilgilerini (CV ve ders verme hareketliliği için ders önerisini) ŞEHİR Uluslararası İlişkiler Ofisi'ne göndermelidir.
​​​Hibeler
ICM Hibeli Hareketlilik Seçeneği
ICM Programı kapsamında, seçilen personel, hareketlilik süresi boyunca yaşam masraflarını karşılamak için Erasmus+ bireysel destek hibesi alabilirler. Hibe dağıtımı başvuru sayısı, gidilecek ülke ve Türkiye Ulusal Ajansından gelecek olan bütçeye bağlıdır. Erasmus+ Hibesi, bir katkı olup, hareketlillik öncesi ve sırasında yapılacak masrafları %100 karşılayamayabilir. Bu durumda personel, eksik kalan kısmı kendisi karşılamalıdır. Bireysel desteğe el olarak, ICM Programı kapsamında seçilen öğrenciler seyahat desteği hibesi de alacaklardır.

Bireysel ve seyahat hibesi misafir olunan ülkeye göre aşağıdaki gibidir:

Partner Ülke

Bireysel destek hibesi (€)

Seyahat hibesi (€)

ABD

140

1100

Kolombiya

140

1100

Meksika

140

1100

Bosna - Hersek

140

275

Kazakistan

140

530

Japonya

140

1100

Ürdün

140

275​


Toplam hibe miktarı, personelin karşı kurumda kaldığı real kalış süresi baz alınarak, gün başına hesaplanacaktır.

Bireysel destek ve seyahat hibesi iki taksitte ödenir:
 • Gerekli belgelerin tamamı Uluslararası İlişkiler Ofisine iletilmesini takiben imzalancak Hibe Sözleşmesi sonrası 45 gün içinde %80’i ödenir
 • Hareketlilik sonrası, gerekli belgelerin tamamı Uluslararası İlişkiler Ofisine iletildikten ve Çevrimiçi anket tamamlandıktan sonra kalan %20’si ödenir. Gerekli belgelerin hepsi teslim edilmeden %20 hibe ödenmez. 

ICM Hibesiz Hareketlilik Seçeneği
Personel, sonuçlar açıklandıktan sonra ev sahibi üniversitenin Uluslararası İlişkiler Ofisine hibesiz gitmeyi kabul ettiğini beyan ederek bu hakkı kullanabilir.

Özel İhtiyaç Sahipleri için Ek Hibe İmkanı
Ek hibe olmadan hareketlilik gerçekleştiremeyecek olan engelli personel için, kendi özel ihtiyaçlarına göre ek hibe tahsis edilecektir. Bu konuyla ilgili detaylı bilgi için Uluslararası İlişkiler Ofisi ile irtibata geçebilirsiniz.

​​​Hareketlilik Öncesi
Hareketlilik Öncesi dönemde, katılımcı aşağıdaki belgeleri hazırlamalı ve Uluslararası İlişkiler Ofisi'ne sunmalıdır:
 • Personel Eğitim Alma Hareketliliği Anlaşması: İlgili taraflarca imzalanmış ve mühürlenmiş olmalıdır.
 • Pasaportun kimlik bilgisini içeren sayfaları
 • Vize kopyası (vize gerekiyorsa)
 • Seyahat Sağlık Sigortası
 • Halkbank Euro Hesabı
 • Hibe Sözleşmesi: Hibe Sözleşmesi, katılımcı ve ŞEHİR tarafından hareketlilik öncesi imzalanır. Sözleşme hareketlilik süresini ve katılımcının alacağı bireysel ve seyahat toplam hibe miktarını gösterir. Sözleşmede ıslak imza kullanılmalıdır.

​​​Hareketlilik Sonrası
Hareketlilik sonrası dönemde, katılımcı aşağıdaki belgeleri hazırlamalı ve Uluslararası İlişkiler Ofisi'ne sunmalıdır:
 • Katılım Sertifikası
 • Personel Nihai Rapor: Hareketlilik bitiş tarihinden sonra Avrupa Komisyonu tarafından, hareketliliğie yönelik soruları içeren bir anket yollanacaktır. Anketin Türkiye’den ayrıldıktan 30 gün içinde tamamlanması gerekmektedir.
 • ​Pasaport giriş-çıkış mühürlerinin olduğu sayfalar