Academic Staff
PROF. ABDULLAH UĞUR TANYELİ Dean, School of Architecture and Design
School of Architecture and Design Architecture

Educational Information

University, MIMAR SINAN ART UNIVERSITY, Architecture, 1974
Graduate School, MIMAR SINAN ART UNIVERSITY, Architecture, 1976
Doctorate, ISTANBUL TECHNICAL UNIVERSITY, Faculty of Architecture, 1986

Field Of Interest

Publications

Article

Uğur Tanyeli. (2019). Spatiality of the rebellions: The female rebels of Istanbul and the architectures of discontent (1730-1908). İstanbul Araştırmaları Yıllığı/Annual of Istanbul Studies, 7, 147-158.

Book

Tanyeli, U. (2018). Mütereddit modernler: Schmitthenner, Pikionis, Fathy, Eldem, Correa: Dünyada ve Türkiye’de mimar ideologlar. İstanbul: Işık Üniversitesi Yayınları.

Proceedings

Tanyeli, A.U. Sözde iyimserlik ve hedonizm çağında mimarlık düşünmek. Uluslararası Kentleşme ve Çevre Sorunları Sempozyumu: Değişim/Dönüşüm/Özgünlük sempozyumunda sunulan bildiri, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir. 

Thesis Supervised

PhD Dissertation

Zemzem Taşgüzen, Domestik Yaşam: Bir Konut Kuramı İçin Altlık, Fen Bilimleri Enstitüsü, 06/10/2019

Master's Thesis

Selen Suphiye Kandemir, Modern Dünyada “Ucube” Mimarlığın Olanaklılığı Üzerine, Lisansüstü Programlar Enstitüsü, 09/12/2018

Awards

Awards

TMMOB Mimarlar Odası, Mesleğe Katkı Ödülü, 01/01/1994

Contribution to Society

Presentation & invited talks

“Koçu, İstanbul Ansiklopedisi ve Erken Modern İstanbul Popüler Kültürü”, SALT Beyoğlu., 05/04/2019
“Bauhaus Bağlamında Güncel Tasarım Eğitimine Yeniden Bakmak”, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Şubesi, Karaköy., 04/18/2019
“Bauhaus’a Yüzyıl Sonra Yeniden Bakmak”, Eskişehir Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi., 04/11/2019
“Mimar Sinan: Muhayyel ve Tarihsel”, Kayseri Belediyesi Mimar Sinan Seminerleri., 04/06/2019
“Mimarlık Kariyerlerini Çoğullaşması”, ArchCareer Zirvesi İTÜ Maçka Kampusu., 04/05/2019
“Mimarlık Kariyerlerini Çoğullaşması”, ArchCareer Zirvesi İTÜ Maçka Kampusu., 04/05/2019
“Mimarlığın Kitapla İmtihanı”, İstanbul Şehir Üniversitesi, Rektörlük Semineri., 03/13/2019
“Erken Osmanlı Romanı Mekanı Nasıl Görmez?”, İstanbul Ü. Edebiyat Fak. Yeni Türk Edebiyatı Bölümü., 02/20/2019
“Bir Kültürel Pratik Olarak Taklit: Dünyada ve Türkiye’de, Kadıköy Belediyesi Tarih Edebiyat Sanat Kütüphanesi., 02/02/2019
“Mimarlıkta Devrim-Devrimde Mimarlık”, Tarih Vakfı, Ankara Şubesi., 12/19/2018
“İstanbul, Yakın Plan: Mimarlığın ve Kentin Son On Yılı”, Sabancı Üniversitesi, İstanbul Perspektifleri Söyleşi Serisi, Karaköy., 11/29/2018
“Mütereddit Modernlik ve Mimarlık”, Işık Üniversitesi Rektörlüğü, Maslak., 11/28/2018
“Atatürk Dönemi Mimarlığına Siyasal ve Entelektüel Merkezin Dışından Bakmak”, Koç Üniversitesi İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, Pera Müzesi., 11/22/2018
“Remix: Mimarlıkta Yaratıcı Yıkım”, AkSanat, Beyoğlu., 10/27/2018