Uluslararası İşbirlikleri ve İkili Anlaşmalar

ŞEHİR, hem öğrencilerinin hem de çalışanlarının kişisel ve mesleki gelişimleri için uluslararası projelere, seminerlere, konferanslara ve diğer uluslararası hareketliliklere katılımını destekleyen bir vizyona sahiptir. Bu vizyon ışığında ŞEHİR, tüm dünyada prestijli üniversitelerle işbirliği geliştirmeyi amaçlar.