"Türkiye'de Çağdaş Sosyoloji Konuşmaları" Sosyolojideki Birikimi Eleştirel Bir Gözle Ele Alıyor
1/24/2019
"Türkiye'de Çağdaş Sosyoloji Konuşmaları", Hüseyin Etil ve ŞEHİR Felsefe Bölümü Araştırma Görevlisi Metin Demir'in editörlüğünde okurların beğenisine sunuldu. Kitaba ŞEHİR Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Alim Arlı da katkıda bulundu.
​​İstanbul Şehir Üniversitesi Felsefe Bölümü Araştırma Görevlisi Metin Demir ve Hüseyin Etil'in editörlüğünü üstlendiği "Türkiye'de Çağdaş Sosyoloji Konuşmaları", Küre Yayınları etiketiyle okuyucuyla buluştu.

"Türkiye'de Çağdaş Sosyoloji Konuşmaları", Bilim ve Sanat Vakfı Medeniyet Araştırmaları Merkezi'nin 2013-2015 yılları arasında gerçekleştirdiği "Türkiye'de Çağdaş Sosyolojik Yönelimler" başlıklı konuşma dizisinin kitaplaşmış hali olarak hazırlandı. "Türkiye’de çağdaş sosyoloji çalışmaları hangi yönelimlere sahiptir?" sorusuyla yola çıkan çalışma, yaşadığımız dönemdeki sosyolojik perspektiflere dair refleksif bir panorama çıkarmayı hedefliyor.

Kitaba, İstanbul Şehir Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Alim Arlı'nın yanı sıra; Ahmet Çiğdem, Aksu Bora, Ali Yaşar Sarıbay, Ayşen Uysal, Demet Lüküslü, Elisabeth Özdalga, Güney Çeğin, Levent Ünsaldı, Nazlı Ökten, Orhan Tekelioğlu, Polat Alpman, Yıldırım Şentürk gibi alanlarında önemli çalışmalar yapmış bilim insanları katkıda bulundu.

Kitaba katkıda bulunan bilim insanları bir yandan Türkiye'deki sosyoloji pratiği hakkındaki analizlerini, diğer yandan kendi deneyimlerini paylaşarak zengin bir birikim ortaya koyuyor. Kitap okurlara, Türkiye sosyoloji tarihine ilişkin refleksif bir kavrayış, cari durumdaki teorik modellere ilişkin meta-teorik bir bakış ve araştırma pratiklerine dair kişisel anlatılar sunuyor.

​​​​​