"İslam Siyaset Düşüncesi" Gelecekteki Akademik Çalışmalara Kuramsal Bir Çerçeve Çizecek
1/23/2019
ŞEHİR İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özgür Kavak ve Lütfi Sunar'ın editörlüğünü üstlendiği "İslam Siyaset Düşüncesi - Adil Devlet, Erdemli Şehir, Mükellef İnsan" adlı kitap okuyucuyla buluştu.
​​"İslam Siyaset Düşüncesi - Adil Devlet, Erdemli Şehir, Mükellef İnsan" adlı kitap, Lütfi Sunar ve İstanbul Şehir Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özgür Kavak'ın editörlüğünde ilim dünyasına kazandırıldı. Kitaba Özgür Kavak'ın yanı sıra İstanbul Şehir Üniversitesi öğretim üyeleri Doç. Dr. Hızır Murat Köse ve Dr. Ahmet Okumuş da makaleleriyle katkı sağladı.

Eserde Özgür Kavak'ın "İslam Siyaset Düşüncesi Kaynağı Olarak Fürû-ı Fıkıh Kitapları" adlı makalesinin yanı sıra Doç. Dr. Hızır Murat Köse'nin "İslam Siyaset Düşüncesinin Temelleri, Bir Giriş Denemesi" ve Dr. Ahmet Okumuş'un "İslam Siyaset Düşüncesinde Siyasal Nerede Aranmalı?" adlı makaleleri de yer aldı. 

11 makaleden oluşan "İslam Siyaset Düşüncesi", çağdaş siyaset biliminin ve siyaset felsefesinin imkânlarını ve araçlarını da kullanarak İslam siyaset düşüncesine kuramsal bir çerçeve çizmek amacıyla hazırlandı. Kitap, modern dönemde daha çok Batı etkisiyle şekillenmiş İslam siyaset düşüncesine klasik kökenli yeni açılımlar sağlamak amacıyla İslam'ın modern öncesi dönemde tartışılan meselelerinin yeniden kazanılarak gündem hâline getirilmesini ve dönemin kavramlarının süreklilik sağlanacak şekilde yeniden yorumlanmasını hedefliyor. Bu amaçla kitapta; gelecek yıllarda İslam siyaset düşüncesine ait mirasın telif ve tercüme yollarıyla akademik çalışmalarda daha yaygın şekilde kullanılabilir hâle gelmesine zemin teşkil edecek çalışmalara yer verildi.