Reset Password / Şifre Sıfırlama

​​

Değerli ŞEHİR'li,

Sıfırlamak üzere olduğun şifre, aşağıdaki sistemlerdeki şifrelerini etkileyecektir.

  • my.sehir.edu.tr
  • SAP
  • Bilgisayar Açılış Şifresi(MAC kullanıcıları hariç)
  • ŞEHİR Email
  • LMS
Dear Şehirian,

The password you're about to change, will affect your passwords of the systems below.

  • my.sehir.edu.tr
  • SAP
  • Computer Login Password(Except MAC users)
  • ŞEHİR Email
  • LMS
Bu sayfa sadece öğrencilerin kullanımına açıktır. Diğer kullanıcılar şifrelerini helpdesk@sehir.edu.tr'ye e-posta göndererek öğrenebilirler.
This page is only accessible for students. Other users can reset their passwords by sending an e-mail to helpdesk@sehir.edu.tr