Akademik Kadro
PROF. DR. CEM BEHAR
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi İşletme Bölümü

Doktorasını Paris Üniversitesi (Sorbonne)’da tamamladı. 1988-2013 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nde profesör olarak görev yaptı. Son yıllardaki araştırmalarını sosyal tarih ve özellikle kent tarihi üzerine yoğunlaştırmıştır. 

İleri düzeyde İngilizce ve Fransızca'ya ek olarak Behar, orta düzeyde İtalyanca, İspanyolca, Almanca, Arapça ve Farsça bilmektedir.

Eğitim Bilgileri

Lisans, PARIS UNIVERSITY, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 1968
Yüksek Lisans, PARIS UNIVERSITY, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1969
Doktora, PARIS UNIVERSITY, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1970

İlgi Alanları

Yayınlar

Makale

Behar, L.C. (2019). “Inventors of Notation Systems in Seventeen and Eighteenth Century Istanbul: The Loneliness of the Long Distance Runner”, Yıllık – Annual of Istanbul Studies, I, 193-201.
Behar, L.C. (2014). “The Show and the Ritual: The Mevlevî Mukabele in Ottoman Times”, in A. Öztürkmen & Evelyn B. Vitz (eds.), Medieval and Early Modern Performance in the Mediterranean, Turnhout (Belgium), Brepols Publishers, 515-533.
Behar, L.C. (2013). “Text and Memory in Ottoman/Turkish Musical Tradition”, in R.P.Pennanen, Panagiotis Poulos & Aspasia Thodosiou (eds.) Ottoman Intimacies, Balkan Musical Realities, Papers and Monographs of the Finnish Institute at Athens, Vol XIX, Helsinki, 3-13.
Behar, L.C. (2010). “Dede Efendi’nin Eserlerine Tarih Koymak”, Musıkişinas, sayı 11, 20-51.
Behar, L.C. (2008). “Demographic developments and complementarities: Ageing, Labor and Migration”, in R.Erzan & K.Kirisci (eds.) Turkish İmmigrants in the European Union-Determinants of İmmigration and İntegration, London, Routledge, 13-29.
Behar, L.C. (2006). “Demographic Developments and “Complementarities”: Ageing, Labor and Migration”, Turkish Studies, Vol.7, 17-31.
Behar, L.C. (2004). “Neighborhood Nuptials- Islamic Law and Local Marriage Customs in Istanbul”, (IJMES) International Journal of Middle Eastern Studies, 36, 537-559.
Behar, L.C. (2003). “Antoine Deparcieux et l’Arithmétique Politique” (with Yves Ducel), in T. Martin (ed.) L’Arithmétique Politique dans la France du XVIIIeme Siècle, Paris, INED & Presses Universitaires de France, 147-163.
Behar, L.C. (2001). “The Technical  Modernization of Turkish Sufi Music: The Case of the Durak”, in Sufism, Music and Society in Turkey and the Middle East, İstanbul, Swedish Research Institute in Istanbul, Transactions (10), 97-111.
Behar, L.C. (2001). “Osmanlı Nüfus İstatistikleri ve 1831 sonrası modernleşmesi” (Ottoman Population statistics and their modernisation after 1831), in H.İnalcık & Ş.Pamuk (eds.) Osmanlı Devletinde Bilgi ve İstatistik, Ankara, Devlet Istatistik Enstitüsü, 61-73.
Behar, L.C. (1999). “Economic Growth or Survival? The Problematic Case of Child Mortality in Turkey”, European Journal of Population, 15, 241-278.
Behar, L.C. (1999). “La Mortalité des Enfants en Turquie”, in D. Tabutin (éd.)  Théorie, Paradigmes et Courants explicatifs en Démographie,  Louvain, Peeters, 451-491.
Behar, L.C. (1998). “Qui Compte? Recensements et statistique demographiques dans l’Empire Ottoman du XVI au XX e siecles”, Histoire et mesure, XIII,  1-2, 135-146.
Behar, L.C. (1998). “ Sources pour la demographie historique de l’Empire Ottoman: Les tahrir de 1885 et 1907”,  Population(Paris), 53, 1-2, 161-181.
Behar, L.C. (1997). “Une Transition Demographique Presque achevee: La Turquie”, in J.-C. Chasteland J.C. Chesnais (eds.) La Population du Monde: Enjeux et Problemes, Paris, Presses Universitaires de France, 31-343.
Behar, L.C. (1996). “Neyzen Hayri Tümer (1905-1973) ve Elyazması Ney Metodu”, Müteferrika, 10, 103-142.
Behar, L.C. (1996). “La Transmission Musicale : Memorie textuelle et variabilite dans la musique clasique Ottomane/Turque”, IREMAM(Aix-en-Provence) Revue de monde Musulman et de la Mediterranee, 75/76, 91-102.
Behar, L.C. (1996). “ Le Pasteur Jean-Louis Muret (1715-1796): De la Controverse sur la Depopulation a l”Analyse Demographique”, Population (Paris), LI, 609-644.
Behar, L.C. (1995). “The Fertility Transition in Turkey: Reforms, Policies and Family Structure”, in Carla Makhlouf Obermeyer (ed.)  Family, Gender and Population in the Middle East, Cairo, The American University in Cairo Press, 36-57.
Behar, L.C. (1995). “Recent Trends in Turkey’s Population”, in C. Balim et al. (eds.) Turkey: Political, Social and Economic Challenges in the 1990”s. Leiden, Brill, 97-107.
Behar, L.C. (1994). “An Estimate of Adult Mortality in Istanbul in the second half of the nineteenth Century”, Toplum ve Ekonomi. 95-107.
 
Behar, L.C. (1994). “Moheau et l”Analyse de la Fecondite et de La Mortalite”, in Moheau, Recherches et Considerations sur la population de la France (1778), Paris, Institut National d’Etudes Demographiques, 457-469.
Behar, L.C. (1993). “La notation Ecrite dans la Musique Turque Classique”, Etudes Turques et Ottomanes, Institut d’Etudes Turques (Universite de Paris III), Sayı 2, 15-31.
Behar, L.C. (1993). “Tendances Recentes de la Population de la Turquie”, Cahiers D’Etudes sur la Meditterannee Orientale et le Monde Turco-Iranien (Paris), 16, 297-315.
Behar, L.C. (1993). “Iki Boyutlu Bir Demografik Geçiş Süreci: Türkiye Nüfusunun Bugünü ve Yarını” (A two dimensional transition process: The population of Turkey today and tomorrow), Görüş. 52-56.
Behar, L.C. & Dupaquier, J. (1992). “L’ Invention des taux de fecondite legitimes: L’oeuvre de James Matthews Duncan”. Paris: Annales de Demographie Historique. 175-223.
Behar, L.C. (1991). “Wojciech Bobowski (Ali Ufki)'nin hayatı ve eserleri hakkında yeni bilgiler”. Tarih ve Toplum. Sayı 94, 17-22.
Behar, L.C. (1991). “Polygyny in Istanbul (1885-1926)”, Middle Eastern Studies (London). Vol.XXVII. 477-486.
Behar, L.C. (1991). “Ziya Gökalp, le Kemalisme et la Musique Classique Turque". Paris: Cahiers d’Etudes sur la Mediterranee Orientale et le Monde Turco-Iranien. 11, 8-16.
Behar, L.C. (1991). “Transformationsprozesse im wirtschaftliche zentrum der Türkei; Istanbul vor und wahrend  die zweite Weltkrieg”, in M.Hiller, E.Jackel & J.Rohwer (eds.) Stadte im zweite Weltkrieg, Stuttgart: Klartext. 99-116.
Behar, L.C. (1991). “Le Poids Demographique de la Turquie”, in Paul Dumont & Francois Georgeon (eds.) La Turquie au Seuil de I’Europe. Paris: l’Harmattan. 15-23.
Behar, L.C. (1990). “Klasik Türk Musikisinin Mekan Boyutu”. Dergah. Sayı 4, 16-17.
Behar, L.C. (1990). "Klasik Türk Müziği Hakkında ….”. Defter. Sayı 13, 67-76.
Behar, L.C. (1990). “An Estimate of Adult Mortality in Istanbul in the Second Half of the Nineteenth Century”. Istanbul: Bogaziçi University Research papers,(1990/12).
Behar, L.C. (1988). “Osmanlı’da Musiki Öğrenim ve İntikal Sistemi: Meşk”. Defter. 83-108.
Behar, L.C. (1988). “Muslim Pioneers of Fertility Decline”, in Proceedings of the IUSSP Conference on Womens Position in the course of development, Oslo (Norway), IUSSP, 1989.
Behar, L.C. (1987). "Ali Ufki’nin bilinmeyen bir Musiki Elyazması: Mezmurlar”. Tarih ve Toplum, Sayı 47, 44-47.
Behar, L.C. (1987). “Malthus and the Development of Demographic Analysis”, Population Studies (London), Vol XLI, 269-281.
Behar, L.C. (1987). "Evidence on Fertility Decline in Istanbul (1885-1940)”. Istanbul: Bogaziçi University Research Papers (87/07).
Behar, L.C. (1986). “Ziya Gökalp ve Türk Musikisi”, Tanzimattan Cumhuriyete Türkiye Ansiklopedisi, İletişim Yayınları. 5/, 1225-1227.
Behar, L.C. (1986). “La Mesure de la Fecondite chez les Premiers Demographes”, Paris: Annales de Demographie Historique (1985). 172-196.
Behar, L.C. (1986). “Some Data on Polygyny in Istanbul (1885-1926)”. Istanbul: Bogaziçi University Research Papers. (86/08).
Behar, L.C. (1985). “Nuptiality and Marriage Patterns in Istanbul (1883-1940)”.  Istanbul : Bogaziçi University Research Papers (85/04).
Behar, L.C. (1985). "Kültür ve Yazı: Klasik Türk Müziği Örneği”. Toplum ve Bilim. Sayı 28, 26-27.
Behar, L.C. (1985). “Bir ‘açık müzik’ olarak Klasik Türk Müziği”. Boyut. Yıl 4, Sayı 29, 26-27.
Behar, L.C. (1985). “The 1300 (a.h.)  and 1322 (a.h.) Tahrirs  as Sources for Ottoman Historical Demography”. Istanbul: Bogaziçi University Research Papers, (85/03).
Behar, L.C. (1983). “Klasik Türk Musikisinde Kuram”. Boyut. Yıl 2, Sayı 14, 16-17.

Kitap

Behar, L.C. (2020). Orada bir Musıki var Uzakta… XVI. Yüzyıl İstanbulu’nda Osmanlı/Türk Musıkisi Geleneğinin Oluşumu. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
Behar, L.C. (2017). Kan Dolaşımı, Ameliyat ve Musıki Makamları- Kantemiroğlu (1673-1723) Edvârının ilginç serüveni. Istanbul: Yapı Kredi Yayınları.
Behar, L.C. (2015). Osmanlı/Türk Musıkisinin Kısa Tarihi. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
Behar, L.C. (2014). Bir Mahallenin Doğumu ve Ölümü (1494-2008)- Osmanlı İstanbul’unda Kasap İlyas Mahallesi. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
Behar, L.C. (2012). L’Ombre Démesurée de Halley : Les Recherches Démographiques dans les Philosophical Transactions of the Royal Society (1683-1900). Martin, T. (Haz.). Paris: Editions de l’Institut National d’Etudes Demographiques (INED).
Behar, L.C. (2010). Şeyhülislâmın Müziği – 18. Yüzyılda Osmanlı/Türk müziği ve Şeyhülislâm Es’at Efendi’nin Atrâbü’l Âsârı. Istanbul: Yapı Kredi Yayınları.
Behar, L.C. (2008). Saklı Mecmua – Ali Ufkî’nin Bibliotheque Nationale de France’daki [Turc 292] Yazması. Istanbul: Yapı Kredi Yayınları. (2. Baskı 2017).
Behar, L. C. (2005). Musıkiden Müziğe – Osmanlı/Türk Müziği: Gelenek ve Modernlik. Istanbul: Yapı Kredi Yayınları. (2.baskı 2008, 3. Baskı 2017).
Behar, L.C. (2003). A Neighborhood in Ottoman Istanbul – The Kasap Ilyas mahalle, Fruit Vendors and Civil servants. Albany: State University of New-York Press.
Behar, L.C. (1998). Aşk Olmayınca Meşk Olmaz – Geleneksel Osmanlı/Türk Müziğinde Öğretim ve İntikal. Istanbul: Yapı Kredi Yayınları. (2ci baskı 2003, genişletilmiş 4. baskı 2012, 6. baskı 2016, genişletilmiş 7. baskı 2019).
Behar, L.C. (1996). Istanbul Haneleri: Evlilik, Aile ve Dogurganlik, 1880-1940. Istanbul: Iletisim Yayinlari. (2d ed. 2000). (3d ed. Boğaziçi Üniversitersi Yayınları, 2014).
Behar, L.C. (1996). Osmanlı Imparatorluğu’nun ve Türkiye’nin nüfusu (1500-1927). ("The Population of the Ottoman Empire and Turkey"), Ankara: State Institute of Statistics (Historical Statistics Series, Volume 2).
Behar, L.C. (1994). Toruko-Ongakunimiru Dentouto Kindai (“Klasik Türk Musikisi Üzerine Denemeler”- Japanese Translation). Tokyo: Tokai University Press.
Behar, L.C. (1993). Zaman, Mekan, Müzik – Klasik Türk Musikisinde Öğrenim (Meşk), İcra ve Aktarım. İstanbul: AFA Yayıncılık.
Behar, L.C. & Duben, A. (1991). Istanbul Households: Marriage, Family and Fertility, 1880-1940.  Cambridge: Cambridge University Press. (paperback edition: 2002).
Behar, L. C. (1990). Ali Ufki ve Mezmurlar. İstanbul: Pan Yayıncılık.
Behar, L. C. (1987). Klasik Türk Musikisi  Üzerine Denemeler, İstanbul: Bağlam Yayınları, 
Behar, L.C. (1987). Onsekizinci Yüzyılda Türk Müziği. İstanbul: Pan Yayıncılık.

Kitap editörlüğü

Behar, L.C. (Ed.). (2003). Deparcieux, A. Essai sur les Probabilités de la Durée de la Vie Humaine. Paris: Editions de l’Institut National d’Etudes Demographiques (INED).

Kitap bölümü

Behar, L.C. (2006). “The Ottoman Musical Tradition”, in Suraiya Faroqhi (ed.) The Cambridge  History of the Ottoman Empire and Turkey, Cambridge, Cambridge University Press.

Vaka takdimi

Behar, L.C. (2002). Ageing in Turkey: Capabilities Assessment Report,  Presented to the UNFPA (United Nations Fund for Population Activities).
Behar, L.C. (1999). Türkiye’nin Fırsat Penceresi :  Demografik Dönüşüm ve İzdüşümleri (Turkey’s window of opportunity: Demographic transformation and its consequences). Istanbul: TÜSİAD (Turkish Industrialists and Businessmen’s Association).

Ansiklopedi maddesi

Behar, L. C. (2018). İsmail Dede Efendi. In the Encyclopaedia of Islam, THREE, Edited by Kate Fleet, Gudrun Krämer, Denis Matringe, John Nawas, Everett Rowson. Brill Publishing. <http://dx.doi.org/10.1163/1573-3912_ei3_COM_32596>

Bildiriler

Behar, L. C. (2018, November). Inventors of notation systems in 17th and 18th century Istanbul. Paper presented at Music Conference by İstanbul Araştırmaları Enstütüsü.
Behar, L.C. (2017). “Tanburi Cemil Bey’e nasıl bakmalı?”, in Hasan Baran Fırat & Zeynep Yıldız Abbasoğlu (Haz.), Tanburi Cemil Bey – Sempozyum Bildirileri, İstanbul, Küre Yayınları, 11-23.

Tez Danışmanlığı

Doktora Tez Danışmanlığı

Onur Öner, A Collective Biography Study of Musicians in the Late Ottoman Istanbul: Patterns, Networks and Music as a 'Profession', Istanbul Sehir University Graduate School of Social Sciences, Istanbul., 25/12/2018

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​