Akademik Kadro
DOÇ. DR. ALİM ARLI
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji Bölümü
Lisans (2000) ve yüksek lisans (2003) Ankara Üniversitesi. Doktora (2009) İstanbul Üniversitesi. Post-Doktora: UW Madison (Mart 2010-Şubat 2011). Araştırma alanları: Sosyal Teori, Türk Sosyoloji Tarihi, Şehir Sosyolojisi, Yükseköğretim Sosyolojisi.

Eğitim Bilgileri

Lisans, ANKARA ÜNİVERSİTESİ, Sosyoloji, 2000
Yüksek Lisans, ANKARA ÜNİVERSİTESİ, Sosyoloji, 2003
Doktora, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Sosyoloji, 2009

İlgi Alanları

Sosyal Teori, Türk Sosyoloji Tarihi, Şehir Sosyolojisi, Yükseköğretim Sosyolojisi.

Yayınlar

Makale

Arlı, A., Suvat, P. (2018). Bir kentlileştirme projesi: İstanbul meslek edindirme kursları (İSMEK). Sosyoloji Divanı, 11, 281-294.

Kitap editörlüğü

Uğur Y., Arlı A., Yücesoy E., Düzenli H. İ. ve Aslaner S. (Ed.). (2019). Cumhuriyet döneminde Ümraniye: Şehirleşme, toplum, ekonomi ve yönetim II. İstanbul: Ümraniye Belediyesi.

Kitap bölümü

Arlı, A. (2019). Şehirleşme, göç ve konut çevrelerinde değişim. Y. Uğur, A. Arlı, E. Yücesoy, H. İ., Düzenli ve S. Aslaner (Ed.), Cumhuriyet döneminde Ümraniye: Şehirleşme, toplum, ekonomi ve yönetim II içinde (s. 128-144). İstanbul: Ümraniye Belediyesi.
Arlı A. (2018). Türkiye'de sosyoloji alanındaki çağdaş temayüller üzerine panoramik bir sunuş. Demir M. Ve H. Etil (Ed.), Türkiye'de çağdaş sosyoloji konuşmaları içinde (s.13-41). İstanbul: Küre Yayınları. 

Araştırma/kitap dizisi editörlüğü

Bastedo, M. (ed.) (2019), Yükseköğretimin Örgütlenmesi: Yeni Çağ İçin Üniversitelerin Yönetimi, çev. Emrah Saraçoğlu, İstanbul: Küre Yayınları.
Arlı, A. (2019). Üniversite fikri: Bir yeniden değerlendirme, çev. Cem Orhan, İstanbul: Küre Yayınları.
Arlı, A. (2019). Osmanlı medreseleri ve Avrupa üniversiteleri (1450-1600). İstanbul: Küre Yayınları.
Arlı, A. (2019). Üniversiteyi yeniden kurmak: 20. yüzyılda akademide dünya çapında değişimler. İstanbul: Küre Yayınları. 

Bildiriler

Arlı, A. (2019, Haziran)  Meslek olarak bilim: 100 yıl sonra ne durumda?. 3. İlişkisel Sosyal Bilimler Kongresinde sunulmuş bildiri, Koç Üniversitesi, İstanbul.
Fındıklı, B., Arlı, A. (2018). Institutional inequalities in access to higher education in Turkey. Paper presented at the 31st CHER Conference, National Research University, Moscow. Erişim adresi: https://www.cher-highered.org/cher-conferences/upcoming-cher-conferences/38-cher-31st-annual-conference/

Projeler

Cumhuriyet Döneminde Ümraniye, Araştırmacı, Belediyeler, 01/06/2018 - 15/05/2019
HERALD: A HEritage-led Resilience Approach To Smart And Sustainable Urban Development in Turkey, Araştırmacı, Kamu Kurumları, 14/02/2019 - 17/01/2020
Türkiyede Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede ŞÖNİM Modeli ve Paydaşlararası İşbirliği Süreçleri, Araştırmacı, TÜBİTAK, 01/01/2016 - 17/10/2018

Tez Danışmanlığı

Yüksek Lisans Tez Danışmanlığı

Burak Yılmaz, Construction and reconstruction of the New Turkey discourse: Critical discourse analysis of newspaper columns (2010-2016), İstanbul Şehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul., 15/06/2018

Tecrübeler

İstanbul Şehir Üniversitesi, Doç. Dr., 15/10/2019 - Devam ediyor
İstanbul Şehir Üniversitesi, Dr. Öğr. Üyesi, 01/06/2013 - 15/10/2019
Yükseköğretim Kurulu, Başkan Danışmanı, 01/02/2012 - 14/02/2015
Pamukkale Üniversitesi, Yrd. Doç., 01/05/2011 - 31/05/2015
Pamukkale Üniversitesi, Dr. Araştırma Görevlisi, 01/10/2009 - 30/04/2011
İstanbul Üniversitesi, Araştırma Görevlisi, 01/09/2003 - 30/09/2009
Pamukkale Üniversitesi, Araştırma Görevlisi, 27/01/2001 - 31/08/2003

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​