Curriculum

Political Science and International Relations (in Turkish)

Toplam Kredi: 132 Ort. Kredi: 17 Toplam AKTS: 240
Bölüm Seçmeli: SYS koduyla verilen dersler.
Fakülte/Genel Seçmeli: SYS kodu haricinde üniversitede verilen dersler.
Toplam 44 ders: 30 zorunlu (12 Ortak Dersler + 18 Bölüm Zorunlu), 14 seçmeli (7 Bölüm Seçmeli + 7 Fakülte/Genel Seçmeli).
Ortak Dersler gruplarının her birinden en az bir ders alınmalıdır.
İngilizce Grubu Dersleri çerçevesinde alınacak 2 zorunlu ders dışındaki dersler Genel Seçmeli olarak sayılacaktır . SYS 323 kodlu dersinin eşleniği HUK 201 İdare Hukuku I, SYS 325 Türk Anayasa Hukuku kodlu dersinin eşleniği HUK 105 Anayasa Hukuku, SYS 429 İnsan Hakları Hukuku kodlu dersinin eşleniği HUK 309 İnsan Hakları Hukuku dersleridir.

1. Semester

Course CodeCourse NamePrerequisitesTheoreticalPracticalCreditECTS
UNIT 100Dersimiz İstanbul2235
UNIT 111Türkçe Eleştirel Okuma ve Yazma I3035
UNIT 117Toplum ve Kültürü Anlamak3035
UNIT 221Dünya Medeniyetleri ve Küresel Karşılaşmalar I3035
--UNIT xxx Ortak Dersle Grubu II----35
--ENG xxx İngilizce Grubu----35
Total1830

2. Semester

3. Semester

Course CodeCourse NamePrerequisitesTheoreticalPracticalCreditECTS
SYS 201Siyaset Bilimi3035
SYS 203Siyaset Düşüncesinin Antik Düşünürleri3035
SYS 205Modern Dünya Düzeninin Oluşumu3035
SYS 207Hukukun Temelleri3035
SYS 219Makroekonomi3035
--Fakülte/Genel Seçmeli----35
Total1830

4. Semester

Course CodeCourse NamePrerequisitesTheoreticalPracticalCreditECTS
SYS 202Uluslararası İlişkiler3035
SYS 204Siyaset Düşüncesinin Modern Düşünürleri3035
SYS 208Anayasa Siyaseti3035
SYS 214Çağdaş Uluslararası Siyaset3035
SYS 220Mikroekonomi3035
--Fakülte/Genel Seçmeli----35
Total1830

5. Semester

Course CodeCourse NamePrerequisitesTheoreticalPracticalCreditECTS
SYS 301Uluslararası Hukuk ve Örgütler3036
SYS 303Araştırma Metotları3037
UNIT 201Modern Türkiye'nin Oluşumu I3035
--Bölüm Seçmeli----36
--Fakülte/Genel Seçmeli----36
Total1530

6. Semester

Course CodeCourse NamePrerequisitesTheoreticalPracticalCreditECTS
SYS 302Çağdaş Siyasal İdeolojiler3037
SYS 308Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler3036
UNIT 202Modern Türkiye'nin Oluşumu II3035
--Bölüm Seçmeli----36
--Fakülte/Genel Seçmeli----36
Total1530

7. Semester

Course CodeCourse NamePrerequisitesTheoreticalPracticalCreditECTS
SYS 403Uluslararası Siyasal İktisatSYS 2023036
--Bölüm Seçmeli----36
--Bölüm Seçmeli----36
--Bölüm Seçmeli----36
--Fakülte/Genel Seçmeli----36
Total1530

8. Semester

Course CodeCourse NamePrerequisitesTheoreticalPracticalCreditECTS
SYS 402Türk Dış PolitikasıSYS 2023036
--Bölüm Seçmeli----36
--Bölüm Seçmeli----36
--Fakülte/Genel Seçmeli----36
--Fakülte/Genel Seçmeli----36
Total1530

UNIT xxx Ortak Dersle Grubu II

Course CodeCourse NamePrerequisitesTheoreticalPracticalCreditECTS
MAT 103Matematik 1 - Fonksiyonlar ve Türev3246
MAT 104Matematik 2 - İntegralMAT 1033246
UNIT 101Matematiksel Düşünme3035
UNIT 102Eleştirel Düşünme3035
UNIT 137Uygulamalı Matematik2235

ENG xxx İngilizce Grubu

Course CodeCourse NamePrerequisitesTheoreticalPracticalCreditECTS
ENG 101English I3035
ENG 102English II3035
ENG 201English III3035
ENG 202English IV3035

UNIT xxx Ortak Dersler Grubu III

UNIT xxx Ortak Dersle Grubu III

Fakülte/Genel Seçmeli

Course CodeCourse NamePrerequisitesTheoreticalPracticalCreditECTS
ARAB 101Arabic I3035
ARAB 102Arabic II3035
ARAB 201Arabic III3035
ARAB 202Arabic IV3035
CHI 101Chinese I3035
CHI 102Chinese II0035
EM 200Staj Dersi I0005
EM 210Ekonomiye GirişMDB 1003035
EM 300Staj Dersi II3005
EM 306Maliyet Muhasebesi3035
EM 316Mühendislik EkonomisiMDB 2522235
EM 321Yöneylem Araştırması IMAT 2052235
EM 322Yöneylem Araştırması IIEM 3212235
EM 324SimülasyonMDB 2512235
EM 344Üretim Sistemleri Tasarım ve AnaliziEM 321, MDB 2522235
EM 371İş Etüdü ve Ergonomi3035
EM 425Tesis Planlama3035
EM 433Kalite Mühendisliği ve Güvenirlik3035
EM 435Zaman Serisi Analizi ve Tahminleri3035
EM 436Ekonometri0035
EM 446Üretim Planlama ve Kontrol2235
EM 451Proje Yönetimi2235
EM 458Çizelgeleme ve Sıralama Teknikleri3035
EM 461Bilgisayar Destekli Mühendislik3035
EM 462Tedarik Zinciri Yönetimi3035
EM 463Mühendisler için Finans3035
EM 471Teknoloji ve ARGE Yönetimi3035
EM 475Stratejik Yönetim3035
FRE 101French I0035
FRE 102French II0035
FRE 201French III0035
FRE 202French IV0035
GER 101German I0035
GER 102German II0035
GER 201German III3035
GER 202German IV3035
GIR 100İşletmeye Giriş3033
GIR 200Staj I0005
GIR 201Sektörler ve İş Dünyası IGIR 1003035
GIR 202Sektörler ve İş Dünyası IIGIR 1003035
GIR 203Finansal Muhasebe3035
GIR 204Yönetim MuhasebesiGIR 2033035
GIR 205Temel İstatistik2235
GIR 206İstatistiksel AnalizGIR 2052235
GIR 208Yönetim ve OrganizasyonGIR 1003035
GIR 231Temel Hukuk3035
GIR 232Borçlar HukukuGIR 2313035
GIR 300Staj II0005
GIR 301İnsan Kaynakları Yönetimi3035
GIR 302GirişimcilikGIR 1003035
GIR 303Finansal YönetimGIR 2033035
GIR 304Örgütsel Davranış3035
GIR 305Pazarlama YönetimiGIR 1003035
GIR 306Yenilik Yönetimi3035
GIR 307İş Modeli Geliştirme3035
GIR 309Operasyon Yönetimi3035
GIR 331Ticari İşletme HukukuGIR 2313035
GIR 332Vergi HukukuGIR 2313035
GIR 401Stratejik YönetimGIR 1003037
GIR 402İş Planı GeliştirmeGIR 1003037
GIR 403Sosyal Girişimcilik3035
GIR 404Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar3035
GIR 405Dijital Pazarlama3035
GIR 406Girişim Finansmanı3035
GIR 407Yalın Girişimcilik3035
GIR 408İş Ahlakı ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk3035
GIR 411Aile İşletmeleri YönetimiGIR 1003036
GIR 432İş Hukuku3035
GRE 101Greek3035
GRE 102Greek II3035
HIL 201Halkla İlişkilere giriş3037
HIL 202Bütünleşik Pazarlama İletişimi3037
HIL 205Yaratıcı Düşünme3038
HIL 206Metin Yazarlığı3038
HIL 213Kurumsal Sosyal Sorumluluk2235
HIL 214Sosyal Medya Ve Halkla Ilişkiler3035
HIL 216Masaüstü Yayıncılık3035
HIL 221Introduction to Advertising3035
HIL 223Kişilerararası İletişim3035
HIL 301Kurumsal İletişim2237
HIL 302Marka Yönetimi3036
HIL 303Halkla İlişkiler Kampanyaları3037
HIL 304Reklam Kampanyaları3037
HIL 305Public Relations and Social Media3036
HIL 306Araştırma Tasarımı3037
HIL 313Stratejik Iletişim3035
HIL 314Pazarlama Iletişimi3035
HIL 315Halkla İlişkiler Ve Etik3035
HIL 317Tasarım Uygulamalari3035
HIL 319Habercilik Uygulamalari3035
HIL 401Mezuniyet Projesi32410
HIL 402Mezuniyet Projesi Yapımı32410
HIL 403Medya Planlama2235
HIL 404Tüketici Davranışları3035
HIL 411Televizyon Haberciliği3035
HIL 412Yaratici Yazarlik3035
HIL 413Kamuoyu Araştırmaları2235
HIL 414Kurumsal Imaj3035
ILT 201İletişim ve Medya3035
ILT 202İletişim Kuramları3035
LAT 101Latin3005
LAT 102Latin II3005
MAT 100İşletmeler için Matematik3246
MAT 103Matematik 1 - Fonksiyonlar ve Türev3246
MDB 100Bilgisayar Becerileri0012
MDB 101Programlamaya Giriş2235
MDB 102Programlama UygulamalarıMDB 1012235
MGRE 101Modern Greek I3035
MGRE 102Modern Greek II3035
PERS 101Persian I3035
PERS 102Persian II3035
PSI 102Psikolojiye Giriş3035
PSI 203PSI 1023247
PSI 204Araştırma YöntemleriPSI 102, PSI 2033248
PSI 212Sosyal PsikolojiPSI 1023036
PSI 231Biyolojik PsikolojiPSI 1023036
PSI 252Yaşam Boyu Gelişimsel PsikolojiPSI 1023036
PSI 261KişilikPSI 1023036
PSI 311Politik PsikolojiPSI 1023036
PSI 312Kadın ve Cinsiyet PsikolojisiPSI 1023036
PSI 313Kültür ve Çeşitlilik PsikolojisiPSI 1023036
PSI 314Evrimsel PsikolojiPSI 1023036
PSI 317Yakın İlişkilerPSI 1023036
PSI 319Trafik PsikolojisiPSI 1023036
PSI 322Klinik Psikolojiye GirişPSI 1023036
PSI 323Çocuk ve Ergen PsikopatolojisiPSI 1023036
PSI 325Anormal PsikolojiPSI 1023036
PSI 326Bilişsel PsikolojiPSI 1022236
PSI 328Eğitim PsikolojisiPSI 1023036
PSI 330Okul PsikolojisiPSI 1023036
PSI 331Duyum ve AlgıPSI 1023036
PSI 332NöropsikolojiPSI 1023036
PSI 333Örgütsel PsikolojiPSI 1023036
PSI 341ÖğrenmePSI 1023036
PSI 380Pozitif PsikolojiPSI 1023036
PSI 388Vaka ÇalışmalarıPSI 1023036
PSI 391Psikolojide Seçme Konular IPSI 1023036
PSI 392Yönetimli Araştırma IPSI 1023036
PSI 393Yönetimli Arştırma IIPSI 1023036
PSI 394Bağımsız Araştırma IPSI 1023036
PSI 402Psikolojide Tarih ve SistemlerPSI 102, PSI 203, PSI 2043036
PSI 407Psikolojide Meslek EtiğiPSI 1023036
PSI 413Aile PsikolojisiPSI 1023036
PSI 423Travma PsikolojisiPSI 1023036
PSI 431Sağlık PsikolojisiPSI 102, PSI 204, PSI 2033036
PSI 441İnsan HafızasıPSI 1023036
PSI 452Adli PsikolojiPSI 1023036
PSI 461Motivasyon ve DuyguPSI 102, PSI 203, PSI 2043036
PSI 491Psikolojide Seçme Konular IIPSI 1023036
PSI 492Yönetimli Araştırma IIIPSI 1023036
PSI 493Yönetimli Araştırma IVPSI 1023036
PSI 494Bağımsız Araştırma IIPSI 1023036
PSI 495Psikoloji Stajı3036
RUS 101Russian I3035
RUS 102Russian II0035
RUS 201Russian III3035
SPA 101Spanish I0035
SPA 102Spanish II0035
STV 201Temel Fotoğrafçılık2235
STV 202Senaryo Yazımı3035
STV 203Öykü Anlatıcılığı3035
STV 204Sinema Tarihi3035
STV 205Sinema ve Televizyonda Temel Kavramlar3035
STV 206Sound in Cinema2135
STV 207Sinematografi ve Aydınlatmaya Giriş2235
STV 208Kurgu2135
STV 209Medya ve Kültürel Kimlik3035
STV 210İleri Fotoğraçılık2235
STV 211Sessiz Sinema3035
STV 212Yönetmen Sineması3035
STV 213Fotoğraf Uygulamaları3035
STV 217Reklamcılık3035
STV 301Televizyon Programcılığı22310
STV 302Türk Sineması3035
STV 303Film Kuramları3035
STV 304Film Yapımı22310
STV 307Kısa Film Yapımı3035
STV 308Deneysel Film Ve Video3035
STV 309Popüler Kültür Ve Medya3035
STV 310Türk Medya Tarihi3035
STV 311Dijital Medya Ve Kültür3035
STV 312Film Yapım Uygulamaları3035
STV 314Sound and Music Design for Cinema1235
STV 347Advanced ScreenwritingSTV 2021235
STV 401Mezuniyet Projesi32410
STV 402Mezuniyet Projesi Yapımı32415
STV 403Belgesel Yapımı22310
STV 404Dünya Sineması3035
STV 405Film Türleri3035
STV 406Radyo Programcılığı2235
STV 407Tv Program Türleri3035
STV 408Spor Yayıncılığı3035
STV 409Televizyon Haberciliği3035
STV 410Görüntü Yönetmenliği2235
STV 411Yeni Medya Çalışmaları3035
STV 412İletişim Teknolojileri2235
STV 413Sinema Ve Televizyon Semineri3035
STV 414Sinema Ve Televizyon Atölyesi3035
YBS 200Staj I0005
YBS 202Yönetim Bilişim SistemleriGIR 1003035
YBS 300Staj II0005
YBS 302Veritabanı Yönetim Sistemleri3035
YBS 303E-Ticaret ve E-İşletme Yönetimi3035
YBS 304İş Zekası ve Veri Madenciliği- I3035
YBS 305İş Zekası ve Veri Madenciliği- IIYBS 3043247
YBS 401Ağ Yönetimi ve Bilgi Güvenliği3035
YBS 402İşletim Sistemleri3035
YBS 403Büyük Veri3037
YBS 404Sosyal Şebeke Analizi3035
YBS 405Kurumsal Kaynak Planlama3035
YBS 406Web Tabanlı Programlama3036
YBS 412İşletme Simulasyonu3035
YBS 422Yönetsel Karar Alma3035
YBS 453İş Zekası ve Pazarlama Analizi3035

Bölüm Seçmeli

Course CodeCourse NamePrerequisitesTheoreticalPracticalCreditECTS
SYS 305Siyaset Sosyolojisi3036
SYS 312Ahlak ve Hukuk3036
SYS 313Jeopolitik3036
SYS 315Diplomatik Yazışma3036
SYS 316Avrupa Birliği3036
SYS 317Karşılaştırmalı Dış Politika3036
SYS 318Türkiye’nin Yönetim Yapısı3036
SYS 319İslam Siyaset Düşüncesi3036
SYS 320Uluslararası Özel Hukuk3036
SYS 321Kamu Yönetimi3036
SYS 323İdare Hukuku3036
SYS 324Türkiye Kamu Yönetimi Tarihi3036
SYS 325Türk Anayasa Hukuku3036
SYS 328Uluslararası İlişkiler Teorileri3036
SYS 404Çatışma Analizi ve Çözümü3036
SYS 411Dış Politika Analizi3036
SYS 412Milliyetçilik ve Etnisite3036
SYS 413Türkiye’de Devlet, Siyaset ve Toplum Tartışmaları3036
SYS 414Demokratik Teori3036
SYS 415Amerikan Siyaseti3036
SYS 418Küreselleşme3036
SYS 419Dünya Siyasetinde Rusya3036
SYS 420Avrupa Birliği Hukuku3036
SYS 421Dünya Siyasetinde Orta Asya3036
SYS 422Amerikan Dış Politikası3036
SYS 423Küreselleşme, Vatandaşlık ve Çok-Kültürlülük3036
SYS 424Balkanlar’da Siyaset, Toplum ve Devlet3036
SYS 428Uluslararası Güvenlik Sorunları3036
SYS 429İnsan Hakları Hukuku3036
SYS 430Enerji ve Kaynak Siyaseti3036
SYS 432İslam ve Siyaset3036
SYS 434Rusya Siyaseti3036
SYS 435Siyaset Teorisinde Özel Konular3036
SYS 436Karşılaştırmalı Siyaset Düşüncesi3036
SYS 437Siyaset Biliminde Özel Konular3036
SYS 438Medya ve Dış Politika3036
SYS 439Küreselleşme ve İslam Dünyası3036
SYS 440Siyasal Şiddet ve Terörizm3036
SYS 441Avrupa ve İslam3036
SYS 492Uluslararası İlişkilerde Özel Konular3036
SYS 493Türk-Amerikan İlişkileri3036
SYS 494Bölgesel Çalışmalarda Özel Konular3036
SYS 495Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Stajı3036

Fakülte/Genel Seçmeli

Course CodeCourse NamePrerequisitesTheoreticalPracticalCreditECTS
ARAB 101Arabic I3035
ARAB 102Arabic II3035
ARAB 201Arabic III3035
ARAB 202Arabic IV3035
CHI 101Chinese I3035
CHI 102Chinese II0035
EM 200Staj Dersi I0005
EM 210Ekonomiye GirişMDB 1003035
EM 300Staj Dersi II3005
EM 306Maliyet Muhasebesi3035
EM 316Mühendislik EkonomisiMDB 2522235
EM 321Yöneylem Araştırması IMAT 2052235
EM 322Yöneylem Araştırması IIEM 3212235
EM 324SimülasyonMDB 2512235
EM 344Üretim Sistemleri Tasarım ve AnaliziEM 321, MDB 2522235
EM 371İş Etüdü ve Ergonomi3035
EM 425Tesis Planlama3035
EM 433Kalite Mühendisliği ve Güvenirlik3035
EM 435Zaman Serisi Analizi ve Tahminleri3035
EM 436Ekonometri0035
EM 446Üretim Planlama ve Kontrol2235
EM 451Proje Yönetimi2235
EM 458Çizelgeleme ve Sıralama Teknikleri3035
EM 461Bilgisayar Destekli Mühendislik3035
EM 462Tedarik Zinciri Yönetimi3035
EM 463Mühendisler için Finans3035
EM 471Teknoloji ve ARGE Yönetimi3035
EM 475Stratejik Yönetim3035
FRE 101French I0035
FRE 102French II0035
FRE 201French III0035
FRE 202French IV0035
GER 101German I0035
GER 102German II0035
GER 201German III3035
GER 202German IV3035
GIR 100İşletmeye Giriş3033
GIR 200Staj I0005
GIR 201Sektörler ve İş Dünyası IGIR 1003035
GIR 202Sektörler ve İş Dünyası IIGIR 1003035
GIR 203Finansal Muhasebe3035
GIR 204Yönetim MuhasebesiGIR 2033035
GIR 205Temel İstatistik2235
GIR 206İstatistiksel AnalizGIR 2052235
GIR 208Yönetim ve OrganizasyonGIR 1003035
GIR 231Temel Hukuk3035
GIR 232Borçlar HukukuGIR 2313035
GIR 300Staj II0005
GIR 301İnsan Kaynakları Yönetimi3035
GIR 302GirişimcilikGIR 1003035
GIR 303Finansal YönetimGIR 2033035
GIR 304Örgütsel Davranış3035
GIR 305Pazarlama YönetimiGIR 1003035
GIR 306Yenilik Yönetimi3035
GIR 307İş Modeli Geliştirme3035
GIR 309Operasyon Yönetimi3035
GIR 331Ticari İşletme HukukuGIR 2313035
GIR 332Vergi HukukuGIR 2313035
GIR 401Stratejik YönetimGIR 1003037
GIR 402İş Planı GeliştirmeGIR 1003037
GIR 403Sosyal Girişimcilik3035
GIR 404Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar3035
GIR 405Dijital Pazarlama3035
GIR 406Girişim Finansmanı3035
GIR 407Yalın Girişimcilik3035
GIR 408İş Ahlakı ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk3035
GIR 411Aile İşletmeleri YönetimiGIR 1003036
GIR 432İş Hukuku3035
GRE 101Greek3035
GRE 102Greek II3035
HIL 201Halkla İlişkilere giriş3037
HIL 202Bütünleşik Pazarlama İletişimi3037
HIL 205Yaratıcı Düşünme3038
HIL 206Metin Yazarlığı3038
HIL 213Kurumsal Sosyal Sorumluluk2235
HIL 214Sosyal Medya Ve Halkla Ilişkiler3035
HIL 216Masaüstü Yayıncılık3035
HIL 221Introduction to Advertising3035
HIL 223Kişilerararası İletişim3035
HIL 301Kurumsal İletişim2237
HIL 302Marka Yönetimi3036
HIL 303Halkla İlişkiler Kampanyaları3037
HIL 304Reklam Kampanyaları3037
HIL 305Public Relations and Social Media3036
HIL 306Araştırma Tasarımı3037
HIL 313Stratejik Iletişim3035
HIL 314Pazarlama Iletişimi3035
HIL 315Halkla İlişkiler Ve Etik3035
HIL 317Tasarım Uygulamalari3035
HIL 319Habercilik Uygulamalari3035
HIL 401Mezuniyet Projesi32410
HIL 402Mezuniyet Projesi Yapımı32410
HIL 403Medya Planlama2235
HIL 404Tüketici Davranışları3035
HIL 411Televizyon Haberciliği3035
HIL 412Yaratici Yazarlik3035
HIL 413Kamuoyu Araştırmaları2235
HIL 414Kurumsal Imaj3035
ILT 201İletişim ve Medya3035
ILT 202İletişim Kuramları3035
LAT 101Latin3005
LAT 102Latin II3005
MAT 100İşletmeler için Matematik3246
MAT 103Matematik 1 - Fonksiyonlar ve Türev3246
MDB 100Bilgisayar Becerileri0012
MDB 101Programlamaya Giriş2235
MDB 102Programlama UygulamalarıMDB 1012235
MGRE 101Modern Greek I3035
MGRE 102Modern Greek II3035
PERS 101Persian I3035
PERS 102Persian II3035
PSI 102Psikolojiye Giriş3035
PSI 203PSI 1023247
PSI 204Araştırma YöntemleriPSI 102, PSI 2033248
PSI 212Sosyal PsikolojiPSI 1023036
PSI 231Biyolojik PsikolojiPSI 1023036
PSI 252Yaşam Boyu Gelişimsel PsikolojiPSI 1023036
PSI 261KişilikPSI 1023036
PSI 311Politik PsikolojiPSI 1023036
PSI 312Kadın ve Cinsiyet PsikolojisiPSI 1023036
PSI 313Kültür ve Çeşitlilik PsikolojisiPSI 1023036
PSI 314Evrimsel PsikolojiPSI 1023036
PSI 317Yakın İlişkilerPSI 1023036
PSI 319Trafik PsikolojisiPSI 1023036
PSI 322Klinik Psikolojiye GirişPSI 1023036
PSI 323Çocuk ve Ergen PsikopatolojisiPSI 1023036
PSI 325Anormal PsikolojiPSI 1023036
PSI 326Bilişsel PsikolojiPSI 1022236
PSI 328Eğitim PsikolojisiPSI 1023036
PSI 330Okul PsikolojisiPSI 1023036
PSI 331Duyum ve AlgıPSI 1023036
PSI 332NöropsikolojiPSI 1023036
PSI 333Örgütsel PsikolojiPSI 1023036
PSI 341ÖğrenmePSI 1023036
PSI 380Pozitif PsikolojiPSI 1023036
PSI 388Vaka ÇalışmalarıPSI 1023036
PSI 391Psikolojide Seçme Konular IPSI 1023036
PSI 392Yönetimli Araştırma IPSI 1023036
PSI 393Yönetimli Arştırma IIPSI 1023036
PSI 394Bağımsız Araştırma IPSI 1023036
PSI 402Psikolojide Tarih ve SistemlerPSI 102, PSI 203, PSI 2043036
PSI 407Psikolojide Meslek EtiğiPSI 1023036
PSI 413Aile PsikolojisiPSI 1023036
PSI 423Travma PsikolojisiPSI 1023036
PSI 431Sağlık PsikolojisiPSI 102, PSI 204, PSI 2033036
PSI 441İnsan HafızasıPSI 1023036
PSI 452Adli PsikolojiPSI 1023036
PSI 461Motivasyon ve DuyguPSI 102, PSI 203, PSI 2043036
PSI 491Psikolojide Seçme Konular IIPSI 1023036
PSI 492Yönetimli Araştırma IIIPSI 1023036
PSI 493Yönetimli Araştırma IVPSI 1023036
PSI 494Bağımsız Araştırma IIPSI 1023036
PSI 495Psikoloji Stajı3036
RUS 101Russian I3035
RUS 102Russian II0035
RUS 201Russian III3035
SPA 101Spanish I0035
SPA 102Spanish II0035
STV 201Temel Fotoğrafçılık2235
STV 202Senaryo Yazımı3035
STV 203Öykü Anlatıcılığı3035
STV 204Sinema Tarihi3035
STV 205Sinema ve Televizyonda Temel Kavramlar3035
STV 206Sound in Cinema2135
STV 207Sinematografi ve Aydınlatmaya Giriş2235
STV 208Kurgu2135
STV 209Medya ve Kültürel Kimlik3035
STV 210İleri Fotoğraçılık2235
STV 211Sessiz Sinema3035
STV 212Yönetmen Sineması3035
STV 213Fotoğraf Uygulamaları3035
STV 217Reklamcılık3035
STV 301Televizyon Programcılığı22310
STV 302Türk Sineması3035
STV 303Film Kuramları3035
STV 304Film Yapımı22310
STV 307Kısa Film Yapımı3035
STV 308Deneysel Film Ve Video3035
STV 309Popüler Kültür Ve Medya3035
STV 310Türk Medya Tarihi3035
STV 311Dijital Medya Ve Kültür3035
STV 312Film Yapım Uygulamaları3035
STV 314Sound and Music Design for Cinema1235
STV 347Advanced ScreenwritingSTV 2021235
STV 401Mezuniyet Projesi32410
STV 402Mezuniyet Projesi Yapımı32415
STV 403Belgesel Yapımı22310
STV 404Dünya Sineması3035
STV 405Film Türleri3035
STV 406Radyo Programcılığı2235
STV 407Tv Program Türleri3035
STV 408Spor Yayıncılığı3035
STV 409Televizyon Haberciliği3035
STV 410Görüntü Yönetmenliği2235
STV 411Yeni Medya Çalışmaları3035
STV 412İletişim Teknolojileri2235
STV 413Sinema Ve Televizyon Semineri3035
STV 414Sinema Ve Televizyon Atölyesi3035
YBS 200Staj I0005
YBS 202Yönetim Bilişim SistemleriGIR 1003035
YBS 300Staj II0005
YBS 302Veritabanı Yönetim Sistemleri3035
YBS 303E-Ticaret ve E-İşletme Yönetimi3035
YBS 304İş Zekası ve Veri Madenciliği- I3035
YBS 305İş Zekası ve Veri Madenciliği- IIYBS 3043247
YBS 401Ağ Yönetimi ve Bilgi Güvenliği3035
YBS 402İşletim Sistemleri3035
YBS 403Büyük Veri3037
YBS 404Sosyal Şebeke Analizi3035
YBS 405Kurumsal Kaynak Planlama3035
YBS 406Web Tabanlı Programlama3036
YBS 412İşletme Simulasyonu3035
YBS 422Yönetsel Karar Alma3035
YBS 453İş Zekası ve Pazarlama Analizi3035