Curriculum - Non Thesis

​​​​​​

Cybersecurity Engineering

- Tezsiz programda azami süre 3 yarıyıldır. - Tezsiz programdan mezun olabilmek için toplam en az 90 AKTS’nin tamamlanması gerekmektedir.
30 kredilik bu programın başarıyla tamamlanması için gerekenler: • 2 zorunlu dersi başarıyla tamamlamak, • MUH 500 Araştırma Yöntemleri dersini almak, (Güz 2016 ve sonrası kayıt yaptıranlar için) • Danışmanının yönlendirmesi ve onayı ile 8 seçmeli ders alıp başarmak, (Güz 2016 öncesinde kayıt yaptıranlar için) • Danışmanının yönlendirmesi ve onayı ile 7 seçmeli ders alıp başarmak, (Güz 2016 ve sonrası kayıt yaptıranlar için) • Zorunlu ve kredisiz seminer dersini almak, • Proje dersini almak.

1. YARIYIL

Course CodeCourse NamePrerequisitesTheoreticalPracticalCreditECTS
BGM 501Introduction to Cryptology3035
BGM 502Introduction to Cyber Security3035
--BGM *** 2 Seçmeli Ders----610
Total1220

2. YARIYIL

Course CodeCourse NamePrerequisitesTheoreticalPracticalCreditECTS
BGM 591Seminars in Cyber Security Eng.00020
MUH 500Research Methods3035
--BGM *** 3 Seçmeli Ders----915
Total1240

3. YARIYIL

Course CodeCourse NamePrerequisitesTheoreticalPracticalCreditECTS
BGM 590Graduate Project Course00020
--BGM *** 2 Seçmeli Ders----610
Total630
İngilizce olarak açılan ECE kodlu dersleri İngilizce yeterliliği olan öğrenciler alabilir. Bu listenen ECE kodlu derslerden en fazla 2 ders seçilebilir.
Danışman onayı ile üniversitemizdeki diğer lisansüstü programlardan ile diğer üniversitelerdeki programlardan seçmeli dersler alınabilir, ancak BGM ve aşağıda listelenen ECE kodlu dersler dışında tezli programda en fazla 1, tezsiz programda en fazla 2 ders seçmeli olarak alınabilir.

BGM *** 2 Seçmeli Ders

Course CodeCourse NamePrerequisitesTheoreticalPracticalCreditECTS
BGM 505Secure Implementation and Side-Channel Analysis0035
BGM 531Penetration Tests and Authenticity Verification0035
BGM 532Malicious Software Analysis3035
BGM 533Computer Forensic Analysis3035
BGM 534Ağ Trafik Analizi3035
BGM 537Mobile Security3035
BGM 539Digital Signature Applications3035
BGM 540Cryptographic Protocols3035
BGM 541Public Key Crypto Systems0035
BGM 542Hash Functions and Message Authentication Codes0035
BGM 543Number Theory for Cryptography3035
BGM 545Biometric Systems and Authentication0035
BGM 546Text and Data Compression Algorithms0035
BGM 547Quantum Cryptology and Applications0035
BGM 548Pairing Based Cryptography0035
BGM 549Security in Private Key Algorithms3035
BGM 550Cyber-Physical Systems and Cyber Security in Objects Internet Sites3035
BGM 551Yazılım Güvenliği3035
BGM 552Blockchain and Cryptocurrencies0035
BGM 555Privacy and Security in Wireless Networks3035
BGM 556Cyber Security Techniques and Control Mechanisms3035
BGM 557Critical Authentication Infrastructures and Applications3035
BGM 558Smart Card Applications3035
BGM 559Security and Privacy for Big Data3035
BGM 561Introduction to Information Techniques3035
BGM 563Cryptography for Cloud Computing Security and Privacy3035
BGM 565Machine Learning Methods for Cyber Security0035
BGM 566Cryptologic Methods3035
BGM 570Project Management in Information Technology3035
BGM 574Cyber Security Management3035
BGM 576Software Test and Quality Evaluation Techniques3035
BGM 580Cyber Security Law3035
BGM 585Strategic Cyber Security3035
ECE 510Statistical Signal Processing II : Detection Theory3035
ECE 512Information Theory3035
ECE 518Advanced Digital Communication3035
ECE 521Motion Planning3035
ECE 527Bioinformatics3035
ECE 562Network Modeling3035
ECE 563Combinatorial Algortithms3035
ECE 564Computational Geometry3035
ECE 571Data Engineering3035
ECE 576Scalable Internet Services3035
ECE 578Data Visualization0035
ECE 581Network Security3035
ECE 583Cryptography and Coding3035

BGM *** 3 Seçmeli Ders

Course CodeCourse NamePrerequisitesTheoreticalPracticalCreditECTS
BGM 505Secure Implementation and Side-Channel Analysis0035
BGM 531Penetration Tests and Authenticity Verification0035
BGM 532Malicious Software Analysis3035
BGM 533Computer Forensic Analysis3035
BGM 534Ağ Trafik Analizi3035
BGM 537Mobile Security3035
BGM 539Digital Signature Applications3035
BGM 540Cryptographic Protocols3035
BGM 541Public Key Crypto Systems0035
BGM 542Hash Functions and Message Authentication Codes0035
BGM 543Number Theory for Cryptography3035
BGM 545Biometric Systems and Authentication0035
BGM 546Text and Data Compression Algorithms0035
BGM 547Quantum Cryptology and Applications0035
BGM 548Pairing Based Cryptography0035
BGM 549Security in Private Key Algorithms3035
BGM 550Cyber-Physical Systems and Cyber Security in Objects Internet Sites3035
BGM 551Yazılım Güvenliği3035
BGM 552Blockchain and Cryptocurrencies0035
BGM 555Privacy and Security in Wireless Networks3035
BGM 556Cyber Security Techniques and Control Mechanisms3035
BGM 557Critical Authentication Infrastructures and Applications3035
BGM 558Smart Card Applications3035
BGM 559Security and Privacy for Big Data3035
BGM 561Introduction to Information Techniques3035
BGM 563Cryptography for Cloud Computing Security and Privacy3035
BGM 565Machine Learning Methods for Cyber Security0035
BGM 566Cryptologic Methods3035
BGM 570Project Management in Information Technology3035
BGM 574Cyber Security Management3035
BGM 576Software Test and Quality Evaluation Techniques3035
BGM 580Cyber Security Law3035
BGM 585Strategic Cyber Security3035
ECE 510Statistical Signal Processing II : Detection Theory3035
ECE 512Information Theory3035
ECE 518Advanced Digital Communication3035
ECE 521Motion Planning3035
ECE 527Bioinformatics3035
ECE 562Network Modeling3035
ECE 563Combinatorial Algortithms3035
ECE 564Computational Geometry3035
ECE 571Data Engineering3035
ECE 576Scalable Internet Services3035
ECE 578Data Visualization0035
ECE 581Network Security3035
ECE 583Cryptography and Coding3035