Giden Personel Hareketliliği

​​​​ERASMUS+ DERS VERME HAREKETLİLİĞİ

ŞEHİR mensubu akademik personel Avrupa Birliği üye ülkelerindeki herhangi bir Erasmus Üniversite Sözleşmesi (EUC) sahibi yükseköğretim kurumunda 2 gün ila 2 ay arasında Erasmus+ Ders Verme Hareketliliğine katılabilir.​​​

​​​Nasıl Başvurulur?
Başvurmak isteyen akademik personelimiz http://outgoing.sehir.edu.tr/ adresinde bulunan online başvuru formunu doldurmalıdır. Başvuru formuna ek olarak ​aşağıda belirtilen belgeleri de başvuru formlarına eklemelidir:
 • Misafir olunacak kurumdan alınan davet mektubu
 • ​İmza ve mühür kısımları tamamlanmış Ders Verme Hareketliliği Anlaşması

Başvuru tarihlerine Erasmus+ ve Diğer Değişim Programları Çağrıları sayfasından ulaşabilirsiniz. Gideceğiniz tarihlerin ŞEHİR’de herhangi bir aksaklığa neden olmaması için Fakülte Dekanınıza danışmayı unutmayınız.
​​​Seçim Kriterleri
Tam zamanlı İstanbul Şehir Üniversitesi akademik personeli ders verme hareketliliğine başvurabilir. Başvurular aşağıdaki kriterler ışığında değerlendirilecektir:
 • ​İlgili ders verme alanında misafir olunacak kurum ile geçerli bir Erasmus+ anlaşması olması
 • Bölüm Çeşitliliği
 • Erasmus+ programlarından yararlanma: Katılım başına -10 puan
 • Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılım: -10 puan
 • Engelli personele (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) +10 puan 
 • Erasmus+ programlarında aktif olmayan bölümden katılım: +10 puan 
 • Erasmus+ programında az tercih edilen ülkeye hareketlilik sağlama: +10 puan
 • ​İstanbul Şehir Üniversitesi’nin Uluslararasılaşma Stratejileri ve Hedefleri ile uyumlu hareketlilik gerçekleştirme: +10 puan olarak uygulanır. 
​​​Hibeler
Erasmus+ Hibeli Hareketlilik Seçeneği
Erasmus+ programı kapsamında seçilen akademik personel, hareketlilik süresi boyunca yaşam masraflarını karşılamak için Erasmus+ hibesi alabilirler. Hibe dağıtımı, başvuru sayısı, gidilecek ülke ve Türkiye Ulusal Ajansından gelecek olan bütçeye bağlıdır. Erasmus+ hibesi bir katkı olup, hareketlillik öncesi ve sırasında yapılacak masrafları (vize, konaklama, uçak bileti ve yaşam masrafları gibi) %100 karşılayamayabilir. Bu durumda akademik personel, eksik kalan kısmı kendisi karşılamalıdır.

Gidilecek ülkenin hayat standardına göre değişen hibe miktarları 4 kategoride gruplandırılmıştır:

Hayat pahalılığına göre ülke grupları

Hareketlilikte misafir olunan ülkeler

Aylık Hibe

1.Grup Program Ülkeleri

Danimarka,İrlanda, İsveç, Birleşik Krallık, Hollanda

144 Avro

2.Grup Program Ülkeleri

Avusturya, Belçika, Bulgaristan,Çekya, Finlandiya, Fransa,Italya,İzlanda, Kıbrıs Rum Kesimi, Lüksemburg, Lihtenşteyn, Macaristan, Norveç, Polanya, Romanya, Yunanistan

126 Avro

3.Grup Program Ülkeleri

Almanya, İspanya, Letonya, Makedonya, Malta, Portekiz, Slovakya 

108 Avro

4.Grup Program Ülkeleri

Estonya, Hırvatistan, Litvanya, Slovenya 

90 Avro​


Erasmus+ Hibesi iki taksitte ödenir:
 • Gerekli belgelerin tamamı Uluslararası İlişkiler Ofisine iletilmesini takiben imzalancak Hibe Sözleşmesi sonrası 45 gün içinde %80’i ödenir
 • Hareketlilik sonrası, gerekli belgelerin tamamı Uluslararası İlişkiler Ofisine iletildikten ve Çevrimiçi anket tamamlandıktan sonra kalan %20’si ödenir.  Gerekli belgelerin hepsi teslim edilmeden %20 hibe ödenmez. 

Mesafe Hesaplayıcı ile belirlenen Seyahat Desteği Tablosu:

Elde edilen “km” değeri

Hibe Miktarı

100-499 km Arası

180 Avro

500-1999 km Arası

275 Avro

2000-2999 km Arası

360 Avro

3000-3999 km Arası

530 Avro

4000-7999 km Arası

820 Avro

8000 km ve üzeri

1.100 Avro​


Erasmus+ Hibesiz Hareketlilik Seçeneği
Katılımcılar sonuçlar açıklandıktan sonra Uluslararası İlişkiler Ofisine bildirerek bu hakkı kullanabilirler. 

Özel İhtiyaç Sahipleri için Ek Hibe İmkanı
Engelli öğrenciler hareketlilikleri için kendi özel ihtiyaçlarına göre ek hibe alabilirler. Detaylı bilgi için Uluslararası İlişkiler Ofisi ile irtibata geçebilirsiniz.

​​​Hareketlilik Öncesi
Hareketlilik Öncesi dönemde, katılımcı aşağıdaki belgeleri hazırlamalı ve Uluslararası İlişkiler Ofisi'ne sunmalıdır:
 • Personel Ders Verme Hareketliliği Anlaşması: İlgili taraflarca imzalanmış ve mühürlenmiş olmalıdır.
 • Pasaportun kimlik bilgisini içeren sayfaları
 • Vize kopyası
 • Halkbank Euro Hesabı
 • Hibe Sözleşmesi: Hibe Sözleşmesi, katılımcı ve ŞEHİR tarafından hareketlilik öncesi imzalanır. Sözleşme hareketlilik süresini ve katılımcının alacağı bireysel ve seyahat toplam hibe miktarını gösterir. Sözleşmede ıslak imza kullanılmalıdır.​

​​​Hareketlilik Sonrası
Hareketlilik Öncesi dönemde, katılımcı aşağıdaki belgeleri hazırlamalı ve Uluslararası İlişkiler Ofisi'ne sunmalıdır:
 • Katılım Sertifikası
 • Personel Nihai Rapor: Hareketlilik bitiş tarihinden sonra Avrupa Komisyonu tarafından hareketliliğie yönelik soruları içeren bir anket yollanacaktır. Anketin 30 gün içinde tamamlanması gerekmektedir.
 • ​Pasaport giriş-çıkış mühürlerinin olduğu sayfalar 


ERASMUS+ EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ

ŞEHİR mensubu idari personel Avrupa Birliği üye ülkelerindeki herhangi bir Erasmus Üniversite Beyannamesi (EUC) sahibi yükseköğretim kurumunda 2 iş günü ile 6 hafta arasında Erasmus+ Eğitim Alma Hareketliliğine katılabilir. Eğitim Alma Hareketliliğiyle partner veya partner olmayan kurumlara hareketlilik yapabilirsiniz.

Eğitim Alma Hareketliliği katılımcının misafir olduğu kurumda, çalıştığı alanla ilgili iyi uygulamaları görerek yeni bilgi ve beceriler kazanmasını amaçlar. Hareketliliğin mümkün kılınması için misafir olunacak kurum ve gönderen kurum eğitim alma hareketliliği anlaşması üzerinde mutabık kalmalıdır.

Hareketliliğin kapsamı:
 • Geçici görevlendirmeler
 • Gözlem Süreçleri
 • Eğitim Ziyareti
 • Dil Eğitimi *
 • Konferans ve Seminerler *
*Erasmus+ hibesi aldığınız gün hesabı üzerinden, ​hareketliliğin çoğunluğunu dil eğitimi ve konferans ve seminerler için harcayamazsınız.

​​​Nasıl Başvurulur?
Başvurmak isteyen personel http://outgoing.sehir.edu.tr/ adresinde bulunan online başvuru formunu doldurmalıdırlar. Başvuru formuna ek olarak, aşağıda belirtilen belgeler de başvuru formlarına eklenmelidir:
 • Misafir olunacak kurumdan alınan davet mektubu
 • İmza ve mühür kısımları tamamlanmış Eğitim Alma Hareketliliği Anlaşması

Başvuru tarihlerine Erasmus+ ve Diğer Değişim Programları Çağrıları sayfasından ulaşabilirsiniz. Gideceğiniz tarihlerin ŞEHİR’de herhangi bir aksaklığa neden olmaması için Direktörünüze danışmayı unutmayınız.

​​​Seçim Kriterleri
Tam zamanlı İstanbul Şehir Üniversitesi akademik personeli ders verme hareketliliğine başvurabilirler. Başvuruları aşağıdaki kriterler ışığında değerlendirilecektir:
 • Bölüm Çeşitliliği
 • Erasmus+ Programlarından yararlanma: Katılım başına -10 puan
 • Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılım: -10 puan
 • Engelli personele (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) +10 puan 
 • Erasmus+ programlarında aktif olmayan bölümden katılım: +10 puan 
 • Erasmus+ programında az tercih edilen ülkeye hareketlilik sağlama: +10 puan
 • ​İstanbul Şehir Üniversitesi’nin Uluslararasılaşma Stratejileri ve Hedefleri ile uyumlu hareketlilik gerçekleştirme: +10 puan olarak uygulanır. 

​​​Hibeler
Erasmus+ Hibeli Hareketlilik Seçeneği
Erasmus+ programı kapsamında seçilen akademik personel, hareketlilik süresi boyunca yaşam masraflarını karşılamak için Erasmus+ hibesi alabilirler. Hibe dağıtımı, başvuru sayısı, gidilecek ülke ve Türkiye Ulusal Ajansından gelecek olan bütçeye bağlıdır. Erasmus+ hibesi bir katkı olup, hareketlillik öncesi ve sırasında yapılacak masrafları (vize, konaklama, uçak bileti ve yaşam masrafları gibi) %100 karşılayamayabilir. Bu durumda akademik personel, eksik kalan kısmı kendisi karşılamalıdır.

Gidilecek ülkenin hayat standardına göre değişen hibe miktarları 4 kategoride gruplandırılmıştır:

Hayat pahalılığına göre ülke grupları

Hareketlilikte misafir olunan ülkeler

Aylık Hibe

1.Grup Program Ülkeleri

Danimarka,İrlanda, İsveç, Birleşik Krallık, Hollanda

144 Avro

2.Grup Program Ülkeleri

Avusturya, Belçika, Bulgaristan,Çekya, Finlandiya, Fransa,Italya,İzlanda, Kıbrıs Rum Kesimi, Lüksemburg, Lihtenşteyn, Macaristan, Norveç, Polanya, Romanya, Yunanistan

126 Avro

3.Grup Program Ülkeleri

Almanya, İspanya, Letonya, Makedonya, Malta, Portekiz, Slovakya 

108 Avro

4.Grup Program Ülkeleri

Estonya, Hırvatistan, Litvanya, Slovenya 

90 Avro​


Erasmus+ Hibesi iki taksitte ödenir:
 • Gerekli belgelerin tamamı Uluslararası İlişkiler Ofisine iletilmesini takiben imzalancak Hibe Sözleşmesi sonrası 45 gün içinde %80’i ödenir
 • Hareketlilik sonrası, gerekli belgelerin tamamı Uluslararası İlişkiler Ofisine iletildikten ve Çevrimiçi anket tamamlandıktan sonra kalan %20’si ödenir.  Gerekli belgelerin hepsi teslim edilmeden %20 hibe ödenmez. 

Mesafe Hesaplayıcı ile belirlenen Seyahat Desteği Tablosu:

Elde edilen “km” değeri

Hibe Miktarı

100-499 km Arası

180 Avro

500-1999 km Arası

275 Avro

2000-2999 km Arası

360 Avro

3000-3999 km Arası

530 Avro

4000-7999 km Arası

820 Avro

8000 km ve üzeri

1.100 Avro​


Erasmus+ Hibesiz Hareketlilik Seçeneği
Katılımcılar sonuçlar açıklandıktan sonra Uluslararası İlişkiler Ofisine bildirerek bu hakkı kullanabilirler. 

Özel İhtiyaç Sahipleri için Ek Hibe İmkanı
Engelli öğrenciler hareketlilikleri için kendi özel ihtiyaçlarına göre ek hibe alabilirler. Detaylı bilgi için Uluslararası İlişkiler Ofisi ile irtibata geçebilirsiniz.

​​​Hareketlilik Öncesi
Hareketlilik Öncesi dönemde, katılımcı aşağıdaki belgeleri hazırlamalı ve Uluslararası İlişkiler Ofisine sunmalıdır:
 • Personel Eğitim Alma Hareketliliği Anlaşması: İlgili taraflarca imzalanmış ve mühürlenmiş olmalıdır.
 • Pasaportun kimlik bilgisini içeren sayfaları
 • Vize kopyası
 • Halkbank Euro Hesabı
 • Hibe Sözleşmesi: Hibe Sözleşmesi, katılımcı ve ŞEHİR tarafından hareketlilik öncesi imzalanır. Sözleşme hareketlilik süresini ve katılımcının alacağı bireysel ve seyahat toplam hibe miktarını gösterir. Sözleşmede ıslak imza kullanılmalıdır.

​​​Hareketlilik Sonrası
Hareketlilik Öncesi dönemde, katılımcı aşağıdaki belgeleri hazırlamalı ve Uluslararası İlişkiler Ofisi'ne sunmalıdır:
 • Katılım Sertifikası
 • Personel Nihai Rapor: Hareketlilik bitiş tarihinden sonra Avrupa Komisyonu tarafından, hareketliliğie yönelik soruları içeren bir anket yollanacaktır. Anketin Türkiye’ye dönüldükten 30 gün içinde tamamlanması gerekmektedir
 • ​Pasaport giriş-çıkış mühürlerinin olduğu sayfalar ERASMUS+ ULUSLARARASI KREDİ HAREKETLİLİĞİ 

Uluslararası Kredi Hareketliliği ile akademik ve idari personel, partner üniversitelere hareketlilik gerçekleştirebilir. Gerçekleştirilecek 2 tip hareketlilik vardır:
 • Uluslararası Kredi Hareketliliği Ders Verme: Akademik personel haftalık en az 8 ders saati doldurarak minimum 5 iş günü maksimum 2 ay ŞEHİR ICM partner üniversitelerinden birine gidebilir.
 • Uluslararası Kredi Hareketliliği Eğitim Alma: Bu faaliyet kapsamında akademik veya idari personelin kişisel becerilerini geliştirme ve ŞEHİR’in uluslararasılaşmasına katkı sağlama fırsatı olacaktır. Faaliyet süresi en az  5 iş günü ve en fazla 2 ay olarak belirlenmiştir.

​​​Nasıl Başvurulur?
Başvurmak isteyen personel http://outgoing.sehir.edu.tr/ adresinde bulunan online başvuru formunu doldurmalıdırlar. Başvuru formuna ek olarak aşağıda belirtilen belgeler de eklenmelidir:
 • Misafir olunacak kurumdan alınan davet mektubu
 • ​İmza ve mühür kısımları tamamlanmış Eğitim Alma Hareketliliği Anlaşması

Başvuru tarihlerine Erasmus+ ve Diğer Değişim Programları Çağrıları sayfasından ulaşabilirsiniz. Gideceğiniz tarihlerin ŞEHİR’de herhangi bir aksaklığa neden olmaması için yetkili kişiye (direktör/müdür veya dekan) danışmayı unutmayınız.

​​​Seçim Kriterleri
Tam zamanlı İstanbul Şehir Üniversitesi akademik personeli ICM ders verme hareketliliğine başvurabilirler. Başvuruları aşağıdaki kriterler ışığında değerlendirilecektir:
 • İlgili ders verme alanında misafir olunacak kurum ile geçerli bir Erasmus+ Anlaşması olması
 • Bölüm Çeşitliliği
 • Erasmus+ programlarından yararlanma: Katılım başına -10 puan
 • Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılım: -10 puan
 • Engelli personele (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) +10 puan 
 • Erasmus+ programlarında aktif olmayan bölümden katılım: +10 puan 
 • Erasmus+ programında az tercih edilen ülkeye hareketlilik sağlama: +10 puan
 • İstanbul Şehir Üniversitesi’nin Uluslararasılaşma Stratejileri ve Hedefleri ile uyumlu hareketlilik gerçekleştirme: +10 puan 
 • ICM projesinde belirtilmiş hedef ve stratejilere uyumluluk +15 puan olarak uygulanır.

​​​Hibeler
ICM Hibeli Hareketlilik Seçeneği
ICM Programı kapsamında, seçilen personel, hareketlilik süresi boyunca yaşam masraflarını karşılamak için Erasmus+ bireysel destek hibesi alabilirler. Hibe dağıtımı başvuru sayısı, gidilecek ülke ve Türkiye Ulusal Ajansından gelecek olan bütçeye bağlıdır. Erasmus+ Hibesi, bir katkı olup, hareketlillik öncesi ve sırasında yapılacak masrafları %100 karşılayamayabilir. Bu durumda personel, eksik kalan kısmı kendisi karşılamalıdır. Bireysel desteğe el olarak, ICM Programı kapsamında seçilen öğrenciler seyahat desteği hibesi de alacaklardır.

Bireysel ve seyahat hibesi misafir olunan ülkeye göre aşağıdaki gibidir:

Partner Ülke

Bireysel destek hibesi (€)

Seyahat hibesi (€)

ABD

160

1100

Kolombiya

160

1100

Meksika

160

1100

Bosna - Hersek

160

275

Kazakistan

160

530

Japonya

160

1100

Ürdün

160

275


Toplam hibe miktarı, personelin karşı kurumda kaldığı real kalış süresi baz alınarak gün başına hesaplanacaktır.

Bireysel destek ve seyahat hibesi iki taksitte ödenir:
 • Gerekli belgelerin tamamı Uluslararası İlişkiler Ofisine iletilmesini takiben imzalancak Hibe Sözleşmesi sonrası 45 gün içinde %80’i ödenir
 • Hareketlilik sonrası, gerekli belgelerin tamamı Uluslararası İlişkiler Ofisine iletildikten ve Çevrimiçi anket tamamlandıktan sonra kalan %20’si ödenir. Gerekli belgelerin hepsi teslim edilmeden %20 hibe ödenmez. 

ICM Hibesiz Hareketlilik Seçeneği 
Personel, sonuçlar açıklandıktan sonra Uluslararası İlişkiler Ofisi'ne hibesiz gitmeyi kabul ettiğini beyan ederek bu hakkı kullanabilir.

Özel İhtiyaç Sahipleri için Ek Hibe İmkanı
Ek hibe olmadan hareketlilik gerçekleştiremeyecek olan engelli personel için, kendi özel ihtiyaçlarına göre ek hibe tahsis edilecektir. Bu konuyla ilgili detaylı bilgi için Uluslararası İlişkiler Ofisi ile irtibata geçebilirsiniz.

​​​Hareketlilik Öncesi
Hareketlilik Öncesi dönemde katılımcı aşağıdaki belgeleri hazırlamalı ve Uluslararası İlişkiler Ofisi'ne sunmalıdır:
 • Personel Eğitim Alma Hareketliliği Anlaşması: İlgili taraflarca imzalanmış ve mühürlenmiş olmalıdır.
 • Pasaportun kimlik bilgisini içeren sayfaları
 • Vize kopyası (vize gerekliyse)
 • Halkbank Euro Hesabı
 • ​Hibe Sözleşmesi: Hibe Sözleşmesi, katılımcı ve ŞEHİR tarafından hareketlilik öncesi imzalanır. Sözleşme hareketlilik süresini ve katılımcının alacağı bireysel ve seyahat toplam hibe miktarını gösterir. Sözleşmede ıslak imza kullanılmalıdır.

​​​Hareketlilik Sonrası
Hareketlilik sonrası dönemde katılımcı aşağıdaki belgeleri hazırlamalı ve Uluslararası İlişkiler Ofisi'ne sunmalıdır:
 • Katılım Sertifikası
 • Personel Nihai Rapor: Hareketlilik bitiş tarihinden sonra Avrupa Komisyonu tarafından, hareketliliğe yönelik soruları içeren bir anket yollanacaktır. Anketin Türkiye’ye dönüldükten 30 gün içinde tamamlanması gerekmektedir.
 • ​Pasaport giriş-çıkış mühürlerinin olduğu sayfalar